obraznicy baner male

 Obraznicy plakat maly

"Obraźnicy – opowieść o nieistniejącym świecie”

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy Państwa poinformować o moksirowskim sukcesie. Stworzony przez nas autorski projekt „Obraźnicy – opowieść o nieistniejącym świecie” został nagrodzony udziałem w programie Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Wśród nadesłanych z całego kraju 1877 projektów, nasz znalazł się na 72 pozycji oraz wśród 257 przeznaczonych do dofinansowania i realizacji. Celem programu EtnoPolska jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym oraz wspieranie unikatowych zjawisk folkloru wiejskiego i miejskiego.

„Obraźnicy – opowieść o nieistniejącym świecie” to projekt eksponujący oraz propagujący lokalne dziedzictwo kulturowe, poprzez cykl wydarzeń artystycznych, spotkań i warsztatów. Jego przesłaniem jest ukazanie fenomenu obecnie zapomnianych w Bobrku i okolicach tradycji ludowego drzeworytu. Inspiracją do powstania programu były postaci i twórczość żyjących w XIX wieku ludowych drzeworytników, Bryndzy i Sagana. Głównym celem jest popularyzacja wśród mieszkańców sołectwa Bobrek, gminy Chełmek oraz ościennych miejscowości wiedzy o istnieniu na terenie sołectwa unikalnego w skali kraju rzemiosła zwanego "obraźnictwem". Do miejscowego fenomenu, staraliśmy się nawiązywać we wcześniejszych przedsięwzięciach – Nocy Muzeów, grze terenowej czy Europejskich Dni Dziedzictwa. Jednak tak szeroka forma programu oraz dofinansowanie w wysokości 21 000 zł. pozwoli nam na szersze ukazanie zjawiska. Zamierzamy
ukazać miejscową tradycję poprzez współczesne środki działań artystycznych – sztukę, działania sceniczne, nowe media, organizacje warsztatów graficznych i konkursu plastycznego. Mamy nadzieję, że proces wspólnego poznawania i doznawania niezwykłej przeszłości, przywróci pamięć, wzmocni poczucie dumy i tożsamości oraz wzbogaci kulturowy dorobek gminy.
Szczegółowy program trwających od czerwca do końca września, działań i wydarzeń, zostanie opublikowany w najbliższym czasie.
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024.
 
Honorowym Patronem Projektu zostało Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
 
obraznicy konkurs plakat z kodem
 

plakat jozef szyjka male
 
 plakaty warsztay dla dzieci male