kołtunowa baner male

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza W naturalnej scenerii Parku Rodzinnego w niedzielę 24 sierpnia 2023 roku o godz. 20.00 odbędzie się projekcja filmu „ Kołtunowa Woda i inne
miejsca mocy” Spotkanie organizowane w ramach programu "Gmina Chełmek – dziedzictwo buduje przyszłość", otwiera cykl plenerowych projekcji, ukazujących dorobek kulturowy oraz walory krajobrazowe gminy i obszaru Doliny Soły. Wstęp wolny.

Autorski projekt MOKSiR w Chełmku, dofinansowany z programu„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 filmowe male