dkplus raport modul 07 19

 Raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu
„Chełmek, kierunek kultura - nowe spojrzenie”

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu „Chełmek, kierunek kultura - nowe spojrzenie”
Opracowanie podsumowuje realizację badań społecznych zrealizowanych w ramach pierwszej części projektu „Chełmek-kierunek kultura - nowe spojrzenie”, dofinansowanego ze środków Programu Dom Kultury Inicjatyw Lokalne 2019 Narodowego Centrum Kultury. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku znalazł się (po raz drugi) w gronie instytucji poszukujących rozwiązań mających na celu zacieśnienia współpracy ze społecznością lokalną bazując na dostępnym potencjale kulturotwórczym. Realizacja przedsięwzięcia wpisywała się w cel ogólny Programu tj.
„inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.1”
W oparciu o przeprowadzone działania badawcze możliwa stała się inwentaryzacja lokalnych zasobów istotnych dla rozwoju kapitału społeczno-kulturalnego gminy. Pozwoliła ona również na zebranie informacji o grupach nieformalnych i indywidualnych osobach: liderach, animatorach, działaczach lokalnych, artystach, twórcach nieprofesjonalnych planując zaangażowanie ich do działań na rzecz społeczności w oparciu o współpracę
z lokalnym centrum kultury.
Liczymy, że treść raportu będzie dla Państwa inspiracją do podejmowania działań kulturalnych wzmacniających nasz spoleczny kapitał. Zapraszamy do lektury

Raport pdf