pttk chelmek

 

 

 


UWAGI:

 • Szczegółowe programy wycieczek będą dostępne w siedzibie MOKSiR oraz na stronie internetowej www.moksir.chelmek.pl w zakładce PTTK, na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

 • Zapisy i wpłaty będą przyjmowane przez członków Zarządu Koła w siedzibie PTTK Chełmek, ul Topolowa 8, w terminach określonych w Kalendarzu Imprez.

 • Pierwszeństwo zapisów na wszystkie wycieczki mają członkowie PTTK.
  Opłaty za wycieczkę można również dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PEKAO S.A nr: 61 1240 4155 1111 0010 7183 5331 najpóźniej tydzień przed datą wyjazdu.


  KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH
  NA ROK 2023
  ODDZIAŁU ZIEMII OŚWIĘCIMSKIEJ
  W CHEŁMKU.

 • L.P.

  DATA

  DZIEŃ

  OPIS IMPREZY

  TERMIN ZAPISÓW

  1.

  14.01.2023SOBOTA MAGURKA GODZ. 15 – 16
  05.01.2023

  2.

  04.02.2023SOBOTA KULIG GODZ. 15 – 16 05.01.2023

  3.

  11.03.2023SOBOTA OŚWIĘCIM GODZ. 15 – 16 02.03.2023

  4.

  26.03.2023NIEDZIELA MAŁY SZLAK BESKIDZKI STACONKA – PORĄBKA
  I ETAP
   GODZ. 15 – 16 16.03.2023

  5.

  22.04.2023SOBOTA TURBACZ - KROKUSY GODZ. 15 – 16 13.04.2023

  6.

  13.05.2023SOBOTA SMOLEŃ I OKOLICE GODZ. 15 – 16 04.05.2023

  7.

  31.05 – 04.06. 2023ŚRODA - NIEDZIELA LUBELSKIE GODZ. 15 – 16 16.03.2023 ZALICZKA 250 ZŁ

  8.

  10.06.2023 SOBOTA BESKID MAKOWSKI - KOSKOWA GÓRA GODZ. 15 – 16 25.05.2023

  9.

  09.07.2023NIEDZIELA PSZCZYNA

  GODZ. 15 – 16 29.06.2023 

  10.

  21 - 23.07.2023 PIĄTEK - NIEDZIELA BESKID SĄDECKI GODZ. 15 – 16 29.06.2023 ZALICZKA 150 ZŁ

  11.

  05.08.2023 SOBOTA HOCZ GODZ. 15 – 16 27.07.2023

  12.

  20.08. 2023NIEDZIELA MALINOWSKA SKAŁA GODZ. 15 – 16
  10.08.2023

  13.

  02.09.2023 SOBOTA PUSZCZA DULOWSKA - DREZYNYGODZ. 15 – 16 24.08.2023 

  14.

  23.09.2023 SOBOTAMAŁY SZLAK BESKIDZKI PORĄBKA – KOCIERZ
  II ETAP
   GODZ. 15 – 16 14.09.2022

  15.

  07 – 08.10.2023 SOBOTA – NIEDZIELA ZAKOŃCZENIE SEZONU GODZ. 15 – 16
  14.09.2023 ZALICZKA 100 ZŁ
  16.22.10.2023NIEDZIELA OJCÓW  GODZ. 15 – 16
  12.10.2023
  17.18.11.2023SOBOTA ŻYWIEC – BROWAR  GODZ. 15 – 16
  09.11.2023
  18.09.12.2023 SOBOTAJARMARK ŚWIĄTECNY BIELSKO – BIAŁA  GODZ. 15 – 16
  30.11.2023

  KALENDARZ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. ZARZĄD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
  ZMIANY TERMINÓW IMPREZ ORAZ ICH ODWOŁANIA :

 • ZAPISY NA WYCIECZKI : CHEŁMEK UL. TOPOLOWA 8 ( w czwartki wg. harmonogramu kalendarza)
  informacje:
  Józef Korycik - Prezes Koła Miejskiego PTTK Chełmek
  tel.: 512 144 421
  _______________________________________________

  Zarząd Koła Miejskiego PTTK Chełmek:

  Prezes: Józef Korycik
  V-ce prezes: Dariusz Nowogrodzki
  Sekretarz: Adam Swoszowski
  Skarbnik: Róża Piwowarczyk
  Członek: Jadwiga Bąk


_______________________________________________________________

Osoby wstępujące do PTTK w roku 2023 powinny:
 1. Wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK 
 2. Dołączyć 1 zdjęcie.
 3. Opłacić wpisowe Zwysokości:
  Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
  1) 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  2) 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
  3) 9,00 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
  2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK
  3. Ustala się opłatę legitymacyjną PTTK w roku 2023 w wysokości 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK
Składki na 2023 r. wynoszą:
 1. 75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 2. 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 3. 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową  młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
 1. rodzice  lub  opiekunowie  prawni  osób  małoletnich opłacający  składkę  za  co  najmniej  jedną  osobę  małoletnią (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.


  Składki będą zbierane w terminach: 5.01.2023, 2.02.2023, 9.03.2023

  Przyjmowanie składek:
  ul. Topolowa 8, Chełmek


  Wpłaty można dokonac rówinież przelewem na konto:
  Bank PEKAO S.A nr: 61 1240 4155 1111 0010 7183 5331

  20 lat zakładowego oddziału PTTK Chełmek - archiwalna publikacja

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GALERIA ZDJĘĆSKAŁY RZĘDKOWICKIE
ZAKOŃCZENIE SEZONU PTTK
Beskid Żywiecki - Modralowa
PRZEMYŚL 22LUBOŃ
MAŁA FATRA-Diery- RozsutecDOLINA MINKOWSKA
WIELKOPOLSKA
25-LAT PTTK CHEŁMEK


PASMO CHEŁMU

WYCIECZKA KATOWICE

 

 

ORAWA WITÓW