rajd nw 11 19

66 RAJD GÓRSKI
Beskid Śląski „Kotarnica”

1.Termin wędrówki: 3.11.2019 r. / niedziela /
2. Wyjazd uczestników wycieczki busem spod MOKSiR w Chełmku
Pl. Kilińskiego 3 o godz. 7.00
3. Koszt wycieczki 25 zł
4. Przejazd busem: Chełmek – Sopotnia Wielka – Chełmek
5. Wycieczka piesza: Sopotnia Wielka – Kotarnica -Sopotnia Mała - Świnna
6. Łączny czas przejścia: 6 godz / 18 km.
7. Planowany powrót do Chełmka około godz. 17.00 .
8. Wpłaty można dokonywać na konto nr: 50811010232006031765900001
w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem „ Kotarnica ”
9. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc jest ograniczona !
10. Koordynator wycieczki: Agnieszka Kała tel. 509 934 789

kotarnica mapa 11 19