warsztaty drukarskie m

Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku realizuje projekt „Biblioteka! Tu się dzieje”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
W ramach 14 czerwca 2022 roku odbyły się niezwykle ciekawe warsztaty edukacyjne o tematyce drukarskiej pn. „W pracowni mistrza Jana Gutenberga”. Na zajęcia z historią drukarstwa zaprosiliśmy uczniów z placówek oświatowych naszej gminy jak również podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku i Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku. Podczas warsztatów uczestnicy poznali historię drukarstwa i osiągnięcia Gutenberga. Zobaczyli także jak powstawały pierwsze drukowane książki. Na prasie drukarskiej – wzorowanej na prasie Gutenberga każdy z uczestników warsztatów wydrukował stylowy certyfikat młodego Czeladnika.

Warsztaty drukarskie