konkurs plastyczny modul 11 19

Wyniki konkursu na stronie:
http://moksir.chelmek.pl/aktualnosci/545-rozstrzygniecie-konkursu-plastycznego-boze-narodzenie-2019

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
"Boże Narodzenie 2019"

KONKURS PLASTYCZNY „BOŻE NARODZENIE 2019”
Celem konkursu jest:
-kultywowanie tradycji świątecznych;
-rozbudzanie zainteresowań plastycznych;
-wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych;
-popularyzowanie różnych technik plastycznych;
-budzenie wrażliwości na sztukę;
-zachęcanie dzieci do alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

REGULAMIN KONKURSU
I. ZAKRES TEMATYCZNY:
Tematyka konkursu dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz tradycji.
2 II. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs ”BOŻE NARODZENIE 2019” skierowany jest do dzieci
w wieku od 5 do 12 lat.
III. KATEGORIE WIEKOWE OCENIANIA PRAC:
1. Dzieci 5-8 lat 2. Dzieci 9-12 lat
IV. TECHNIKA WYKONANIA:
Dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż, itp.
V. FORMAT PRACY:
Blok techniczny A4 lub A3
VI. CZAS TRWANIA KONKURSU:
Konkurs będzie trwał od 22.11.2019 roku do 19.12.2019 roku (termin ten obowiązuje przy składaniu prac, w przypadku wysyłania prac pocztą liczy się data dostarczenia a nie stempla pocztowego).
VII. KRYTERIA OCENIANIA PRAC:
Komisja konkursowa oceni prace pod względem:
- zakresu i wartości merytorycznej;
- zgodności z tematem;
- pomysłowości i oryginalności;
- walorów artystycznych;
- estetyki i samodzielności wykonania.
VIII. FINAŁ KONKURSU:
Zgodnie z kategorią wiekową zostaną przyznane równorzędne nagrody, po 10 w każdej kategorii wiekowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony www.moksir.chelmek.pl oraz na stronie Facebook MOKSiR Chełmek, ponadto laureaci i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.
3 IX. DODATKOWE INFORMACJE:
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać następujące dane:
-imię i nazwisko autora;
-tytuł pracy;
-wiek;
-klasę;
-adres i numer telefonu placówki;
-imię i nazwisko, telefon opiekuna.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu. Prace konkursowe wysyłamy pocztą lub osobiście w MOKSiR: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorami konkursu 33 846 12 96.Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora

 konkurs plastyczny plakat 11 19