dziedzictwo buduje przyszlosc male

 

„Gmina Chełmek – dziedzictwo buduje przyszłość”, to tytuł autorskiego programu MOKSiR w Chełmku, który został przyjęty do realizacji w 2023 roku i uzyskał dofinansowanie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 22 marca 2023 roku została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, na realizację cyklu działań i przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i popularyzatorskich, ukazujących wartości i znaczenie lokalnego dziedzictwa w historii i obecnej rzeczywistości gminy oraz obszaru LGD Dolina Soły. Wykłady, spotkania, spacery edukacyjne, gry terenowe, koncerty, wydawnictwa multimedialne, projekcje filmowe, spektakle i konkurs plastyczny, będą przybliżać wielopokoleniowy dorobek gospodarczy i kulturowy oraz jego obecne i przyszłe znaczenie. Zwieńczeniem przedsięwzięć, planowanych do realizacji od czerwca do listopada 2023 roku, będzie interaktywny spektakl teatralny oraz prezentacja dokumentacji i prac plastycznych. Zakładamy, że wielowątkowe, różnorodne ukazanie posiadanych świadectw materialnych przeszłości, teraźniejszości, bogactw naturalnych oraz intelektualnego dorobku mieszkańców, stworzy czytelną mapę lokalnego dziedzictwa kulturowego. W ramach programu na terenie naszej gminy odbędzie się dwadzieścia przedsięwzięć o wyżej wymienionym charakterze.
Zostanie również wydana w formie pamięci USB, monografia Gminy Chełmek, autorstwa dr Aleksandra Babińskiego. Każdy z uczestników wydarzeń otrzyma monografię, wraz z pakietem lokalnych materiałów i opracowań. Wśród zaproszonych artystów, naukowców, animatorów i wykonawców, znajdą się: rzeźbiarz, ceramik i fotografik - Daniel Ludwiczuk, muzyk i przyrodnik – Marek Styczyński, historyk, muzealnik – dr Aleksander Babiński, przewodnik PTTK – Franciszek Matyja, poeta – Wojciech Brzoska, historyk, kolekcjoner – Lucjan Siewiorek, historyczka, regionalistka - Maria Leś-Runicka, geolog, społecznik – Marek Szuwarzyński, poeta, dziennikarz, sportowiec – Jan Picheta, ekonomistka – Luiza Mańkowska-Wróbel, aktorzy – Marta Artymiak i Wojciech Czarnota, aktor, reżyser, animator – Adam Walny. W ramach programu powstanie sieć skrytek geocachingowych, dla miłośników nowej formy mikroturystyki. Pojawi się również wakacyjny cykl rodzinnych, tematycznych gier terenowych – „Bata – największy szewc świata”, „Skała – wzgórze pełne skarbów”, „Śladami książąt, konfederatów i mistrza sagana”, „Poszukiwacze zaginionego galaru – śladami dawnych opowieści”. Atrakcją letnich wieczorów będą plenerowe projekcje filmowe. Szczegółowy program będzie dostępny w drugiej połowie kwietnia na naszej stronie www.moksir.chelmek.pl
Złożony w 2022 roku program, uzyskał pozytywną ocenę Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” oraz przeszedł weryfikację Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu MOKSiR, podjęte zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 43 942 zł, przy wkładzie własnym 25 118 zł, co daje kwotę 69 060 zł. Jesteśmy przekonani, że program pozwoli docenić i zachować lokalne dziedzictwo i w znaczący sposób wzbogaci kulturalną ofertę dla mieszkańców i gości odwiedzających nasze strony.
338032322 543501671226521 5856677805971042969 n338670244 266233475731101 5915839061727768565 n
338494971 128392216867553 7706983142592348902 n338029524 2488387281310649 5419344861801511856 n338693811 1210609722975907 1469511609676245852 n
338215511 125456903720687 3423038548445291481 n338684168 1007846743529612 5262728824468784603 n
 
 
SOLARIGRAFIA LUDWICZUK malematyja plakat malestyczynski23malepiksele malekino plenerowebabinski2 maledzisn po dniu baner malesiewiorek plakat malegra terenowa malegra terenowa 2maleduch witkacego maleGRA TERENOWA BOBREK maleGRA TERENOWA GORZÓW maleryś rudnicka222MALEgeocaschinh maleplakat konkurs2023male filmowe malemarek szuwarzyński maleczerw picheta maleWALNY malemankowka male
staich male