stara fotografia rzeka ludzie na galarze

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału
w 102 wyjeździe studyjnym z cyklu "Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopolski".

Udamy się do dawnego miasta, a obecnie wsi, Spytkowic. Nadwiślańska miejscowość posiada bogatą historię i unikalne zabytki - średniowieczny zamek oraz barokowy kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Decydujący wpływ na rozwój Spytkowic i okolicznych miejscowości wywarła rzeka Wisła. Jej żeglownym szlakiem od wieków w kierunku Gdańska płynęły galary, szkuty i krypy z ładunkami zboża, węgla i innych towarów. Dziś rzeka zmieniła swoje oblicze ale dzięki miłośnikom dawnej żeglugi, nadal żywe są flisackie tradycje. Kulminacją wyprawy będzie rejs ze Spytkowic do Brzeźnicy repliką dawnego galaru o wymownej nazwie "Lux ex Silesia". Jego twórcami i fundatorami są znani eksploratorzy rzek, Monika i Jacek Parisowie. Ostatnim punktem programu będzie wizyta w stolicy królewskiego karpia – Zatorze.

Wyjazd dn. 15. 06. 2021 r., o godz. 8:00, z parkingu obok MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3. Koszt 45 zł.
zgłoszenia telefonicznie 601661771 lub w siedzibie MOKSiR.
Spodziewany powrót do Chełmka ok. godz. 15.


Wpłaty należy dokonywać na konto nr 50 8110 1023 2006 0317 6590 0001 w ABS Banku Spółdzielczym
w Andrychowie z dopiskiem Wisła. O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Przydatne strony:
http://www.spytkowice.net.pl/

https://przyrodapolska.pl/dzika-rzeka-wisla/

http://www.malopolska24.pl/index.php/2011/03/zamek-zatorski-duma-stolicy/

https://zachodniamalopolska.pl/item/1499

https://nettg.pl/gornictwo/168083/zwoduja-kopie-galara-ktory-wisla-przewozil-wegiel-do-krakowa-i-sandomierza

https://ctmyslowice.pl/artykul/po-prawie-80-latach-nad-przemsze-wrocil-galar/1121245

Do pobrania:

Regulamin wyjazdów MOKSiR

zgoda na przetwarzanie danych / oświadczenie covidowe