Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji powstał w roku 1996 na bazie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury. Od tego czasu podjął działalność sportową i rekreacyjną.

W 1999 r. oddano do użytku, wyremontowany ze środków własnych Gminy, budynek Centrum Kultury. Obiekt stworzył dogodne warunki do prowadzenia działalności artystycznej, sportowej i rekreacyjnej. W chwili obecnej w ramach ośrodka MOKSiR działają również: „Dom Ludowy”, biblioteki w Chełmku, Gorzowie i Bobrku, a także korty tenisowe, stadion sportowy oraz Park Miejski z muszlą koncertową.

MOKSiR funkcjonuje dzięki bardzo dobrze przygotowanej kadrze specjalistów: bibliotekarzy, animatorów muzyki, plastyki, pracowników administracyjnych, a także trenerów, sędziów sportowych, dziennikarzy. Prowadzone są stałe zajęcia: kursy tańca, aerobik, szachy, warsztaty plastyczne, szkółka tenisa, orkiestra dęta. Ponadto MOKSiR współpracuje ze szkołami, parafiami, OSP, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, instytucjami. Dzięki działalności ośrodka pielęgnowane są ludowe zwyczaje, działają zespoły: śpiewacze „MALWY” z Gorzowa, „BOBROWIANKI” z Bobrka oraz „CHEŁMKOWIANKI” z Chełmka. Ich występy podziwiać można na wielu uroczystościach gminnych, m.in.: dożynkach, festynach, sobótkach, uroczystościach szkolnych. Zespoły te zdobyły wiele nagród na festiwalach i przeglądach sztuki ludowej.

Dzięki nim zainaugurowane zostały coroczne wrześniowe „Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą”. MOKSiR organizuje również coroczne, tradycyjne święto naszej Gminy „Dni Chelmka”. Podczas tych uroczystości odbywają się koncerty muzyki rozrywkowej, klasycznej oraz występy wokalne. Wspólnie z ośrodkiem MOKSiR działa Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. Dzięki tej współpracy organizowane są liczne wystawy i przeglądy plastyczne, a w ostatnim czasie został reaktywowany III Ogólnopolski Plener Rzeźby Monumentalnej w Drewnie. Poza tym organizowany jest coroczny „Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej” – największa prezentacja sztuki plastycznej w Powiecie Oświęcimskim i Chrzanowskim.

Przy MOKSiR działa także galeria „Epicentrum”. W 2002 r. swoje 60-lecie powstania obchodził Klub Sportowy „Chełmek”. Jest to najstarsze stowarzyszenie sportowe na terenie naszej Gminy. Obecnie działają także: Ludowy Klub Sportowy z Bobrka, Ludowy Klub Sportowy Gorzów, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy w Bobrku, Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku. Od wielu lat organizuje sie w Chełmku: „Bieg Szewców”, „Bieg Poszukiwaczy Wiosny”, „Bieg Niepodległości”, „Bieg Uliczny – Dni Chełmka” oraz imprezy szachowe: „Mistrzostwa Chełmka”, „Szachowa Majówka” czy „Letnia Szkoła Szachowa. Warto podkreślić, że w naszej Gminie odbywa się ponad 100 imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych rocznie.