styczynski baner male

Akcja Symbiocene I. Flora, lokalny skarb natury”

 

Marek Styczyński / Anna Nacher / Marcin Sarota

 

Projekcja / spacer / instalacja dźwiękowa in situMiejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku wraz z Fundacją Biotop Lechnica, zapraszają na wydarzenie “Akcja Symbiocene I. Flora, lokalny skarb natury”. Spotykamy się w poniedziałek 19 czerwca 2023 o godz. 18.00 w siedzibie MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3

Rozpoczniemy prezentacją krótkich filmów eksperymentalnych z Biotopu Lechnica autorstwa Marcina Saroty we współpracy z Markiem Styczyńskim (około 30 minut). Następnie udamy się na etnobotaniczny spacer “Pamięci Tundry” do naturalnego, bagiennego lasu “Gruszka” Przyrodniczo poznawczą wędrówkę, Marek Styczyński połączy z elementami praktyki relaksacyjnej Shinrin Yoku w modyfikacji M. Amosa Clifford’a. Akcję zakończy, niespełna godzinna instalacja dźwiękowa „pod wiaduktem”, zbudowana z pomocą głosu i akustycznych brzmień rzadkich instrumentów i obiektów muzycznych. Instalacja wydarzy się za sprawą Anny Nacher i Marka Styczyńskiego, tworzących od 25 lat autorski projekt Zaginiona Przestrzeń KARPATY MAGICZNE (The Magic Carpathians).

Pamiętajcie Państwo o turystycznym ubiorze.


Autorski projekt MOKSiR w Chełmku, dofinansowany z programu„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Anna Nacher, profesorka UJ, zajmuje się zawodowo sztuką cyfrową, uczestniczy w międzynarodowych projektach z tej dziedziny, a także współpracuje z artystami w ramach własnych projektach z nurtu eksperymentów dźwiękowych. Marek Styczyński, mgr inż. leśnictwa zajmuje się etnobotaniką i permakulturą, a zawodowo był ekspertem w zakresie ekologii terenów górskich i gatunkowej ochronie roślin i zwierząt. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie zajmował się obszarami Natura 2000 jako główny specjalista.

Razem, od 2014 roku prowadzą Ośrodek Praktyk Bioregionalnych BIOTOP LECHNICA na słowackim Zamagurzu, od kwietnia 2023 działający w ramach Fundacji Biotop Lechnica. W 1998 roku utworzyli projekt muzyczny o charakterze eksperymentalnym pod nazwą Zaginiona Przestrzeń - Karpaty Magiczne, który znany jest pod skróconą nazwą: Karpaty Magiczne / The Magic Carpathians. Karpaty Magiczne mają spory dorobek płytowy, koncertują regularnie w Europie i odbyli dwie duże trasy koncertowe w USA.

Razem i osobno wiele podróżują i piszą książki, ostatnia z nich to "Ogrodnictwo na trudne czasy. Ćwiczenia z permakultury w Europie Środkowej" Marka Styczyńskiego, której premiera odbyła się w maju 2023r.

Mieszkają w Krakowie i w Lechnicy na Słowacji.

Marcin Sarota
Urodzony w Nowym Sączu, znowu tam mieszka. Posiada dyplom z ekonomii, politologii a ostatnio uzyskał ze sztuki (2015 rok, PWSZ w Nowym Sączu, cyfrowa kreacja obrazu, dyplom w pracowni grafiki u profesora Krzysztofa Tomalskiego). Od wielu lat współpracuje z Jackiem Mazanecem tworząc i grając w przedstawieniach teatralnych (off-Teatr Słowa „trzynastka”) oraz pomagając przy powstawaniu płyt z muzyką Jacka Mazaneca. Najczęstszy zakres fotograficznej działalności artystycznej to „archeologia fotografii” (techniki non-camerowe jak fotografia organiczna, „pinhole”, solarigrafia). Poza tym zajmuje się grafiką, plakatem, malarstwem. Ma na swoim koncie dwie wystawy indywidualne (podczas Festiwalu „Widzi się” w 2013 roku oraz w 2014 roku w Galerii Sokół w Nowym Sączu – „Się!”) oraz był uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych, m.in.: Warszawa – Instytut Teatralny; Ostrów Wielkopolski – Remis: biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu (od 2015 roku); „Instynkt” Tarnów (2014) i innych. W 2015 roku był pomysłodawcą i współorganizatorem (razem z Markiem Styczyńskim i Bogdanem Kiwakiem) projektu „Trio Organiczne” – wystawy prac fotografii organicznych (Kiwak, Sarota) i muzyki (Styczyński).

 

 

https://www.facebook.com/biotoplechnica?locale=pt_BR
https://www.facebook.com/anna.nacher

https://www.facebook.com/marek.styczynski.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018528668205

 

 

styczynski23male