plakat konkurs baner 2023 male

Moja miejscowość wczoraj, dziś i jutro”- konkurs plastyczny.

 UWAGA! ZMIANA TERMINU! Prace można składać do 10.11.23r.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt „Moja miejscowość wczoraj, dziś i jutro”. Jego celem jest pobudzenie twórczych emocji, ekspresji oraz podjęcia próby ukazania za pomocą środków plastycznych szczególnie sobie bliskich miejsc, ulic, budynków, zakątków, parków, placów zabaw. Dysponując kredkami, farbami, ołówkami, a przede wszystkim swoją wyobraźnią wykonajcie samodzielne prace plastyczne ukazujące piękno, urok oraz walory tych miejsc.

 Konkurs kierujemy do dzieci i młodzieży mieszkających, uczących się lub przebywających w obszarze Lokalnej Grupy Działania “Dolina Soły” czyli gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim, Wieprz, w kategoriach wiekowych:
7-10 lat oraz 11-14 lat.

Celem konkursu jest zachęcenie do refleksji oraz twórczej interpretacji szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego swojej miejscowości.

 Prace prosimy dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3.

Ogólne zasady konkursu:

- Prace dwuwymiarowe formatu A3

- Techniki tradycyjne: malarstwo, rysunek, techniki łączone, kolaż

- Prace prosimy opisać na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko, wiek autora, miejscowość, adres do korespondencji.

- Lista autorów nagrodzonych prac zostanie opublikowana w dniu  15 listopada 2023 na stronie www.moksir.chelmek.pl.

- Organizator powoła komisję oceniającą prace, w skład której wejdą artyści sztuk wizualnych, oraz nauczyciele i edukatorzy plastyki.

- 22.11.2023 godz.16:30 uroczyste spotkanie z laureatami konkursu „Moja miejscowość wczoraj, dziś i jutro” oraz wręczenie nagród dla autorów najciekawszych prac.

 

- Organizator zastrzega, że prace niezgodne z regulaminem, zagięte, złożone w pół, uszkodzone nie będą podlegały ocenie komisji.

 

>>>regulamin konkursu<<<

>>>oświadczenie, karta zgłoszenia<<<

Konkurs realizowany jest w ramach autorskiego programu MOKSiR "Gmina Chełmek - dziedzictwo buduje przyszłość", dofinansowanego z programu„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 konkurs plastyczny 3 maly