historia chelmek kalendarium 02 2019

 

Zapraszam do lektury kalendarium (subiektywnego)  Ziemi Chełmeckiej. Od pewnego czasu staram się wyszukiwać i "zlepiać" w chronologicznym ciągu, istotne fakty z lokalnej historii. Opracowanie ma charakter otwarty i chętnie uzupełnię je o Państwa materiały i propozycje. Będę wdzięczny za podawanie źródeł przekazywanych faktów. Waldemar Rudyk  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 I would like to invite you to read a (subjective) chronicle of the Chełmek region. For some time, I have been trying to find and "assemble" important facts from local history in chronological sequence. This compilation is an open one, and I will be happy to include your materials and suggestions. I will be grateful to you for providing the sources of shared facts. Waldemar Rudyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://kalendarium1.blogspot.com/

 

1414 W dziele Jana Długosza „Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis”
Pojawia się pierwszy  zapis o miejscowości Chełmek.

1490 Kronikarz Pawiński pisze o przynależności Chełmeka do parafii Jaworzno.

1563 Zostaje wydana mapa Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego. Widnieje na niej Bobrek i Chełmek a rzeka Przemsza nosi starą nazwę Czerniechowicza.

1665 Żołnierze szwedzcy, pod dowództwem generała Witza zajmują zamek w Bobrku.

1771 20 maja konfederaci barscy poddają twierdzę w Bobrku.

1779 Mistrz ciesielski Kuciński ukończył budowę spichlerza w Bobrku.

1780 Ukończono budowę kościoła w Bobrku.

1786 Władze kościelne tworzą parafię Bobrek. Pierwszyą osobą zapisaną
w księdze urodzeń jest Jacek Pawela z Gorzowa.

1794 Teresa hr. Wielopolska znosi w dobrach bobreckich pańszczyznę.

1805 Chełmek i okolice nawiedza epidemia cholery.

1815 Chełmek, Bobrek i Gorzów, wchodzą w skład utworzonej Rzeczypospolitej Krakowskiej.

1822 Georg Gottlieb Pusch odnotował występowanie złóż gipsu w pobliżu folwarku Nowopole (obecna leśniczówka).

1841 Ambroży Grabowski wspomina, że włościanie z  Bobrka trudnią się wytwarzaniem drzeworytów o tematyce religijnej.

1856 Zakończeno budowę odcinka Oświęcim – Trzebinia, C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (k.k. Privilegirte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, w skrócie KFNB). Twórcą towarzystwa i inicjatorem budowy kolei był baron Salomon Rothschild.
Pierwszy pociąg wjechał na stacje Chełmek 3 marca 1856 roku.

1857 Kazimierz Potulicki tworzy szkołę w Gorzowie.

1866 W bobreckim pałacu gości Artur Grottger. Wielki malarz przybywa na zaproszenie państwa Potulickich.

 * Służący w C.K. 56 Pułku Piechoty w Wadowicach mieszkaniec Chełmka Maciej Paszek i mieszkaniec Bobrka Franciszek Sermak, zginęli 27 czerwca
w bitwie pod Vysokovem w czasie wojny prusko - austriackiej.

1870 W Bobrku urodził się Szymon Chylaszek, późniejszy profesor ASP w Krakowie.

* W tym czasie Chełmek liczył 1094 mieszkańców.

1884 Księżna Ogińska sprowadza do Bobrku Siostry Służebniczki Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z Nowej Wsi. Siostry prowadzą ochronkę dla sierot.

1880 Wydany w Warszawie Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich charakteryzuje Chełmek jako wieś leżąca w powiecie chrzanowskim, 8 km od Oświęcimia, rozłożoną na 1225 morgach.
posiadającą jednoklasową szkołę, hutę, kamieniołom, przystanek kolei żelaznej
i c.k. urząd celny.

1892 Na terenie Gorzowa odkryto złote celtyckie monety. Znalezisko zostało nazwane przez archeologów „skarbem gorzowskim”.

* Chełmeccy gospodarze tworzą Ochotniczą straż Ogniową.

1893 Zakończono prace związane z regulacja koryta rzeki Przemszy.

*  z inicjatywy Księżnej Marii Ogińskiej oraz Towarzystwa Szkół Ludowych
powstaje „czytelnia ludowa” w Bobrku.

1894 Ukazuje się "Atlasu Geologicznego Galicyi" dr Stanisława Zaręcznego zawierający wyczerpujące badania naszych okolic.   

1896 Wzniesiono budynek szkoły w Bobrku. Budowy podjęli się wójtowie Szymon Hylaszek z Bobrku i J. Kulczyk z Gromca.

1900 Chełmecka Ochotnicza Straż Ogniowa wzbogaciła się o pompe reczną tzw „Kiwaczkę”.

* Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej założyło w Chełmku czytelnię
nr 763. Decyzją zarządu głównego towarzystwa opiekę nad placówką sprawował bobrecki proboszcz ks. Adam Borowiecki.

1904 W kronice szkoły w Bobrku odnotowano, „ Dnia 19 listopada wolne było od nauki z powodu imienin śp. Cesarzowej Elżbiety”.

1906 Należąca do księżnej Ogińskiej parowa cegielnia w Bobrku dostarcza dachówek do remontu Zamku Królewskiego na Wawelu.

1910 Dla uczczenia pięćsetletniej rocznicy bitwy pod Grunwaldem wzniesiono na wzgórzu Skała kamienny obelisk. Inicjatorem budowy był ksiądz Stanisław Stojałowski.

* Chełmek liczył wówczas 1430 mieszkańców, w tym  1384 katolików i 46 osób wyznania mojżeszowego. Chełmkowianie zamieszkiwali w 228 domach.

1912 2 września oddano do użytku publicznego nowy budynek szkoły
w Gorzowie.

1913 W Bobrku przychodzi na świat Tadeusz Staich - poeta, dziennikarz propagator gór.

1915 Usunięcie przez austriackich żołnierzy spiżowej sygnaturki z kapliczki przy obecnej ulicy Chrobrego w Chełmku.

1916 Katastrofa kolejowa na wiślanym moście w okolicach  Bobrku. Ginie wielu żołnierzy armii austriackiej.

1925 Liczący 24 ha park bobrecki został uznany za zabytek przyrody.

1927  Krakowska firmę Zieleniewski ukończyła budowę żelaznego mostu na Przemszy łączącego Chełmek z Chełmem Wielkim.

* Rada gminy i kierownik szkoły w Gorzowie Kazimierz Staich wezwali mieszkańców by w dniu 11 kwietnia podjęli akcję sadzenia drzewek owocowych wzdłuż dróg gminnych.

1921 w Chełmku powstaje tartak „parowy”.
1929 grudzień, czeski przemysłowiec Tomasz Bata rejestruje w Sądzie Okręgowym w Krakowie "Polską Spółkę Obuwia"

* Szkoła Powszechna w Chełmku z pomocy dydaktycznych posiada - dwie piłki oraz dziesięć tablic do nauki historii.

1931 Tomasz Bata wykupuje od rodziny Sapiehów teren 986ha pod budowę fabryki oraz osiedla mieszkaniowego.

1932 W Chełmku powstaje pierwsza w kraju fabryka obuwia. Polska Spółka
Obuwia Bata rozpoczyna produkcję obuwia gumowego, tekstylnego
i skórzanego, tworzy sieć sklepów firmowych.

1934 14 maja ukazał się pierwszy numer gazety „Echo Chełmka”. Wydawcą pisma była Polska Spółka Obuwia Bata w Chełmku.

 * Utworzono gminę zbiorową w Chełmku. Wójtem został kierownik szkoły Kazimierz Staich.

1935 22 grudnia na wzgórzu Skała w Chełmku otwarto skocznię narciarską.
Inicjatorem powstania niezwykłego obiektu był propagator narciarstwa
i zawodnik Jan Pawlik.

1936 W Chełmku urodził się Jan Byrczek. Muzyk, twórca Polskiego Związku Jazzowego, inicjator festiwalu Jazz Jamboree i założyciel Międzynarodowej Federacji Jazzu. Od 1977 roku mieszka w USA.

1937 Najstarszą mieszkanką Gorzowa jest Maria Malina, liczy 96 lat.

1938 W okolicach Chełmka rozpoczęto prace przy budowie Małopolskiego Kanału Węglowego.

* Bilet autobusowy na trasie Chełmek – Kraków kosztował 3,20 zł. Mieszkańcy mogli wyruszyć w podróż o godz. 7.17; 12.17; 17.17.

* Przed Chełmecką publicznością debiutowała orkiestra fabryczna. Koncert w dniu 21 stycznia spotkał się z chłodnym przyjęciem.

* Licznie zebrani mieszkańcy Chełmka i pracownicy zakładów „Bata” przywitali 5 lutego, na stacji kolejowej regenta Mikołaja Hortyego. Węgierski dostojnik udał się specjalnym pociągiem „Turant” w podróż do Krakowa.

* 13 maja powołano w Chełmku sekcją Polskiego Białego Krzyża. Celem organizacji było wspomaganie wojska w zwalczaniu analfabetyzmu
i szerzeniem oświaty wśród żołnierzy. Na czele sekcji stanęły panie: Gabezamowa, Remerowa, Niedzielska, Wrońskska, Szotowa, Bauerowi.

* 21 maja w halach zakładów „Bata” zostały zainstalowane megafony.
„Echo Chełmka” donosiło, że innowacja ma tworzyć poczucie „wspólności rodzinnej”.
1939 3 września wojska niemieckie wkraczają do Chełmka. W walkach obronnych ginie czternastu polskich żołnierzy. W wyniku działań wojennych
zniszczeniu uległy mosty na Wiśle i Przemszy oraz wiele domów i zabudowań.

* Pochodzący z Gorzowa żołnierz armii „Kraków” w trakcie potyczki w miejscowości Narol śmiertelnie ranił niemieckiego generała Fisha  

1940 Niemcy burzą pomnik „Grunwaldzki” na wzgórzu Skała.

1942 W chełmeckiej dzielnicy Paprotnik, Niemcy tworzą "Aussenkommando Chelmek". Należący do Auschwitz  „podobóz” istnieje od października do 9 grudnia 1942 roku. Ginie w nim czterdzieści siedem osób, głównie narodowości żydowskiej.

* W byłych zakładach Bata w Chełmku pracuje poeta Juliusz Krzyżewski. Tragicznie ginie w Powstaniu Warszawskim.

* W Bobrku został aresztowany ks. Prof. Stefan Stuglik. Wykładowca seminarium duchownego we Lwowie został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Niemczech.

1945 w wyniku ofensywy styczniowej na terenie Chełmka  poległo 72 żołnierzy Armii Czerwonej. zniszczeniu uległo 28 domów i 20 zabudowań gospodarczych
*Ćwierć miliona złotych zebrali i przekazali mieszkańcy Chełmka na odbudowę
zniszczonej stolicy.

1945 27 października o godz. 17 odbył się premierowy pokaz filmu pt. ”Kościuszko pod Racławicami”. Tą datę można uznać za początek kina              w Chełmku

1946 Zakończono elektryfikację wsi Gorzów.

1951 W kościele Najświętszej Marii  Panny Królowej Polski w Chełmku zainstalowano organy. Instrument wykonał mistrz Jakub Stankiewicz z Zatora  w 1771 roku. Do Chełmeckiej parafii zostały przeniesione z Alwerni.

1956 Miejscowość Chełmek uzyskała statut osiedla.

1958 W Bobrku powstaje Koło Gospodyń Wiejskich.

1961 W Gorzowie zakończono budowę szkoły „Tysiąclatki”

1967 Zburzono zabytkową kapliczkę na Skotnicy w Chełmku. Pretekstem była budowa nowej szosy w kierunku Śląska.   

1969 25 stycznia Chełmek otrzymuje prawa miejskie. W tym roku w Polsce rangę miast uzyskało szesnaście miejscowości.

* 5 października odsłonięto w Chełmku pomnik „Ofiar Faszyzmu”.

1975 Z duszpasterską wizytą w Chełmku  gościł kardynał Karol Wojtyła –
w księdze parafialnej widnieje autograf późniejszego papieża Jana Pawła II
oraz data 12.04.1975

1976 Nieznani sprawcy rozpalają ognisko wewnątrz bobreckiego pałacu. Wzniecony pożar  dopełnia upadku zabytkowego obiektu.

1984  W Gorzowie powstaje śpiewaczy zespół „Malwa”.

* Powstaje Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku.

1990 O bobrecki zespół pałacowy i park  upomniał się syn i spadkobierca Adama Sapiehy, Michał.

1991 Skarb Państwa przekazuje pałac w Bobrku na własność Gminie Chełmek.

1992 Z inicjatywy ks. Lesława Mirka i Włodzimierza Leguta, przy parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku powstała Schola Misericordias

2002    umiera Krystyna Tyszkiewicz, najbarwniejsza postać pośród dziennikarzy Echa Chełmka.

2003 Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Chełmku utworzono  Miejską Strefę Aktywności Gospodarczej – powstała na terenie dawnych zakładów obuwniczych

*Państwo Klimowiczowie stają się właścicielami zabytkowych Czworaków w Bobrku. W obiekcie tworzą kolekcje zbiorów etnograficznych.

2004 Mieszkaniec Chełmka, alpinista Wit Zawadzki zdobył szczyt „Pik Lenina” (7134 m n.p.m.) To pierwszy siedmiotysięcznik w jego wysokogórskiej karierze.

* 4 kwietnia gościł w Chełmku z nieoficjalną wizytą Thomas J. Bata, syn legendarnego przemysłowca Tomasza Baty.

* Przyznano pierwszy medal „Za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek”. Odznaczono nim Jana Sepioła, Marszałka Województwa Małopolskiego.

* Tytuły Honorowego Obywatela Chełmka przyjął ks. Kardynał Franciszek Macharski.

2006 Powstaje w Chełmku Dom Pamięci Baty. Budynek – pomnik jest siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubu Idei Tomasza Baty oraz lokalnym „muzeum” obuwniczych tradycji i historii Ziemi Chełmeckiej.

2007 od 6 – 9 września w Chełmku gościła oficjalna delegacja przedstawicieli partnerskiego miasta Leinefelde - Worbis z Niemiec

*18 października gości w Chełmku Thomas Bata, syn założyciela fabryki obuwia.

1414 In the work of Jan Długosz "Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis"

The first record of Chełmek appears.

1490 Pawiński, the chronicler, writes that Chełmek belongs to the parish of Jaworzno.

1563 A map of the Duchy of Oświęcim and Zator was published. It includes Bobrek and Chełmek and the Przemsza River carries the old name of Czerniechowicza.

1665 Swedish soldiers under the command of General Witz captured the Castle in Bobrek.

1771 On 20th of May the Bar Confederates surrendered the Bobrek stronghold.

1779 Carpentry master Kuciński finished building the granary in Bobrek.

1780 The construction of the church in Bobrek was completed.

1786 The church authorities created Bobrek parish. The first person recorded

in the birth records is Jacek Pawela from Gorzów.

1794 Countess Teresa Apolonia Wielopolska abolished serfdom in the Bobrek estates.

1805 An epidemic of cholera struck Chełmek and its surroundings.

1815 Chełmek, Bobrek and Gorzów became part of the established Republic of Cracow.

1822 Georg Gottlieb Pusch notes the occurrence of gypsum deposits near the Nowopole manor farm (the current forester's lodge).

1841 Ambroży Grabowski mentions that the peasants from Bobrek make religious woodcuts.

1856 Construction of the railway between Oświęcim and Trzebinia, the Kaiser Ferdinand Privileged Northern Railway (k.k. Privilegirte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, abbreviated to KFNB) was completed. The founder of the association and the initiator of the railroad construction was baron Salomon Rothschild.

The first train entered Chełmek train station on March 3, 1856.

1857 Kazimierz Potulicki funds a school in Gorzów.

1866 Artur Grottger visits the Bobrek palace. The great painter arrived at the invitation of the Potulicki family.

* Maciej Paszek, a resident of Chełmek, serving in the K.u.K Infantry Regiment No.56 in Wadowice, and Franciszek Sermak, a resident of Bobrek, are both killed on 27 June in the Battle of Vysokov during the Austro-Prussian War.

1870 Szymon Chylaszek, who later became a professor of the Academy of Fine Arts in Kraków, was born in Bobrek.

* At that time Chełmek had a population of 1094 inhabitants.

1884 Duchess Ogińska brought to Bobrek the Servant Sisters of the Immaculate Conception from Nowa Wieś. The Sisters run an orphanage.

1880 The geographical dictionary of the Kingdom of Poland and other Slavic countries published in Warsaw characterizes Chełmek as a village located in the county of Chrzanów, 8 km from Oświęcim, spread over 1225 morgens. It had a one-class school, a steel mill, a quarry, a train stop and the K.u.K. customs office.

1892 Celtic gold coins were discovered in Gorzów. The find was called "the treasure of Gorzów" by archaeologists.

* The farmers from Chełmek set up the Voluntary Fire Brigade.

1893 Construction works on the regulation of the riverbed of Przemsza river were completed.

* On the initiative of Duchess Maria Ogińska and the Society the People's Schools

A "people's reading place" is opened in Bobrek.

1894 "Geological Atlas of Galicia" by Dr Stanisław Zaręczny containing detailed research of our area was published.  

1896 A school building was constructed in Bobrek. The construction of the school was done by the bailiffs Szymon Hylaszek from Bobrek and J. Kulczyk from Gromiec.

1900 The Chełmek Voluntary Fire Department was supplied with a hand pump, the so-called "Kiwaczka".

* The Kraków People's Educational Society established a reading room No. 763 in Chełmek.

By decision of the main board of the Society, the parish priest of Bobrek, Father Adam Borowiecki, took care of the institution.

1904 In the chronicle of the school in Bobrek it was noted: "On November 19th the school was closed because of the name day of the deceased Empress Elisabeth".

1906 The steam brickworks in Bobrek owned by Duchess Ogińska supplied roof tiles for the renovation of Wawel Royal Castle.

1910 To commemorate the 500th anniversary of the Battle of Grunwald a stone obelisk was raised on the Skała hill. The initiator of the construction was the priest Stanisław Stojałowski.

* Chełmek had a population of 1430 people, including 1384 catholics and 46 of the Jewish faith. Chełmek residents lived in 228 houses.

1912 On the 2nd of September a new school building was opened to the public in Gorzów.

1913 Tadeusz Staich, a poet, journalist and mountain enthusiast, is born in Bobrek.

1915 The removal by Austrian soldiers of the bronze spirelet from the shrine on today's Chrobry Street in Chełmek.

1916 A railroad crash on a bridge over the Vistula near Bobrek. Many soldiers belonging to the Austrian army die.

1921 A ‘steam’ sawmill was founded in Chełmek.

1925 The Bobrek park, 24 hectares in size, is declared a natural monument.

1927 The Zieleniewski Company from Kraków completed the construction of an iron bridge over the Przemsza River connecting Chełmek and Chełm Wielki.

* The community council and the head of the school in Gorzów, Kazimierz Staich called on the residents to take action to plant fruit trees along the roads on April 11th.

1929 December, a Czech industrialist Tomáš Baťa registers the "Polish Shoe Company" at the Regional Court in Kraków.

* The public school in Chełmek owned two balls and ten boards for teaching history.

1931 Tomáš Baťa bought an area of 986 hectares from the Sapieha family to build a factory and housing estate.

1932 The first shoe factory in Poland was opened in Chełmek. Polish Shoe Company Baťa began producing rubber, textile and leather footwear, it also created a chain of company stores.

1934 On the 14th of May the first edition of the "Echo Chełmka" newspaper was published. The publisher of the paper was the Polska Spółka Obuwia Bata in Chełmek.

* A municipality consisting of villages was established in Chełmek. School headmaster Kazimierz Staich became the head of the municipality.

1935 On December the 22nd a ski jump was opened on the Skała hill in Chełmek.

The initiator of the construction of this unusual object was the promoter of skiing

and sportsman Jan Pawlik.

1936 Jan Byrczek was born in Chełmek. Musician, creator of the Polish Jazz Association, initiator of the Jazz Jamboree festival and founder of the European Jazz Federation. Since 1977 he has lived in the USA. Died in 2019.

1937 Maria Malina is born - the oldest resident of Gorzów; she is 96 years old.

1938 The construction of the Małopolska Coal Canal began in the vicinity of Chełmek .

* A bus ticket on the route Chełmek - Kraków cost 3.20 zlotys. Residents could depart for the journey at 7.17; 12.17; 17.17.

* Factory orchestra made its debut in front of Chełmek's audience. The concert on January 21st was met with a cool reception.

* Numerous residents of Chelmek and employees of the ‘Bata’ factory welcomed regent Nicholas Horty at the train station on February 5th. The Hungarian dignitary went on a special train called "Turant" to Kraków.

* On the 13th of May a section of the Polish White Cross was established in Chelmek. The aim of the organization was to support the army in fighting illiteracy.

and to spread education among soldiers. The section was headed by ladies: Gabezamowa, Remerowa, Niedzielska, Wrońska, Szotowa, Bauer.

* On the 21st of May megaphones were installed in the halls of the ‘Bata’ factory.

"Echo Chełmka" reported that the innovation was to create a sense of ‘family bonds’.

1939 September 3rd the German army enters Chelmek. During the defensive fights fourteen Polish soldiers were killed. Due to the military actions bridges on Vistula and Przemsza rivers are destroyed, as well as many houses and buildings.

* A soldier of the 'Kraków' army, who comes from Gorzów, fatally wounds German general Fish during a battle in Narol. 

1940 The Germans tear down the "Grunwald" monument on the Skała hill.

1942 In Chełmek Paprotnik district, the Germans create the ‘Aussenkommando Chełmek.’. The Auschwitz ‘sub-camp’ existed from October to December 9, 1942. Forty-seven people die there, most of them of Jewish nationality.

* Juliusz Krzyżewski, a poet, worked in the former Baťa factory in Chełmek. He dies tragically in the Warsaw Uprising.

* Professor Stefan Stuglik was arrested in Bobrek. The lecturer of the seminary in Lvov was later murdered in a concentration camp in Germany.

1945 As a result of the January offensive, 72 Red Army soldiers died in Chełmek. 28 houses and 20 farm buildings were destroyed.

*Quarter of a million zlotys were collected and donated by the residents of Chełmek for the reconstruction of the destroyed Warsaw.

1945 On the 27th of October at 5 PM the premiere screening of the movie 'Kościuszko pod Racławicami' was held. That date can be considered as the beginning of the cinema in Chełmek.

1946 The electrification of the village of Gorzów was finished.

1951 In the church dedicated to the Blessed Virgin Mary Queen of Poland in Chełmek the organ was installed. The instrument was made by master Jakub Stankiewicz of Zator in 1771. It was moved to the parish of Chełmek from Alwernia.

1956 The village of Chełmek was granted the status of a borough.

1958 The Housewives' Association was founded in Bobrek.

1961 In Gorzów the construction of 'Tysiąclatka' school was finished.

1967 The historic shrine located on Skotnica in Chełmek was torn down. A pretext for this was the construction of a new road leading to Silesia.

1969 On the 25th of January Chełmek was granted town rights. That year, sixteen towns were granted the status of cities in Poland.

* On the 5th October the monument of "Victims of Fascism" was unveiled in Chełmek.

1975 Cardinal Karol Wojtyła paid a pastoral visit to Chełmek.

In the parish book there is an autograph of the later Pope John Paul II

and the date 12.04.1975.

1976 Unknown perpetrators set fire to the interior of the Bobrek palace. The ensuing fire completes the downfall of the historic building.

1984 The "Malwa" singing group is founded in Gorzów.

* The Workers' Association of Culture Creators in Chełmek is founded.

1990 Michał, the son and heir of Adam Sapieha, claims the Bobrek palace and park.

1991 State Treasury transfers the Bobrek palace to the Chełmek municipality.

1992 On the initiative of priests Lesław Mirek and Włodzimierz Legut the Schola Misericordias is founded at the Divine Mercy parish in Chełmek.

2002 Krystyna Tyszkiewicz, the most colourful person from among the journalists of 'Echo Chełmka', dies.

2003 By the resolution of the Chełmek's Town Council the Town' Economic Activity Zone was established on the premises of the former shoe factory.

*The Klimowicz family became the owners of the historic Czworaków manor houses in Bobrek. They create a collection of ethnographic items there.

2004 A resident of Chełmek, Wit Zawadzki, an alpinist, reaches the top of 'Lenin Peak' (7134 m). It is the first seven-thousander in his mountaineering career.

* Thomas J. Bata, the son of the legendary industrialist Tomáš Baťa, paid an unofficial visit to Chełmek on April 4th.

* The first medal 'For merits for the development of the Chełmek municipality' was awarded. It was awarded to Jan Sepioł, the Marshal of Małopolska Voivodeship.

* Cardinal Franciszek Macharski received the title of the Honorary citizen of Chełmek.

2006 The Baťa Memorial House is built in Chełmek. The building - monument is the seat of Voluntary Fire Brigade, Club of Tomáš Baťa Idea and a local 'museum' of shoemaking traditions and history of the Chełmek region.

2007 from the 6th to the 9th of September Chełmek hosted an official delegation of the representatives from the partner town Leinefelde - Worbis in Germany.

*18 October Thomas J. Bata, son of the shoe factory founder, visits Chelmek.