historia chelmek straty wojenne01

Wojny Światowe - Straty Wojenne

 
Prezentujemy państwu dane statystyczne dotyczące strat i zniszczeń poniesionych przez mieszkańców Chełmka w okresie okupacji hitlerowskiej.
Materiały zaczerpnęliśmy z opracowanie Tadeusza Sawki pt."Straty i zniszczenia w Chełmku...".
 
 
Powołani do wojska z gminy Chełmek w ramach mobilizacji w 1939 r.
1)Biel Marian 1911
2)Kulczyk Franciszek 1909
3)Nawrocki Karol 1911
4)Fidyt Władysław 1914
5)Remsak Piotr 1914
6)Patyk Julian 1913
7)Piwowarczyk Józef 1913
8)Piwowarczyk Stanisław 1902
9)Piwowarczyk Julian 1914
10) Zydzik Franciszek 1910
11) Ptasiński Jan 1913
12) Kuglin Józef 1912
13) Dzwigoński Władysław 1914
14) Szyjka Stefan 1913
15) Sworzeń Ludwik 1912
16) Dłubisz Władysław 1912
17) Palka Jan 1915
18) Leśniak Antoni 1910
19) Stępa Emil
20) Konior Karol
21) Wala Jan 1911
22) Szymutko Stefan 1912
23) Balon Franciszek 1909
24) Kaczor Józef 1908
25) Kozłowski Józef 1915
26) Klimczak Józef 1915
27) Zajas Józef 1911
28) Węglarz Alojzy 1909
29) Cyganik Jan 1916
30) Wadas Aleksander 1914
31) Szymutko Sylwester
32) Latko Antoni
33) Łukaszek Jan
34) Zamarlik Antoni 1910
35) Martyka Antoni 1915
36) Korab
37) Nowak Julian 1912
38) Matysik Kazimierz 1913
39) Firek Alojzy 1911
40) Zamarlik Franciszek 1909
41) Smalcerz Jan
42) Kliumczak Roman
43) Zbucki Stanisław
 
Z liczby 56 mieszkańców biorących udział w bezpośredniej walce z Niemcami zginęli:
1.Szymutko Józef
2.Kulczyk Franciszek
3.Ptasiński Jan
4.Szymutko Sylwester
5.Łukaszak Jan
 
W trakcie ucieczek na wschód przed wkraczającymi wojskami niemieckimi do Chełmka zginęli:
1.Kocajda Jan
2.Kulczyk Marcin
3.Niemczyk Marian
4.Buzdygan Franciszek
5.Buzdygan Maria
I to były pierwsze straty w ludziach naszej miejscowości w tej rozpoczynającej się długiej i tragicznej skutkach dla 6 mln polaków  wojnie. Wycofujące się na wschód jednostki Wojska Polskiego pozostawiły w Chełmku 17 zabitych żołnierzy, którzy pochowani zostali na miejscowym cmentarzu. Po wojnie zwłoki te ekschumowano i przewieziono na cmentarz w Chrzanowie.
Trzynastu uczestników wojny obronnej spędzilo wojnę w obozach jenieckich:
1.Sitko Marcin
2.Dzwigoński Władysław
3.Firek Wojciech
4.Cyganik Jan
5.Rybak Andrzej
6.Ledwoń Stanisław
7.Patyk Julian
8.Szyjka Stefan
9.Szymutko Stefan
10. Zamarlik Franciszek
11. Rusin Tomasz
12. Martyka Antoni
13. Niemczyk Stanisław
 
W walkach z Niemcami w jednostkach Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie brali udział:
1.Palka Jan
2.Leśniak Antoni
3.Wanat Teofil
4.Syska Stanisław
5.Niemczyk Stanisław
 
W wyniku bezsensownego ostrzeliwania ogniem artylerii wroga zniszczeniu uległo 28 domów mieszkalnych i 20 zabudowań gospodarczych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko i imię Adres co spalono data
1.Korycik Franciszek ul. Z. Starego stodoła 1939
2.Opitek Helena ul. Jagiellońska 2 dom i stodoła 1939
3.Dudzik Walerian ul. Jagielońska 3 dom 1939
4.Opitek Jan ul. Z. Starego 4 dom i stodoła 1939
5.Waliczek Piotr ul. Chrobrego 26 dom 1939
6.Dolej Marian ul. Chrobrego 34 dom 1939
7.Korycik Anna ul. A, Fredry 30 stodoła 1939
8.Sitek Anna ul. A. Fredry dom 1939
9.Wałach Antoni ul. A. Fredry stodoła 1939
10. Bulińska Anna ul. Jaworznicka dom 1939
11. Zydzik Salomea ul. Chrobrego 72 dom i stodoła 1939
12. Remsak Franciszek dom i stodoła 1939
13. Kiera Bronisław ul. Chrobrego 68 stodoła 1939
14. Kobyłczyk Emilia ul. Słowackiego stodoła 1939
15.Waligóra Maria ul. Jagiellońska stodoła 1939
16. Pactwa Józef ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
17. Bebak Józef ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
18. Opitek Franciszek ul. Chrobrego dom 1939
19. Ganobis Franciszek ul. Chrobrego dom 1939
20. Wesecki Roman ul.. Chrobrego dom i stodoła 1939
21. Pactwa Franciszek dom i stodoła 1939
22. Fidyt Józef ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
23. Nawrocki Jan ul. Chrobrego dom i stodoła
. Nowak Wawrzyniec ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
25. Syska Melchlior ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
26. Smalcerz Jan nr. 129 dom 1939
27. Zajas Jan nr. 16 dom i stodoła 1939
28. Baran Marian nr. 127 dom 1939
29. Dąbrowska Maria dom 1939
30. Matyja Jan nr. 25 stodoła 1939
31. Rusiński Józef ul. Słowackiego dom 1939
32. Słoński Krzysztof ul. Chrobrego 24 dom 1939
33. Plewniak Amalia ul. Chrobrego 34 dom 1939
34. Głogowski Mikołaj ul. Z. Starego dom 1945
35. Janiga Stanisław ul. Kościuszki 3 dom 1945
36. Szkoła Podstawowa 1 ul. Chrobrego budynek 1945
 
Zakład obuwia nie doznał poważniejszego uszczerbku.

W dniu 3 września 1939 r. aresztowany został przez wojska niemieckie pod zarzutem szpiegostwa pierwszy mieszkaniec Chełmka Marian Niemczyk, został stracony w obozie w Buchenwaldzie w dniu 2 października 1939 r. W następnych latach okupacji aresztowano, osadzono w więzieniach lub skierowano do obozów koncentracyjnych następujące ilości osób: 1940 1941 1942 1943 1944 brak bliższych danych Razem o terminach aresztowań 3 6 15 15 8 8 55
A tak przedstawia się imienny wykaz mieszkańców Chełmka aresztowanych i uwięzionych w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Z listy tej nie zobaczyli już swojej rodziny i własnego domu gdyż zostali zamordowani przez hitlerowców:
Lp. Nazwisko i imię Rok urodzenia Data śmierci miejsce
1.Rejdych Mieczysław 1921 nieokreślone Mathausen
2.Cholewa Marian 1911 nieokreślona Oświęcim
3.Kała Stanisław 1904 nieokreślona Mathausen
4.Niemczyk Franciszek 1910 nieokreślona Oświęcim
5.Knapek Stanisław 1911 IV.1942 Oświęcim
6.Rybak Jan 1903 II.1942
7.Bożek Władysław 1910 nieokreślona Oświęcim
8.Pawela Józef 1914 nieokreślona Oświęcim
9.Sitek Wawrzyniec 1904 9.III.1943r Dortmund
10. Szyjka Piotr 1908 III.1944r Oświęcim
11. Madejczyk Franciszek 1889 X.1943r Mysłowice
12. Palka Paweł 1911 1943r Sosnowiec
13. Potocki Józef 1900 2.VII.1943r pod Byczyną
14. Laska Emilia 1890 nieokreślona Mysłowice
15. Niemczyk Maria 1882 VII.1943r Oświęcim
16. Niemczyk Edward 1922 2.VII.1943r Oświęc
17. Niemczyk Franciszek 1916 1944r Gross Rosen
18. Knapik Stanisław 1913 19434r Oświęcim
19. Pawela Jan 1918 nieokreślona Goss Rosen
20. Dudzik Władysław 1907 1943r Chełmek
21. Sitek Roman 1907 1942r Sosnowiec
22. Wałach Antoni 1912 1943r Katowice
23. Korycik Franciszek 1910 1943r Mysłowice
24. Proksa Jan 1915 1941r Oświęcim
25. Kasperczyk Władysław 1913 1945r Gross Rosen
26. Kobyłczyk Emil 1922 1943r Mysłowice
27. Leja Stanisław 1928 nieokreślona
28. Wojdyła Jan nieokreślona
29. Pkutyński Marian 1918 nieokreślona
30. Zyzek Roman 1910 nieokreślona
31. Syska Melchior nieokreślona
 
Mieszkańcy Chełmka pochodzenia żydowskiego zamordowani w okresie okupacji: 
Wykaz obejmuje następujące rodziny i osoby indywidualne: 
1) Leib Markus z żoną - 2 Osoby
2) Katz Schneider z żoną - 2 Osoby
3) Adolf Mehl - 1 Osoba
4)Hamek imienia brak widziany w grupie więżniów Aussenkommando - 1 Osoba
5)Kochen Zudyk z żoną i dwojgiem dzieci razem - 4 Osoby
6)Anna Krakauer - 1 Osoba
7)Igra imię nieznane z żoną, synem i synową - 4 Osoby
8)Mandelbaumow Samuel i jego brat Dawid, ich siostra z mężem i dwojgiem dzieci - 6 Osób 9)Wulkan z żoną i dwojgiem dzieci - 4 Osoby
10) Ring imię nieznane z żoną - 2 Osoby
11) Reiferowie, dwóch braci imiona nieznane - 2 Osoby
12) Hinda Haber z mężem - 2 Osoby
13) Goldberg imię nieznane pracownik fabryki - 1 Osoba
14) Burakowski imię nieznane - 1 Osoba
---------------------------------- Razem 33 Osoby
 
W ramach niemieckiego programu EUTANAZJI zamordowani zostali chorzy niezdolni do pracy dla rzeszy niemieckiej mieszkańcy Chełmka:
1.Synowiec Maria 1907 1942r Oświęcim
2.Niemczyk Emil 1903 1945r Oświęcim
3.Opitek Jan 1924 1942r Oświęcim
4.Szopa Wacław 1913r 1941r Oświęcim
Kilkanaście osób ( brak dokładnych danych} wyjechało nielegalnie lub nie wracało do Chełmka po ucieczce z początkiem września 1939r do GG i tam się ukrywało. Groziło im za działalność polityczną lub społeczną w Polsce do 1939r aresztowanie i więzienie do obozów koncentracyjnych

 

Wykaz mieszkańców gminy represjonowanych w okresie okupacji.

 

historia chelmek straty wojenne01

 

historia chelmek straty wojenne02