babinicz baner male

 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza 29 czerwca 2023 roku o godz. 17.00 do
siedziby MOKSiR pl. Kilińskiego 3, na wykład dr Aleksandra Babińskiego
pt. Chełmek i okolice w świetle zachowanych dokumentów"
Spotkanie odbędzie się w ramach programu "Gmina Chełmek – dziedzictwo buduje przyszłość"
 
 
Aleksander Zygmunt Babiński – ur. w 1976 w Oświęcimiu. Doktor nauk humanistycznych w
zakresie historii. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. W 2001 roku ukończył historię, specjalizacja archiwalna. W roku 2019 obronił z
wyróżnieniem rozprawę doktorską „Zachodnia rubież Okręgu Krakowskiego w latach 1815-
1855. Studium administracyjno-społeczno-gospodarcze”, napisaną pod kierunkiem prof. dra
hab. Dariusza Nawrota. W latach 2007-2010 pracownik Muzeum w Chrzanowie. Pasjonat
historii regionu chrzanowskiego i oświęcimskiego. Autor artykułów dotyczących historii
regionalnej Jest autorem książek „Szkice z dziejów Bobrku. Dzieje dóbr bobreckich do roku
1792 (Bobrek, Chełmek, Dąb, Gorzów, Gromiec, Libiąż)”, Państwo Bobrek w latach 1792-
1854, opracowań: Chrzanów i ziemia Chrzanowska podczas I Wojny Światowej. Próba rysu
historycznego, zamieszczonego w publikacji Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu. T.
III. „Kampania wrześniowa na terenie powiatu chrzanowskiego w: Dziedzictwo kulturowe i
przyrodnicze ziemi chrzanowskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z
okazji 50.lecia Muzeum w Chrzanowie, Ludność żydowska Chrzanowa i jej udział w życiu
politycznym i gospodarczym miasta w latach 1849-1918 w: Żyli wśród nas. Chrzanowscy
Żydzi, Ustrój i organizacja miasta w: Oświęcim. Miasto Pogranicza, Tom II. W latach 2014-
2018 pracował i współpracował z różnymi instytucjami kultury.
W latach 2020 – 2023 pracownik merytoryczny Muzeum Zagłębia w Będzinie, autor
artykułów publikowanych na stronie Muzeum Zagłębia,, współautor kalendarza Będzin 2023.
665 lat lokacji miasta na prawie magdeburskim oraz wystaw: 160 lecie powstania
styczniowego w Zagłębiu (2023) Rozwój przestrzenny Będzina (8. 11. 2022 – 6.06. 2023),
Powiat Będziński w latach 1867-1939 (01.03. 2022 – 08.10. 2022), Pieniądz w Polsce. Od
czasów Kazimierza Wielkiego do współczesności (luty – kwiecień 2021).
babinski2 male