pttk chelmek

 

 

L.P.

DATA

DZIEŃ

OPIS IMPREZY

TERMIN ZAPISÓW

1.

11.07.2020

SOBOTA

TURBACZ

06.07.2020

GODZ. 15:00-16:00                               

2.

25.07.2020

SOBOTA

BABIA GÓRA

 20.07.2020

GODZ. 14:00 - 15:00

3.

08.08.2020

SOBOTA

TATRY ZACHODNIE STAROROBOCIAŃSKI

03.08.2020

GODZ. 14:00 - 15:00

4.

21-23.08.2020

PIĄTEK - NIEDZIELA

BIESZCZADY

06.07.2020

GODZ. 15:00 - 16:00

ZADATEK - 100 zł

5.

05.09.2020

SOBOTA

STARY I NOWY SĄCZ

31.08.2020

GODZ. 15:00 - 16:00

6.

19.09.2020

SOBOTA

BESKID SĄDECKI RADZIEJOWA

14.09.2020

GODZ. 15:00 -16:00

     


 Od dnia 01.01.2020r. wpłaty przyjmowane są od godz. 15:00 do godz. 16:00

UWAGI:

 1. Szczegółowe programy wycieczek będą dostępne w siedzibie MOKSiR oraz na stronie internetowej www.moksir.chelmek.pl w zakładce PTTK, na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

 2. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane przez członków Zarządu Koła w siedzibie MOKSiR  w Chełmku Pl. Kilińskiego 3 w terminach określonych w Kalendarzu Imprez.

 3. Pierwszeństwo zapisów na wszystkie wycieczki mają członkowie PTTK.

 4. Opłaty za wycieczkę można również dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PEKAO S.A nr: 61 1240 4155 1111 0010 7183 5331 najpóźniej tydzień przed datą wyjazdu.

 5. Informacji na temat wycieczek można uzyskać pod nr 603 335 176.

INFORMACJA

Osoby wstępujące do PTTK w roku 2020 powinny:
 1. Wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK 
 2. Dołączyć 1 zdjęcie.
 3. Opłacić wpisowe w wysokości:
  Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:
  1) 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  2) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
  3) 8,00 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
  2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK
  3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2020 w wysokości 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK
Składki na 2020 r. wynoszą:
 1. 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 2. 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 3. 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową  młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 4. 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
 1. rodzice  lub  opiekunowie  prawni  osób  małoletnich opłacający  składkę  za  co  najmniej  jedną  osobę  małoletnią (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

  Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 marca 2020 r.


  20 lat zakładowego oddziału PTTK Chełmek - archiwalna publikacja

   

  TATRY ZACHODNIE

  STAROROBOCIAŃSKI WIERCH

  PROGRAM WYCIECZKI

  08 SIERPIEŃ 2020
  (SOBOTA)


  1. Wyjazd uczestników wycieczki spod MOKSiR-u w Chełmku , Pl. Kilińskiego 3 w dniu 08.08.2020 o godz. 05:30, z Oświęcimia o 05:45 (przystanek obok LIDLA).
  2. Przejazd trasą : Chełmek – Oświęcim - Zator – Wadowice – Sucha Beskidzka – Raba Wyżna – Chochołów – Dolina Chochołowska - Chełmek.
  3. Wycieczka piesza trasą: Siwa Polana – Polana Huciska – Dolina Starej Roboty na Starorobocianski Wierch – Kończysty – Trzydniowiański Wierch – Polana Chochołowska – Siwa Polana. Łączny czas przejścia 9,5 godz.
  4. Powrót do Chełmka około godz. 22:00.
  5. Kierownikiem i przewodnikiem wycieczki jest kol. Bogdan Pactwa Tel.: 697796388.
  Wariant II:
  Siwa Polana - Polana Huciska - Polana Chochołowska - Doliną Jarząbczą na Trzydniowiański Wierch - Polana Huciska. Łączny czas przejścia ok. 5 godzin. Organizator nie zapewnia przewodnika.

  6. Zapisy i wpłaty w MOKSiR Pl. Kilińskiego 3, przyjmuje kol. Marek Klisiak tel.: 511302737 w dniu 03.08. w godzinach 14:00 – 15:00.
  Koszt wyjazdu : członkowie PTTK – 45 zł
                                   sympatycy – 55 zł


  BIESZCZADY

  PROGRAM WYCIECZKI

 4. 21 – 23 SIERPIEŃ 2020
  (PIĄTEK - NIEDZIELA)

  21.08.2020 PIĄTEK
  1. Wyjazd uczestników wycieczki spod MOKSiR-u w Chełmku , Pl. Kilińskiego 3 w dniu 21.08.2020 o godz. 6:00.
  2. Przejazd trasą : Chełmek – Kraków - Tarnów – Jasło – Sanok – Wetlina - Baligród.
  3. Krótkie zwiedzanie starówki miasta Sanok.
  4. GRUPA WĘDROWCÓW.
  Piesza wycieczka na Wielką Rawkę z Przełęczy Wyżniańskiej szlakiem żółtym i zielonym. Zejście do Wetliny szlak żółty i zielony ( 4,5 godz.)
  4a. GRUPA TURYSTÓW.
  Przejazd do Dołżycy. Spacer od Solinki do reliktu dawnej wsi bojkowskiej Łopieńka, gdzie zachowała się cerkiew grekokatolicka z 1775 r. Trasa 6 km – 1,5 godz.
  5. Przejazd do Baligrodu . Zakwaterowanie w Centrum Wypoczynku BYSTRE, obiadokolacja.

  22.08.2020 SOBOTA
  1. Śniadanie. Przejazd autokarem do Wołosatego.
  2. GRUPA WĘDROWCÓW.
  Piesza wycieczka trasą: Wołosate – Przełęcz pod Tarnicą – Krzemień – Bukowe Berdo – Pszczeliny Widełki. ( około 6,5 godz.)
  2a. GRUPA TURYSTÓW.
  Zwiedzanie Wołosatego i Ustrzyk Górnych. Przejazd do Mucznego – pokazowa zagroda żubrów , stanowisko wypalania węgla drzewnego . Zwiedzanie cerkwi w Smolniku. Przejazd doliną Sanu w
  kierunku Zatwarnicy.
  3. Powrót do ośrodka – obiadokolacja.

  23.08.2020 NIEDZIELA
  1. Śniadanie i wykwaterowanie.
  2. Przejazd do Ustrzyk Górnych.
  2a. GRUPA WĘDROWCÓW.
  Piesza wędrówka na Połoninę Caryńską. Przejście szlakiem czerwonym do Berehów Górnych. ( około 4 godz.)

  2b. GRUPA TURYSTÓW.
  Spacer do schroniska pod Wielką Rawką.
  3. Przejazd do Polańczyka i Soliny. Spacer po uzdrowisku i po zaporze w Solinie.
  4. Powrót do Chełmka ok. godz. 22:00. Po drodze obiad.
  5. Kierownikiem i pilotem wycieczki jest kol. Franek Matyja tel.:603 335 176.
  6. Wycieczka dotowana z UMiG Chełmek dla mieszkańców gminy.
  7. Zapisy i wpłaty w MOKSiR Pl. Kilińskiego 3, przyjmują kol. Róża Piwowarczyk : 505131766 i Adam Swoszowski : 502141375 w dniu 06.07. w godzinach 14:00 – 15:00. W dniu zapisu należy
  wpłacić 100 zł zaliczki, pozostałą kwotę do dnia 10.08.2020. Koszt wyjazdu : członkowie PTTK – 350 zł sympatycy – 380 zł
  W ramach opłaty:
  1. Ubezpieczenie
  2. Przejazd autokarem
  3. Dwa noclegi
  4. Wyżywienie ( 2 śniadania, 2 obiadokolacje)
  5. Obiad w drodze powrotnej
  6. Opieka pilota.