Do programu aplikowało 389 instytucji z całej Polski, z czego 252 wnioski otrzymały dofinansowanie. Nasz zwycięski projekt zatytułowany jest"Przystanek Biblioteka - kurs na czytanie". Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 14 550 zł W okresie od maja do października tego roku realizować będziemy cykl działań animujących życie kulturalne i rozbudzających potrzebę obcowania z książką.

Adresatami interdyscyplinarnych spotkań będą dzieci, młodzież oraz osoby 60+. Program zakłada między innymi stworzenie przez młodzież w przestrzeni Chełmka dwóch „Przystanków - bibliotek”. Budowaniu obiektów towarzyszyć będą warsztaty. Innowacyjnymi wydarzeniami będą mecze towarzyskie "Bibliotekarze – Czytelnicy" oraz międzypokoleniowa plenerowa czytelnia Kulminacyjnym punktem będzie pojawienie się zabytkowego autobusu - czytelni, który zabierze mieszkańców w literacką podróż.

Z satysfakcją podkreślamy, że autorką programu jest Urszula Bialik. Ceniona animatorka kultury i czytelnictwa, od kilku miesięcy kieruje Działem Bibliotek MOKSiR w Chełmku.