rozaneczniki film 10 20

kino repertuar modul 10 20

Hala tenisowa

kort hala tenisowa

Dysponujemy kortem ceglastym o nawierzchni CONIPUR TENNIS FORCE HS. Kort znajduje się w wysokiej hali o wymiarach 18 x 36,4 x 8 m. Latem balon chroni przed deszczem, Doświetlenie namiotu stanowią dwa okna o wymiarach 2,5 x 36 m, wykonane z materiału doskonale przepuszczającego światło. Oświetlenie hali umożliwia grę do późnych godzin wieczornych. Zimą balon jest ogrzewany. 

Kort czynny jest przez cały rok.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela  07.00 - 22.00 

Rezerwacja kortów:
tel. 33 474 00 17   kom. 600 202 215

Kryty kort tenisowy - CHEŁMEK, ul. Krakowska 22 - cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli :

A) listopad – marzec - 70 zł brutto/h

B) kwiecień – październik – 40 zł brutto/h

Cennik obowiązuje od 15 stycznia 2022 r. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Lodowisko sezonowe

lodowisko wielosezonowe

Lodowisko sezonowe o wymiarach 30x20 m posiada sztucznie mrożoną tafle. Lodowisko konserwowane jest  za pomocą maszyny do pielęgnacji lodu typu ROLBA (szlifowanie i wylewanie nowej tafli)

Na miejscu:
•    wypożyczalnia łyżew,
•    serwis łyżew
•    oświetlenie
•    nagłośnienie
•    bezpłatny parking

W dni powszednie, soboty i niedziele:
od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 21.00


Godziny otwarcia lodowiska są zależne od temperatury otoczenia i warunków atmosferycznych, mogą ulec zmianie.

Cennik korzystania z Lodowiska:
1. Wstęp na lodowisko:
a) dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia* - 6 zł / 60 min.
b) dla dorosłych - 8 zł / 60 min.
c) dla amatorskich grup zorganizowanych wynajęcie płyty lodowiska - 100 zł / 60 min.
d) dla amatorskich grup zorganizowanych wynajęcie płyty lodowiska z oświetleniem - 130 zł / 60 min.
e) Uczniowie szkół z terenu gminy z opiekunem - 4 zł / 60 min.
2. Wypożyczenie 1 pary łyżew - 6 zł / 60 min.
3. Usługa ostrzenia 1 pary łyżew  - 6 zł / 1 para
4. Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy – bezpłatnie
5. Wypożyczenie kasku - bezpłatnie
6. Wynajęcie płyty lodowiska dla amatorskich grup 150 zł brutto / 60 minut
7. Wynajęcie płyty lofdowiska z oswietleniem dla amatorskich grup - 200zł brutto/60 minut
***    terminy indywidualnych wynajmów należy ustalać z obsługą lodowiska. 
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

lodowisko 12 19

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA SEZONOWEGO
W CENTRUM SPORTOWYM W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 22

1. Lodowisko jest obiektem rekreacyjnym Gminy Chełmek administrowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji;
2. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz wykonywania poleceń osób sprawujących nadzór nad obiektem.
3. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny i jest czynne zgodnie z harmonogramem jego korzystania;
4. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska;
5. Zarządzający ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników;
6. W każdym czasie, gdy zarządzający uzna to za konieczne, pracownicy lodowiska mogą ogłosić przerwę techniczną i poprosić o opuszczenie tafli lodowiska przez korzystających, celem wprowadzenia maszyny do pielęgnacji lodu;
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób;
8. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska i ją opuszczać wyłącznie przez bramkę wejściową;
9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ubraniu dostosowanym do panujących warunków atmosferycznych.
Podczas korzystania z lodowiska zaleca się ubieranie rękawiczek;
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza lodowiskiem i na terenie okalającym lodowisko;
11. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się, aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne;
12. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
13. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów, odtwarzaczy mp3, itp. rzeczy wnoszonych na lodowisko zarządzający nie odpowiada;
14. Każda osoba korzystająca z lodowiska zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminu, obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi;
15. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska;
16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
oraz zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających;
17. Zabrania się w szczególności:
• używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenia dla uczestników korzystających z lodowiska,
• chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu i wychodzenia na łyżwach poza strefą wyłożoną gumowymi matami,
• siadania na bandach okalających lodowisko,
• rzucania śniegiem,
• jazdy z dziećmi na rękach,
• wnoszenia i spożywania art. spożywczych na tafli lodowiska,
• niszczenia sprzętu i urządzeń,
• stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy, ogólnie niebezpiecznych zabaw,
• niszczenia lodowiska i jego infrastruktury,
• zaśmiecania terenu,
• wprowadzania zwierząt,
• użytkowania lodowiska niezgodnie z przeznaczeniem,
• wnoszenia na teren lodowiska opakowań szklanych i niebezpiecznych przedmiotów;
18. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika;
19. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa;
20. Za wszelkie powstałe szkody odpowiedzialność ponosi sprawca lub jego opiekun, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
21. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska;
22. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
23. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować zarządzającego;
24. Wejście grupy zorganizowanej oraz grupy szkolnej należy wcześniej uzgodnić z obsługą lodowiska;
25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
26. Każda z osób wynajmujących lub korzystających z obiektów sportowych na czas najmu lub korzystania z tych obiektów ma obowiązek zachować paragon
z kasy fiskalnej i bilet celem okazania przy kontroli. kontrole będą przeprowadzane w trakcie najmu lub korzystania z obiektów sportowych.
27. Uwagi i wnioski należy kierować do Dyrektora MOKSiR w Chełmku, przy Pl. Kilińskiego 3, pod nr telefonu 33 846 12 96.

portret mieszkancow modul 10 20

Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią

boisko ze sztuczna nawierzchnia

Boisko pełnowymiarowe: - boisko piłkarskie o wymiarach 106 m na 66 m, oświetlone pokryte trawą syntetyczną posiadającą atest FIFA

boisko ze sztuczna nawierzchnia field certyficate
 
Boisko - parametry:
•    boisko piłkarskie o wymiarach 106m x 66m, oświetlone i pokryte trawą syntetyczną EDEL FUTURE DS,
•    trybuna - widownia na 120 miejsc,
•    sztuczne oświetlenie,
•    boksy zawodnicze 8 miejscowe,
•    4 bramki treningowe 5 m x 2 m,

 
Cennik korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią


A) Trening 60 min. - 170 zł brutto
B) Trening 60 min. z oświetleniem - 300 zł brutto
C) Sparing, mecz towarzyski (2x45 min.) - 600 zł brutto
D) Sparing, mecz towarzyski z oświetleniem (2x45 min.) - 700 zł brutto
E) Kluby z terenu gminy Chełmek – 70 % wyżej wymienionych stawek

Korty Tenisowe przu ul. Brzozowej w Chełmku

korty brzozowa 04 21

Oddajemy do Państwa użytku obiekt po gruntownej modernizacji i rewitalizacji z nadzieją, że doskonale będzie służył rozwojowi sportu i Gminy Chełmek. Jego bogata i unikalna historia, sięgająca lat trzydziestych XX wieku znalazła godną kontynuację dzięki programowi “Chełmek odNowa”. Wyśmienita ceglana nawierzchnia zyskała nową oprawę, a komfortowe, świetnie zaprojektowane zaplecze zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. By zapewnić i ułatwić proces informacji oraz rezerwacji kortów, uruchomiliśmy dla Państwa internetową aplikację https://tenis4u.pl/
System rezerwacji będzie dostępny od 4 maja od godz. 8.00.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami regulaminu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Sportowym MOKSiR w Chełmku
tel. 33 474 00 17, 600 202 215, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
PRZY UL. BRZOZOWEJ 2 W CHEŁMKU
1. Korty tenisowe są obiektem sportowo-rekreacyjnym administrowanym przez Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3.
2. Osoby przebywające na terenie Kortów Tenisowych przy ul. Brzozowej 2 zobowiązane
są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących
przepisów p-poż. i bhp.
3. Godziny otwarcia i zamknięcia obiektu ustala administrator, podając je do publicznej wiadomości.
4. Na terenie kortów nie ma możliwości prowadzenia szkółek, instruktaży, zajęć tenisa ziemnego dla
więcej niż jednego uczestnika. Zajęcia z jednym uczestnikiem mogą być prowadzone wyłącznie po
wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem .
5. Na terenie obiektu znajdują się zamykane szafki. Klucz znajduje się w recepcji.
Użytkownik opuszczając obiekt zobowiązany jest do zwrotu kluczyka w recepcji. Za zniszczenie
lub zgubienie kluczyka kosztami obciążony zostaje użytkownik wg aktualnych stawek.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, które nie są zamknięte w
szafkach.
7. Korzystanie z kortów tenisowych jest odpłatne. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa
cennik wprowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chełmek.
8. Opłatę za grę na korcie należy uiścić przed rozpoczęciem gry.
9. Każda z osób wynajmujących lub korzystających z kortów tenisowych na czas najmu lub korzystania z tych
obiektów ma obowiązek zachować paragon z kasy fiskalnej celem okazania przy kontroli. Kontrole mogą
być przeprowadzane w trakcie najmu lub korzystania z obiektów sportowych. Nie dotyczy
osób dokonujących rezerwacji i płatności on-line.
10. Rezerwacji bieżącej należy dokonać osobiście lub przez system rezerwacji tenis4U akceptując jego
regulamin i wnosząc równocześnie wymaganą opłatę wg. cennika przez system płatności online
lub osobiście . Dokonać rezerwacji można z wyprzedzeniem tylko do 30 dni.
11. Rezerwacje stałych terminów gry można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem
obiektu.
12. Opłaconą rezerwację można odwołać 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej godziny gry poprzez
system rezerwacji tenis4U. Zwrot opłaty zostanie dokonany przez system płatności online na konto z
którego dokonana została płatność z potrąceniem opłaty serwisowej wynoszącej 1,5 %.
13. Niewykorzystanie zarezerwowanego kortu nie zwalnia z opłaty za kort.
14. W przypadku nieodwołania rezerwacji w określonym czasie i niestawienia się do gry na
zarezerwowanym korcie (powyżej 15 minut) obsługa kortów ma prawo do wynajęcia kortu innemu
użytkownikowi.
15. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort, czas gry, „zaszczotkowanie” kortów przez
korzystającego po zakończonej grze i zejście z kortów.
16. Korzystający z kortów mają obowiązek przygotowania /zaszczotkowania/ najmowanego kortu po
zakończeniu gry. Czas niezbędny na zatarcie kortu wliczany jest do czasu najmu obiektu.
17. Osoby korzystające z kortu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego oraz obuwia
z podeszwą przystosowaną do gry na kortach (buty bez ostrych kantów z gładkim bieżnikiem).
18. Każdy korzystający z kortów ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
19. Na terenie kortów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu,
używania wulgarnego słownictwa.
20. Obowiązuje również zakaz wstępu osobom nietrzeźwym, wprowadzania zwierząt oraz korzystania
z obiektu, urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
21. Osoby obserwujące gry na kortach prosi się o nie dekoncentrowanie grających głośnymi rozmowami,
chodzeniem podczas gry, zachowaniem które uniemożliwia skupienie się grających na grze.

22. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów, instrukcji oraz
poleceń upoważnionego personelu.
23. Administrator ma prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki epidemiologiczne,
atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z kortów lub stwarzają zagrożenie dla życia i
zdrowia użytkowników.
24. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania mienia i sprzętów znajdujących się w budynku
oraz racjonalnego używania mediów.
25. Za szkody i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z kortów odpowiedzialność ponoszą
użytkownicy, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
26. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się
do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
27. Uwagi i wnioski należy kierować do Dyrektora MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3.
Administrator:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek
tel. 33 846 12 96
Administrator:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek
tel. 33 846 12 96

 

 

Szanowni Państwo ❗
Informujemy, że w okresie od 27.03.2021 r. do 9.04.2021 r.
Centrum Sportowe w Chełmku otwarte będzie tylko i wyłącznie :
- w przypadku sportu zawodowego;
- sportowców pobierających stypendium sportowe;
- zawodników będących członkami kadry narodowej;
- zawodników będących członkami reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
- sportowców uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;


W związku z publikacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r., w okresie od 20 marca
do 9 kwietnia 2021 r. , czynne będzie jedynie dla organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć i
wydarzeń sportowych tylko w przypadku dzieci i młodzieży uczestniczących w rozgrywkach
odpowiedniego polskiego związku sportowego lub
w przypadku sportowców profesjonalnych, bądź zawodników pobierających stypendia sportowe,
z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału publiczności.

Zgodnie z§ 9 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021
r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) albo zawodników
pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. Z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji
olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w
rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
oraz
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Jednocześnie zgodnie § 9 ust. 17 ww. Rozporządzenia, okoliczności, o których mowa powyżej
potwierdza dokument wystawiony przez: 1) podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe
przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji;
albo
2) polski związek sportowy.
W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 16 Rozporządzenia:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć
sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym
z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, Dziennik
Ustaw – 16 –Poz. 512
c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć
sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub
w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu
sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,
wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

 

 

Dokumenty RODO do pobrania dla uczestników imprez i wydarzeń sportowych:
1. Dorosły - bez danych wrażliwych (bez pytań o zdrowie)
2. Dorosły z danymi wrażliwymi (pytania o zdrowie)
3. Dzieci - bez danych wrażliwych
4. Dzieci z danymi wrażliwymi (czy jest zdolny)
Formularze dzieci wypełnia rodzic/opiekun prawny

Korty tenisowe

korty tenisowe

Dysponujemy 3 kortami o nawierzchni CONIPUR TENNIS FORCE.

CONIPUR TENNIS FORCE to nawierzchnia tenisowa, wykonywana na bazie komponentów renomowanej szwajcarskiej firmy CONICA Technik. Nawierzchnia ta posiada identyczne właściwości gry jak na korcie ceglastym. W odróżnieniu od tradycyjnego kortu ceglastego jest zawsze idealnie równa, a w trakcie gry nie tworzą się wgłębienia od obuwia. Nawierzchnia nie wymaga serwisowania jak również uciążliwych prac przygotowawczych w okresie wiosennym.
W odróżnieniu od tradycyjnych kortów ceglastych nawierzchnia CONIPUR TENNIS FORCE można użytkować natychmiast po opadach deszczu. Jest to nawierzchnia do zastosowania na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów sportowych.

Korty Tenisowe o nawierzchni CONIPUR® TENNIS FORCE
Centrum Sportowe w Chełmku, ul Krakowska 22
rezerwacja kortów, informacja tel. 33 474 00 17  kom. 600 202 215

Korty tenisowe odkryte – CHEŁMEK, ul.Krakowska 22

A) Cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli:

08.00. - 20.00. - 10,- zł brutto/ dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia

08.00. - 20.00. - 20,- zł brutto/ dla dorosłych

B) Cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli ( dziecko + dorosły) – 20,- zł brutto

Regulamin korzystania z Kortów Tenisowych /3 odkryte i 1 kryty/ w Centrum
Sportowym MOKSIR w Chełmku, ul.Krakowska 22


1. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz wykonywania
poleceń osób sprawujących nadzór nad obiektem.
2. Korzystanie z kortów tenisowych jest odpłatne. Wysokość opłat reguluje cennik na
podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chełmek.
3. Opłatę za grę na korcie należy uiścić przed rozpoczęciem gry.
4. Każda z osób wynajmujących lub korzystających z kortów tenisowych na czas najmu lub
korzystania z tych obiektów ma obowiązek zachować paragon z kasy fiskalnej celem okazania
przy kontroli. Kontrole mogą być przeprowadzane w trakcie najmu lub korzystania z obiektów
sportowych. Nie dotyczy osób dokonujących rezerwacji i płatności on-line.
5. Rezerwacji bieżącej należy dokonać osobiście u administratora lub przez system rezerwacji
tenis4U akceptując jego regulamin i wnosząc równocześnie wymaganą opłatę wg. cennika przez
system płatności online lub osobiście u administratora. Dokonać rezerwacji można z
wyprzedzeniem tylko do 30 dni.
6. Rezerwacje stałych terminów gry można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z
administratorem .
7. Opłaconą rezerwację można odwołać 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej godziny gry
poprzez system rezerwacji tenis4U.
8. Zwrot opłaty zostanie dokonany przez system płatności online na konto z którego dokonana
została płatność z potrąceniem opłaty serwisowej wynoszącej 1,5 %.
9. Niewykorzystanie zarezerwowanego kortu nie zwalnia z opłaty za kort.
10. W przypadku nieodwołania rezerwacji w określonym czasie i nie wstawienia się do gry na
zarezerwowanym korcie (powyżej 15 minut) obsługa kortów ma prawo do wynajęcia kortu innemu
użytkownikowi.
11. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort, czas gry, „zaszczotkowanie”
kortów przez korzystającego po zakończonej grze i zejście z kortów.
12. Korzystający z kortów mają obowiązek przygotowania /zatarcia/ najmowanego kortu po
zakończeniu gry.
13. Czas niezbędny na zatarcie kortu wliczany jest do czasu najmu obiektu.
14. Kort kryty w m-cach kwiecień – październik jest nieogrzewany.
15. Osoby korzystające z kortu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego
oraz obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach (buty bez ostrych kantów
z gładkim bieżnikiem).
16. Każdy korzystający z kortów ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
17. Prowadzenie zajęć, szkółek, instruktaży tenisa ziemnego dla więcej niż jednego uczestnika
wymaga przedstawienia stosownych uprawnień do prowadzenia w/w działalności
oraz zawarcia idywidualnej umowy na najem kortu .
18. Na terenie kortów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia
tytoniu, używania wulgarnego słownictwa.
19. Obowiązuje również zakaz wstępu osobom nietrzeźwym, wprowadzania zwierząt oraz
korzystania z obiektu, urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
20. Osoby obserwujące gry na kortach prosi się o nie dekoncentrowanie grających głośnymi
rozmowami, chodzeniem podczas gry, zachowaniem które uniemożliwia skupienie się grających
na grze.
21. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów,
instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
22. Administrator ma prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji w której warunki
epidemiologiczne, atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z kortów
lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
23. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania mienia i sprzętów znajdujących
się w budynku oraz racjonalnego używania mediów.
24. Za szkody i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z kortów
odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące
się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
26. Uwagi i wnioski należy kierować do Dyrektora MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3.
Administrator:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek
tel. 33 846 12 96


Boisko wielofunkcyjne

boisko wielofunkcyjne

Na terenie Ośrodka funkcjonuje nowoczesne boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej zbudowane z pól do gier w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o całkowitym wymiarze 44,00 x 27,00m. Powierzchnia boiska wynosi 1188 m.

Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego:
Kosze do koszykówki 4 szt.
Słupki do piłki siatkowej 2 szt.
2 szt. bramki do piłki ręcznej.

W sezonie zimowym na boisku wielofunkcyjnym działa sztuczne lodowisko.

Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne.