szkolenie kreatywnie

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

ryzykowanie, łamanie zasad i dobra zabawa. To słowa Mary Lou Cook. 8 listopada 2023 r.  

w siedzibie Biblioteki Publicznej MOKSIR podczas szkolenia "Kultura krea(k)tywnie. Trening kreatywności zadziały się prawie wszystkie te rzeczy. Bibliotekarze oraz partnerzy zadania w twórczej aktywności ćwiczyli swoje umiejętności, po to by to wszystko wykorzystać w codziennej pracy w bibliotekach Warsztat poprowadziłą Alicja Menet- Dziękujemy.

Szkolenie było częścią realizacji zadania "Biblioteka BLISKO nas"realizowanego w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku

Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury

NPRCz 2.0

#Blisko