szkolenie partnerstwo

RAZEM w PARTNERSTWIE

Dlaczego warto tworzyć lokalne partnerstwa? Jaka jest ich rola w zwiększaniu kapitału społecznego miasta?

Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas warsztatów realizowanych w Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku 25 października 2023 roku w ramach zadania "Biblioteka BLISKO nas", którego celem jest wzmocnienie roli biblioteki jako „trzeciego miejsca" jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi.

W szkoleniu wzięli udział oprócz pracowników chełmkowskiej biblioteki nasi Partnerzy zadania, w tym Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych, MOPS-u, ŚDS, RSTK, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek w Bojszowach, Lędzinach, Libiążu i Bieruniu.

Podczas spotkania zawiązano lokalne partnerstwo na rzecz edukacji i kultury. Wypracowano również cele partnerstwa oraz pomysły na wspólne działania. Już nie możemy się doczekać ich realizacji!

Dziękujemy za obecność.

RSTK Chełmek

Środowiskowy Dom Samopomocy Chełmek

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu

Miejska Biblioteka Publiczna w Bieruniu

Spotkanie było elementem zadania "Biblioteka BLISKO nas" realizowanego w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury

#Blisko

NPRCz 2.0