Kabaret Paraninormalni

 

Kabaret „Paranienormalni” tworzą:
Igor Kwiatkowski

Doskonały naśladowca wszystkich dźwięków i zachowań, jakie moŜna sobie wyobrazić.
Laureat telewizyjnego programu „Debiut”. DJ radiowy.
Robert Motyka
Właściciel wspaniałego głosu i nienagannej dykcji, bo teŜ pracuje w radiu. Ale urodę ma
iście telewizyjną. A grono fanek rośnie...
Michał Paszczyk
Zawodowiec w kaŜdym calu. Potrafi z zimną krwią opowiedzieć najśmieszniejszy nawet
dowcip i nie drgnie mu Ŝaden nerw. Człowiek o stalowym spojrzeniu i Ŝelaznej woli
Rafał Kadłucki
Myli się ten, kto ma go za zwykłego technicznego, bo Rafał łączy zmysł reŜyserski
ze specyficznym poczuciem humoru i trzyma cały występ w garści. Czasem jest teŜ
aktorem.

Paranienormalni są z Jeleniej Góry, chociaŜ w dwóch-trzecich mieszkają w Warszawie.
Powstali pod koniec roku 2004, a parę miesięcy później mieli juŜ pierwszy program,
z którym wystartowali na Pakę 2005. Od razu zaszli daleko, bo do wieczoru ostatniej
szansy. Później były juŜ same sukcesy.
Mówią o sobie, Ŝe są popowi. W swoich programach uŜywają duŜo muzyki – nie tylko
z podkładów, ale takŜe wykonywanej na Ŝywo przez Igora. Sporo inspiracji czerpią ze
środowiska nastolatek, jak na przykład słynna „Blondynka” - jeden z najczęściej
oglądanych numerów w Internecie.
Wiele skeczy stworzyli takŜe podczas obserwacji świata zwierząt – gołębie na dachu,
czy numer o musze i pająku, który zakrawa na dramat psychologiczny. Rozpowszechnili
kilka powiedzonek, jak „hejka”, „krejzolka”, „ja pikole” i „bez kitu, nie?”.
Ich występ, to zajmujące „odjechane” widowisko audio-wizualne, bo oprócz przyjemnych
dźwięków zapewniają bardzo ciekawe, kolorowe stroje i elementy scenografii. Na scenie
są bardzo Ŝywotni i naprawdę nie pozwalają się widzom nudzić. 

Fotoreportaż z występu Kabaretu w dniu 29 listopada 2009 r.:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
Created by: Maciek | powered by Joomla