Związek Emerytów


Miejsce przyjazne Seniorom !

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chełmku

Siedziba Związku:
ul. Topolowa 8, Chełmek
(budynek dawnej biblioteki)

 

Biuro czynne w godz.
poniedziałek od 14.00 do 17.00
środa od 09.00 do 12.00
Tel. 694 366 200


PROGRAM PZERiI NA 2022 R.

Lp

Nazwa

Data

Organizator

Uwagi

1

Dzień Chorego

17.03.2022

Oddz. Rejonowy

 

2

Baseny Termalne – Chochołów

10.05.2022

Koło Gorzów

 

 

3

Szlak Literacki Nagłowice, Oblęgorek

10.05.2022

Oddz. Rejonowy

 

4

Baseny Termalne - Chochołów

17.05.2022

Oddz. Rejonowy

 

5

Częstochowa

24.05.2022

Oddz. Rejonowy

 

6

Atrakcje Chorzowa

25.05.2022

Oddz. Rejonowy

 

7

Karkonosze

27-28.05.2022

Koło Bobrek

Karpacz, Świdnik

8

Baseny Termalne - Chochołów

02.06.2022

Oddz. Rejonowy

 

9

Tajemniczy Dolny Śląsk

03-04.06.2022

Koło Bobrek

Kotlina Jeleniogórska

10

Kotlina Kłodzka

09-10.06.2022

Oddz. Rejonowy

 

11

Zalipie, Ogród Lawend

05.07.2022

Oddz. Rejonowy

 

12

Pieniny

19.07.2022

Oddz. Rejonowy

 

13

Niepołomice, Nowy Wiśnicz

11.08.2022

Oddz. Rejonowy

 

14

Warszawa

17-19.08.2022

Oddz. Rejonowy

 

15

Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice

08.09.2022

Oddz. Rejonowy

 

16

Bieszczady i okolice

14 –16.09.2022

Oddz. Rejonowy

 

17

Zakończenie sezonu – Podhale

22-23.09.2022

Koło Gorzów

 

18

Zakończenie sezonu - Oświęcim

04.10.2022

Oddz. Rejonowy

 

19

Dzień Seniora

20.10.2022

Oddz. Rejonowy

 

20

Spotkanie z Jubilatami

Listopad 2022

Oddz. Rejonowy

 

PROPOZYCJA WCZASÓW 2023 r.

 

Lp.

Miejscowość

Dom wczasowy

Data

Ilość miejsc

Cena

1

Chorwacja

Karlobag

02.06 – 13.06.2023

 

 

2

Ustronie Morskie /dwa posiłki/

Korab

03.06. – 15.06.2023

40

 

3

Iwonicz Zdrój

Amalia

09.06. – 15.06.2023

20

 

4

Rabka

Świt

12.06. - 24.06.2023

39

 

5

Rabka

Świt

24.06. – 06.07.2023

39

 

6

Niechorze /dwa posiłki/

Kliper

26.06. – 08.07.2023

24

 

7

Mrzeżyno /dwa posiłki/

Koral

08.07. – 17.07.2023

10

 

8

Kołobrzeg

Ika

14.07. – 26.07.2023

26

 

9

Łeba

Fregata

12.08. – 24.08.2023

24

 

10

Mrzeżyno

Koral

17.08. – 28.08.2023

48

 

11

Rewal /podwyż.standart/

Sunset

20.08. – 01.09.2023

22

 

12

Chorwacja

Poreć

07.09. – 18.09.2023

22

 

13

Wisła

U Fojta

11.09. – 17.09.2023

40

 


Informacja i zapisy

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku
Chełmek ul. Topolowa 8 – budynek starej biblioteki,
Tel. 694 366 200

Zaliczkę na wczasy w kwocie 200 zł należy uiścić do końca grudnia 2022 r. natomiast 400 zł do końca stycznia 2023 r.
Resztę kwoty należy zapłacić najpóźniej miesiąc przed upływem terminu wyjazdu.

Nieuiszczenie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu.

INFORMACJA

Osoby wstępujące do PZERiI powinny:

1/ zgłosić się do siedziby PZERiI przy ul. Topolowej 8 w Chełmku,

2/ zabrać ze sobą dowód osobisty, legitymację ZUS, 1 zdjęcie i podać numer telefonu,

  • opłata za wpisowe 3 zł,

  • za legitymację 5 zł,

  • składka członkowska roczna 36 zł.

Osoba chętna powinna być emerytem lub rencistą.

Osoby pracujące mogą być również przyjęte, ale jako „członek wspierający”. Wówczas okazuje tylko dowód osobisty i numer telefonu. Opłaca składkę roczną w wysokości 36 zł.

W siedzibie Związku można również uzyskać świadczenie – legitymację zniżkową na PKP ważną 3 lata.

Członkowie otrzymują legitymację za darmo, natomiast osoby nie będące członkiem Związku uiszczają opłatę w wysokości 10 zł.

 

 

Historia powstania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chełmku.

Założenie Koła Terenowego PZERiI w Chełmku 26.01.1976 r. Przewodniczący – Marian Soroka.
Walne zebranie delegatów powołało zarząd PZERiI 07.04.1976 r. Przewodniczący – Franciszek Szymutko.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZERiI w Bielsku-Białej w dniu 08. 09.1978 r. podjął uchwałę o przekształceniu Koła w samodzielny Oddział Rejonowy .
Walne zebranie delegatów dnia 27.12.1978 r. powołało na Przewodniczącego Związku Franciszka Szymutkę.
01.02. 1979 r. założono Koło PZERiI Nr 1 w Gorzowie, Przewodniczący – Walerian Mańkut.
28.03.1979 r. założono Koło PZERiI Nr 2 w Bobrku Przewodniczący – Władysław Adamczyk,
29.01.1983 r. założono Koło PZERiI Nr 3 Chełmek – Stare Miasto, Przewodniczący – Stefan Bernacik,
21.12.1983 r. na konferencji delegatów powołano na Przewodniczącą Związku Marię Trojanowicz, która funkcję tą pełniła do 1998 r.
26.02.1998 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano na Przewodniczącą Związku Marię Gołyźniak, która pełni tą funkcje do dnia dzisiejszego.
Koło Nr 1 Gorzów – w 1984 r. wybrano na Przewodniczącą Władysławę Bożek, w 2002 r. wybrano na Przewodniczącą Koła Nr 1 Zofię Markiel, która pełni tę funkcje do dnia dzisiejszego.
Koło Nr 2 w Bobrku w 1990 r. zostaje rozwiązane. Członkowie przechodzą do Koła Nr 1 w Gorzowie oraz do Libiąża.
W dniu 01.04.2005 r. uchwałą Oddziału Rejonowego PZERiI w Chełmku powołane zostaje Koło Nr 2 w Bobrku.
Przewodniczącą zostaje Halina Kojdecka, która funkcję tę pełni do dziś.
Dnia 22.09.2002 r. Przewodniczącą Koła Nr 3 Stare Miasto zostaje Maria Smędzik, która składa rezygnację 01.01.2016 r.
Wtedy to Przewodniczącą zostaje Maria Tanistra, która składa rezygnację we wrześniu 2016 r. Następnie funkcję Przewodniczącej obejmuje Jadwiga Romaniuk, która funkcje tą pełni do dnia dzisiejszego.

Aktualny skład Zarządu PZERiI Oddział Rejonowy w Chełmku
Maria Gołyźniak - przewodnicząca
Władysława Byrska z-ca przewodniczącej
Adam Oleś sekretarz
Barbara Krzyzanowska skarbnik


WSPOMNIENIA .............
Kierując się głęboką troską o sprawy emerytów, oraz mając na uwadze ciągle powiększającą się ich ilość na terenie gminy Chełmek, grupa działaczy społecznych postanowiła założyć Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 26.01.1976 r. podlegające do Oddziału Miejskiego w Oświęcimiu, a byli to:
P. Marian Sroka, Stefan Piękny oraz Franciszek Szymutko.
Wymieniony Zarząd otrzymał pomieszczenie na biuro w Hotelu Pracowniczym ul. Krakowska 16.
Zaczęto organizować wycieczki krajoznawcze, spotkania takie jak : Dzień Kobiet, Dzień Seniora, wczasy, które były przekazywane przez Radę Zakładową Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego .
Zarząd utworzył Koło PTTK 14.03.1977 r. które przejęło organizację wyjazdów turystycznych oraz do operetki czy kabaretu.
Koło działa bardzo prężnie, przybywa członków, działalność jast widoczna w środowisku, zachodzi więc potrzeba utworzenia samodzielnego Oddziału PZERiI co stało się faktem po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PZERiI w Warszawie w dniu 01.01.1979 r.
Na tę okoliczność Zarząd PZERiI otrzymał klucze do wyremontowanego obiektu na osiedlu, nazywając go „Domem Seniora” 27.12.1978 r.
W dniu 01.02.1979 r. Zarząd powołuje w Gorzowie Koło Terenowe Nr 1 – Przewodniczącym zostaje P. Walerian Mańkut.
W dniu 28.03.1979 r. Zarząd powołuje w Bobrku Koło Terenowe Nr 2 – Przewodniczącym zostaje P. Władysław Adamczyk.
W dniu 13.12.1981 r. wstrzymano działalność świetlicową ze względu na wprowadzony stan wojenny.
Zarząd jednak nadal pracuje społecznie, powołując w dniu 29.01.1983 r. Koło Terenowe Nr 3 Chełmek Stare Miasto – Przewodniczącym zostaje P. Stefan Bernacik.
W dniu 15.06.1983 r. umiera nagle założyciel i Przewodniczący Związku P. Marian Sroka.
Na konferencji Delegatów w dn. 21.12.1983 r. Przewodniczącą PZERiI w Chełmku zostaje P. Maria Trojanowicz, która funkcje tą pełni do 26.02.1998 r.
Kultywując tradycje folkloru terenów nadwiślańskich, utworzono 14 osobowy zespół śpiewaczy „ MALWA”, złożony z członków związku.
Nadal rozwija się działalność Związku, dużo osób korzysta z przydziałów ziemniaków, owoców, cebuli, obuwia – otrzymywanych od PZPS Chełmek.
c.d.n.

Zakończenie sezonu turystycznego
Warszawa
Ogród lawend i Zalipie - wieś malowana 2022

 Nowy Wiślicz, Niepołomice2022

 

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego 2022

 

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego 2021Wycieczka - Zamość

 

Wycieczka - Opole
Wycieczka - Krasiczyn - Kalwaria Pacławska


Wycieczka Przemyśl

Poznań, Gniezno, Bikupin

Dzień Seniora 2021
Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej 2022

 

Wycieczka do Chorzowa i Nikiszowca