Związek Emerytów


Miejsce przyjazne Seniorom !

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chełmku

Siedziba Związku:
ul. Topolowa 8, Chełmek
(budynek dawnej biblioteki)

 

Biuro czynne w godz.
poniedziałek od 14.00 do 17.00
środa od 09.00 do 12.00
Tel. 694 366 200

PROGRAM PZERiI NA 2023 R.

 

Lp

Nazwa

Data

Cena

Uwagi

1

Kolędowanie

10.01.2023

10 zł

Dom Seniora

2

Jasełka

19.01.2023

60 zł

Teatr w Cieszynie

3

Dzień Chorego

11.02.2023

zaproszenia

Spotkanie w Józstachu

4

Koncert

02.04.2023

165 zł

Koncert Wiedeński w Katowicach

5

Częstochowa

25.04.2023

45 zł

Pielgrzymka na Jasną Górę

6

Baseny Termalne

18.05.2023

93 zł

Baseny Termalne w Chochołowie – 3 godz.

7

Uroki Dolnego Śląska

22-23.05.2023

420 zł

Świdnica,Wałbrzych-Zamek Książ+Palmiarnia, Wrocław Stare Miasto, Brzeg Zamek Piastów Śląskich

8

Wyżyna Świętokrzyska

26-28.05.2023

Koło Nr 2

Kielce, Św.Krzyż, Chęciny, Sandomierz

9

Zamość

03-04.06.2023

Koło Nr 4

Zamość, Roztocze i okolice

10

Baseny Termalne

06.06.2023

93 zł

Baseny Termalne w Chochołowie – 3 godz.

11

Uzdrowiska w Sudetach

23-24.06.2023

370 zł +280k

Kudowa Zdrój, Jarków Ogród Japoński, Lądek Zdrój, Skalne Miasto Czechy

12

Zamek Moszna, Gliwice

11.07.2023

90 zł

Moszna pałac+park, Gliwice miasto+Radiostacja, Palmiarnia, Zamek Piastowski

13

Toruń i okolice

09-11.08.2023

600 zł

Toruń zwiedzanie miasta+Planetarium, Golub-Dobrzyń Zamek Krzyżacki, Ciechocinek, Inowrocław

14

Bieszczady

Sierpień 2023

Koło Nr 1

Bieszczady i okolice

15

Koszęcin, Żarki

05.09.2023

100 zł

Koszęcin Zespół Pałacowo Parkowy, Żarki-Muzeum Rzemiosł Dawnych

16

Szlak wina i miodu

13-15.09.2023

590 zł

Legnica, Winnica Mozów, Zabór, Pszczelarnia-Słodnik, Cigacice, Zielona Góra

17

Kalwaria Zebrzydowska

19.09.2023

40 zł

Pielgrzymka Szlakiem Jana Pawła II

18

Zakończenie sezonu

05.10.2023

Spotkanie integracyjne

19


Informacja i zapisy:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Chełmku

Chełmek ul. Topolowa 8 tel. 694 366 200

Prosimy o uiszczenie opłaty za wycieczki na 14 dni przed planowanym wyjazdem !

Nie zgłoszenie się w w/w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Zapisy na wycieczki dwu i trzy dniowe przyjmowane są po wpłacie zaliczki
Dwudniowe 100 zł/os, trzydniowe 200 zł/os

PROPOZYCJA WCZASÓW 2023 r.

 

Lp.

Miejscowość

Dom wczasowy

Data

Ilość miejsc

Cena

1

Chorwacja

Karlobag

02.06 – 13.06.2023

 

 

2

Ustronie Morskie /dwa posiłki/

Korab

03.06. – 15.06.2023

40

 

3

Iwonicz Zdrój

Amalia

09.06. – 15.06.2023

20

 

4

Rabka

Świt

12.06. - 24.06.2023

39

 

5

Rabka

Świt

24.06. – 06.07.2023

39

 

6

Niechorze /dwa posiłki/

Kliper

26.06. – 08.07.2023

24

 

7

Mrzeżyno /dwa posiłki/

Koral

08.07. – 17.07.2023

10

 

8

Kołobrzeg

Ika

14.07. – 26.07.2023

26

 

9

Łeba

Fregata

12.08. – 24.08.2023

24

 

10

Mrzeżyno

Koral

17.08. – 28.08.2023

48

 

11

Rewal /podwyż.standart/

Sunset

20.08. – 01.09.2023

22

 

12

Chorwacja

Poreć

07.09. – 18.09.2023

22

 

13

Wisła

U Fojta

11.09. – 17.09.2023

40

 


Informacja i zapisy

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku
Chełmek ul. Topolowa 8 – budynek starej biblioteki,
Tel. 694 366 200

Zaliczkę na wczasy w kwocie 200 zł należy uiścić do końca grudnia 2022 r. natomiast 400 zł do końca stycznia 2023 r.
Resztę kwoty należy zapłacić najpóźniej miesiąc przed upływem terminu wyjazdu.

Nieuiszczenie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu.

INFORMACJA

Osoby wstępujące do PZERiI powinny:

1/ zgłosić się do siedziby PZERiI przy ul. Topolowej 8 w Chełmku,

2/ zabrać ze sobą dowód osobisty, legitymację ZUS, 1 zdjęcie i podać numer telefonu,

  • opłata za wpisowe 3 zł,

  • za legitymację 5 zł,

  • składka członkowska roczna 36 zł.

Osoba chętna powinna być emerytem lub rencistą.

Osoby pracujące mogą być również przyjęte, ale jako „członek wspierający”. Wówczas okazuje tylko dowód osobisty i numer telefonu. Opłaca składkę roczną w wysokości 36 zł.

W siedzibie Związku można również uzyskać świadczenie – legitymację zniżkową na PKP ważną 3 lata.

Członkowie otrzymują legitymację za darmo, natomiast osoby nie będące członkiem Związku uiszczają opłatę w wysokości 10 zł.

 

 

Historia powstania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chełmku.

Założenie Koła Terenowego PZERiI w Chełmku 26.01.1976 r. Przewodniczący – Marian Soroka.
Walne zebranie delegatów powołało zarząd PZERiI 07.04.1976 r. Przewodniczący – Franciszek Szymutko.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZERiI w Bielsku-Białej w dniu 08. 09.1978 r. podjął uchwałę o przekształceniu Koła w samodzielny Oddział Rejonowy .
Walne zebranie delegatów dnia 27.12.1978 r. powołało na Przewodniczącego Związku Franciszka Szymutkę.
01.02. 1979 r. założono Koło PZERiI Nr 1 w Gorzowie, Przewodniczący – Walerian Mańkut.
28.03.1979 r. założono Koło PZERiI Nr 2 w Bobrku Przewodniczący – Władysław Adamczyk,
29.01.1983 r. założono Koło PZERiI Nr 3 Chełmek – Stare Miasto, Przewodniczący – Stefan Bernacik,
21.12.1983 r. na konferencji delegatów powołano na Przewodniczącą Związku Marię Trojanowicz, która funkcję tą pełniła do 1998 r.
26.02.1998 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano na Przewodniczącą Związku Marię Gołyźniak, która pełni tą funkcje do dnia dzisiejszego.
Koło Nr 1 Gorzów – w 1984 r. wybrano na Przewodniczącą Władysławę Bożek, w 2002 r. wybrano na Przewodniczącą Koła Nr 1 Zofię Markiel, która pełni tę funkcje do dnia dzisiejszego.
Koło Nr 2 w Bobrku w 1990 r. zostaje rozwiązane. Członkowie przechodzą do Koła Nr 1 w Gorzowie oraz do Libiąża.
W dniu 01.04.2005 r. uchwałą Oddziału Rejonowego PZERiI w Chełmku powołane zostaje Koło Nr 2 w Bobrku.
Przewodniczącą zostaje Halina Kojdecka, która funkcję tę pełni do dziś.
Dnia 22.09.2002 r. Przewodniczącą Koła Nr 3 Stare Miasto zostaje Maria Smędzik, która składa rezygnację 01.01.2016 r.
Wtedy to Przewodniczącą zostaje Maria Tanistra, która składa rezygnację we wrześniu 2016 r. Następnie funkcję Przewodniczącej obejmuje Jadwiga Romaniuk, która funkcje tą pełni do dnia dzisiejszego.

Aktualny skład Zarządu PZERiI Oddział Rejonowy w Chełmku
Maria Gołyźniak - przewodnicząca
Władysława Byrska z-ca przewodniczącej
Adam Oleś sekretarz
Barbara Krzyzanowska skarbnik


WSPOMNIENIA .............
Kierując się głęboką troską o sprawy emerytów, oraz mając na uwadze ciągle powiększającą się ich ilość na terenie gminy Chełmek, grupa działaczy społecznych postanowiła założyć Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 26.01.1976 r. podlegające do Oddziału Miejskiego w Oświęcimiu, a byli to:
P. Marian Sroka, Stefan Piękny oraz Franciszek Szymutko.
Wymieniony Zarząd otrzymał pomieszczenie na biuro w Hotelu Pracowniczym ul. Krakowska 16.
Zaczęto organizować wycieczki krajoznawcze, spotkania takie jak : Dzień Kobiet, Dzień Seniora, wczasy, które były przekazywane przez Radę Zakładową Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego .
Zarząd utworzył Koło PTTK 14.03.1977 r. które przejęło organizację wyjazdów turystycznych oraz do operetki czy kabaretu.
Koło działa bardzo prężnie, przybywa członków, działalność jast widoczna w środowisku, zachodzi więc potrzeba utworzenia samodzielnego Oddziału PZERiI co stało się faktem po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PZERiI w Warszawie w dniu 01.01.1979 r.
Na tę okoliczność Zarząd PZERiI otrzymał klucze do wyremontowanego obiektu na osiedlu, nazywając go „Domem Seniora” 27.12.1978 r.
W dniu 01.02.1979 r. Zarząd powołuje w Gorzowie Koło Terenowe Nr 1 – Przewodniczącym zostaje P. Walerian Mańkut.
W dniu 28.03.1979 r. Zarząd powołuje w Bobrku Koło Terenowe Nr 2 – Przewodniczącym zostaje P. Władysław Adamczyk.
W dniu 13.12.1981 r. wstrzymano działalność świetlicową ze względu na wprowadzony stan wojenny.
Zarząd jednak nadal pracuje społecznie, powołując w dniu 29.01.1983 r. Koło Terenowe Nr 3 Chełmek Stare Miasto – Przewodniczącym zostaje P. Stefan Bernacik.
W dniu 15.06.1983 r. umiera nagle założyciel i Przewodniczący Związku P. Marian Sroka.
Na konferencji Delegatów w dn. 21.12.1983 r. Przewodniczącą PZERiI w Chełmku zostaje P. Maria Trojanowicz, która funkcje tą pełni do 26.02.1998 r.
Kultywując tradycje folkloru terenów nadwiślańskich, utworzono 14 osobowy zespół śpiewaczy „ MALWA”, złożony z członków związku.
Nadal rozwija się działalność Związku, dużo osób korzysta z przydziałów ziemniaków, owoców, cebuli, obuwia – otrzymywanych od PZPS Chełmek.
c.d.n.

Zakończenie sezonu turystycznego
Warszawa
Ogród lawend i Zalipie - wieś malowana 2022

 Nowy Wiślicz, Niepołomice2022

 

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego 2022

 

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego 2021Wycieczka - Zamość

 

Wycieczka - Opole
Wycieczka - Krasiczyn - Kalwaria Pacławska


Wycieczka Przemyśl

Poznań, Gniezno, Bikupin

Dzień Seniora 2021
Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej 2022

 

Wycieczka do Chorzowa i Nikiszowca