Rollup BLISKO

RAPORT Z BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I POTENCJAŁU KULTUROTWÓRCZEGO GMINY CHEŁMEK

opracowany w ramach projektu „Biblioteka BLISKO nas" realizowanego przez Bibliotekę Publiczna działającą w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku w ramach programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność,
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

>>link<