interwencje modul 08 20

21 sierpnia 2020 r. o godzinie 19.00 nastąpi inauguracja programu MOKSiR pt. „Chełmek Fabryka – miejsce, pamięć, kultura”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Wydarzeniem początkującym cykl spotkań będzie wernisaż "obrazów ulicznych" Prof. Piotra Jargusza pt. „Buty Viatorisa” oraz koncert Sebastiana Madejskiego „Pośpiewy fragmentaryczne”.
„Chełmek Fabryka – miejsce, pamięć, kultura” to cykl zdarzeń artystycznych, warsztatów
i koncertów dla których inspiracją jest kulturowe dziedzictwo dawnej Spółki Obuwia „Bata” oraz nieistniejący już kombinat „PZPS Chełmek”. Głównym celem zadania jest ułatwienie dostępu do dóbr kultury jak największej grupie osób. Wydarzenia odbywać się będą w różnych przestrzeniach – dawnej fabryce, nadbrzeżu Przemszy, dworcu kolejowym, robotniczej kolonii.


>>szczegłółowy opis wydarzeń<<


Działania w ramach programu „Chełmek Fabryka – miejsce, pamięć, kultura” :
1.Wystawa „Buty Viatorisa” Prof. Piotra Jargusza” oraz koncert muzyki elektronicznej.
2. „Mowa miejsca”, realizacja plenerowej instalacji rzeźbiarskiej Daniela Ludwiczuka w trakcie mini rezydencji artysty w Chełmku.Powstała praca wzbogaci plenerową kolekcję rzeźb i obiektów zlokalizowaną na przedpolu dawnej fabryki. Galeria powstała z inicjatywy zakładów obuwniczych a idea jej istnienia jest konsekwentnie realizowana.
3."Krajobraz z fabryką w tle - 1" warsztaty fotograficzne oraz terenowe zajęcia dla dzieci
i młodzieży z fotografikiem r Jakubem Byrczkiem. Uczestnicy rejestrować będą ślady industrialnej przeszłości.
4.Juliusz Antonisz - artysta totalny. Plenerowy przegląd filmów artysty plastyka, kompozytora, wynalazcy i twórcy animacji z kuratorskim udziałem Malwiny Antonisz, córki artysty. Spotkanie
iprezentacja twórczości aranżowana będzie w poindustrialnejprzestrzeni dawnej fabrycznej kantyny.
5."Chełmek per pedes - 1" Spacer przyrodniczo kulturowym Doliną Przemszy, szlakiem dawnych galarów.
6."Sługa słowa"- poetycko muzyczny performance na dziedzińcu fabrycznej kotłowni, zrealizowany w oparciu o twórczość Tadeusza Staicha i Joanny Oparek, Poezji towarzyszyć będą instalacje dźwiękowe Małgorzaty Tekiel. Spotkanie będzie epitafium pamięci
dziennikarza, przewodnika, piewcy gór, Tadeusza Staicha.
7. "Krajobraz z fabryką tle - 2", warsztaty fotograficzne prowadzone przez fotografika Marcina Gierata. Osoby dorosłe poznawać będą zasady i tajniki fotografii portretowej i łączenia jej
z industrialnym krajobrazem.
8. Koncert solowy "Zuzanny" w zabytkowej przestrzeni dworskich czworaków w Bobrku. Wydarzeniu towarzyszyć będą pokazy wizualizacji.
9."Chełmek per pedes - 2" spacer poznawczy śladami przemysłowego dziedzictwa Tomasza Baty. Przewodnikiem będzie Franciszek Matyja, ostatni dyrektor dawnej fabryki.
10. "Różaneczniki i duch Witkacego" to teatralno muzyczne zdarzenie z udziałem solisty muzycznego i aktorki Marty Artymiak.
Artystka wcieli się w postać związanej z Chełmkiem, Anny Micińskiej. Znawczyni literatury oraz popularyzatorka twórczości Witkacego część dzieciństwa spędziła w naszej miejscowości. Sztuka realizowana będzie w otoczeniu rodzinnego domu i ogrodu Micińskiej na Starej Kolonii
w Chełmku.
11. "Chełmek per pedes - 3" Wykładu terenowy śladami modernizmu dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny. Wykładowca politechniki śląskiej w Gliwicach oraz teoretyk sztuki jest wybitnym znawcą modernizmu.
12. "Przystań poetycka", symboliczne spotkanie w mieście nad graniczną rzeką Przemszą literatów ze Śląska i Małopolski.
W trakcie wieczoru nastąpi uroczyste podsumowanie projektu oraz prezentacja prac fotograficznych uczestników warsztatów.

Na każde wydarzenie wstęp jest bezpłatny, z uwagi na nieprzewidziane wypadki losowe oraz zdarzenia niezależne zakładamy możliwość wprowadzenia zmian personalnych w gronie artystów i wykonawców. Jednocześnie deklarujemy, że zmiany nie wpłyną na obniżenie merytorycznych i artystycznych wartości zadania.

>>Oś czasu do pobrania<<

 PIOTR JARGUSZ2rgb na strone08 20 plakat madejski rgbna strone08 20 ludwiczuk net 08 20
 plakat byrczek08 20 antonisz net2 08 20 kus plakat 09 20
 oparek tekiel Staich plakat net 08 20 zuzanna plakat netl 09 20 spacer poznawczy male10 20
wyklad nakoneczny plakat male10 20 wydarzenie w sieci10 20 przystan poetycka plakat przeniesione do sieci10 20