historia chelmek straty wojenne01

Wojny Światowe - Straty Wojenne

 
Prezentujemy państwu dane statystyczne dotyczące strat i zniszczeń poniesionych przez mieszkańców Chełmka w okresie okupacji hitlerowskiej.
Materiały zaczerpnęliśmy z opracowanie Tadeusza Sawki pt."Straty i zniszczenia w Chełmku...".
 
 
Powołani do wojska z gminy Chełmek w ramach mobilizacji w 1939 r.
1)Biel Marian 1911
2)Kulczyk Franciszek 1909
3)Nawrocki Karol 1911
4)Fidyt Władysław 1914
5)Remsak Piotr 1914
6)Patyk Julian 1913
7)Piwowarczyk Józef 1913
8)Piwowarczyk Stanisław 1902
9)Piwowarczyk Julian 1914
10) Zydzik Franciszek 1910
11) Ptasiński Jan 1913
12) Kuglin Józef 1912
13) Dzwigoński Władysław 1914
14) Szyjka Stefan 1913
15) Sworzeń Ludwik 1912
16) Dłubisz Władysław 1912
17) Palka Jan 1915
18) Leśniak Antoni 1910
19) Stępa Emil
20) Konior Karol
21) Wala Jan 1911
22) Szymutko Stefan 1912
23) Balon Franciszek 1909
24) Kaczor Józef 1908
25) Kozłowski Józef 1915
26) Klimczak Józef 1915
27) Zajas Józef 1911
28) Węglarz Alojzy 1909
29) Cyganik Jan 1916
30) Wadas Aleksander 1914
31) Szymutko Sylwester
32) Latko Antoni
33) Łukaszek Jan
34) Zamarlik Antoni 1910
35) Martyka Antoni 1915
36) Korab
37) Nowak Julian 1912
38) Matysik Kazimierz 1913
39) Firek Alojzy 1911
40) Zamarlik Franciszek 1909
41) Smalcerz Jan
42) Kliumczak Roman
43) Zbucki Stanisław
 
Z liczby 56 mieszkańców biorących udział w bezpośredniej walce z Niemcami zginęli:
1.Szymutko Józef
2.Kulczyk Franciszek
3.Ptasiński Jan
4.Szymutko Sylwester
5.Łukaszak Jan
 
W trakcie ucieczek na wschód przed wkraczającymi wojskami niemieckimi do Chełmka zginęli:
1.Kocajda Jan
2.Kulczyk Marcin
3.Niemczyk Marian
4.Buzdygan Franciszek
5.Buzdygan Maria
I to były pierwsze straty w ludziach naszej miejscowości w tej rozpoczynającej się długiej i tragicznej skutkach dla 6 mln polaków  wojnie. Wycofujące się na wschód jednostki Wojska Polskiego pozostawiły w Chełmku 17 zabitych żołnierzy, którzy pochowani zostali na miejscowym cmentarzu. Po wojnie zwłoki te ekschumowano i przewieziono na cmentarz w Chrzanowie.
Trzynastu uczestników wojny obronnej spędzilo wojnę w obozach jenieckich:
1.Sitko Marcin
2.Dzwigoński Władysław
3.Firek Wojciech
4.Cyganik Jan
5.Rybak Andrzej
6.Ledwoń Stanisław
7.Patyk Julian
8.Szyjka Stefan
9.Szymutko Stefan
10. Zamarlik Franciszek
11. Rusin Tomasz
12. Martyka Antoni
13. Niemczyk Stanisław
 
W walkach z Niemcami w jednostkach Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie brali udział:
1.Palka Jan
2.Leśniak Antoni
3.Wanat Teofil
4.Syska Stanisław
5.Niemczyk Stanisław
 
W wyniku bezsensownego ostrzeliwania ogniem artylerii wroga zniszczeniu uległo 28 domów mieszkalnych i 20 zabudowań gospodarczych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko i imię Adres co spalono data
1.Korycik Franciszek ul. Z. Starego stodoła 1939
2.Opitek Helena ul. Jagiellońska 2 dom i stodoła 1939
3.Dudzik Walerian ul. Jagielońska 3 dom 1939
4.Opitek Jan ul. Z. Starego 4 dom i stodoła 1939
5.Waliczek Piotr ul. Chrobrego 26 dom 1939
6.Dolej Marian ul. Chrobrego 34 dom 1939
7.Korycik Anna ul. A, Fredry 30 stodoła 1939
8.Sitek Anna ul. A. Fredry dom 1939
9.Wałach Antoni ul. A. Fredry stodoła 1939
10. Bulińska Anna ul. Jaworznicka dom 1939
11. Zydzik Salomea ul. Chrobrego 72 dom i stodoła 1939
12. Remsak Franciszek dom i stodoła 1939
13. Kiera Bronisław ul. Chrobrego 68 stodoła 1939
14. Kobyłczyk Emilia ul. Słowackiego stodoła 1939
15.Waligóra Maria ul. Jagiellońska stodoła 1939
16. Pactwa Józef ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
17. Bebak Józef ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
18. Opitek Franciszek ul. Chrobrego dom 1939
19. Ganobis Franciszek ul. Chrobrego dom 1939
20. Wesecki Roman ul.. Chrobrego dom i stodoła 1939
21. Pactwa Franciszek dom i stodoła 1939
22. Fidyt Józef ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
23. Nawrocki Jan ul. Chrobrego dom i stodoła
. Nowak Wawrzyniec ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
25. Syska Melchlior ul. Chrobrego dom i stodoła 1939
26. Smalcerz Jan nr. 129 dom 1939
27. Zajas Jan nr. 16 dom i stodoła 1939
28. Baran Marian nr. 127 dom 1939
29. Dąbrowska Maria dom 1939
30. Matyja Jan nr. 25 stodoła 1939
31. Rusiński Józef ul. Słowackiego dom 1939
32. Słoński Krzysztof ul. Chrobrego 24 dom 1939
33. Plewniak Amalia ul. Chrobrego 34 dom 1939
34. Głogowski Mikołaj ul. Z. Starego dom 1945
35. Janiga Stanisław ul. Kościuszki 3 dom 1945
36. Szkoła Podstawowa 1 ul. Chrobrego budynek 1945
 
Zakład obuwia nie doznał poważniejszego uszczerbku.

W dniu 3 września 1939 r. aresztowany został przez wojska niemieckie pod zarzutem szpiegostwa pierwszy mieszkaniec Chełmka Marian Niemczyk, został stracony w obozie w Buchenwaldzie w dniu 2 października 1939 r. W następnych latach okupacji aresztowano, osadzono w więzieniach lub skierowano do obozów koncentracyjnych następujące ilości osób: 1940 1941 1942 1943 1944 brak bliższych danych Razem o terminach aresztowań 3 6 15 15 8 8 55
A tak przedstawia się imienny wykaz mieszkańców Chełmka aresztowanych i uwięzionych w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Z listy tej nie zobaczyli już swojej rodziny i własnego domu gdyż zostali zamordowani przez hitlerowców:
Lp. Nazwisko i imię Rok urodzenia Data śmierci miejsce
1.Rejdych Mieczysław 1921 nieokreślone Mathausen
2.Cholewa Marian 1911 nieokreślona Oświęcim
3.Kała Stanisław 1904 nieokreślona Mathausen
4.Niemczyk Franciszek 1910 nieokreślona Oświęcim
5.Knapek Stanisław 1911 IV.1942 Oświęcim
6.Rybak Jan 1903 II.1942
7.Bożek Władysław 1910 nieokreślona Oświęcim
8.Pawela Józef 1914 nieokreślona Oświęcim
9.Sitek Wawrzyniec 1904 9.III.1943r Dortmund
10. Szyjka Piotr 1908 III.1944r Oświęcim
11. Madejczyk Franciszek 1889 X.1943r Mysłowice
12. Palka Paweł 1911 1943r Sosnowiec
13. Potocki Józef 1900 2.VII.1943r pod Byczyną
14. Laska Emilia 1890 nieokreślona Mysłowice
15. Niemczyk Maria 1882 VII.1943r Oświęcim
16. Niemczyk Edward 1922 2.VII.1943r Oświęc
17. Niemczyk Franciszek 1916 1944r Gross Rosen
18. Knapik Stanisław 1913 19434r Oświęcim
19. Pawela Jan 1918 nieokreślona Goss Rosen
20. Dudzik Władysław 1907 1943r Chełmek
21. Sitek Roman 1907 1942r Sosnowiec
22. Wałach Antoni 1912 1943r Katowice
23. Korycik Franciszek 1910 1943r Mysłowice
24. Proksa Jan 1915 1941r Oświęcim
25. Kasperczyk Władysław 1913 1945r Gross Rosen
26. Kobyłczyk Emil 1922 1943r Mysłowice
27. Leja Stanisław 1928 nieokreślona
28. Wojdyła Jan nieokreślona
29. Pkutyński Marian 1918 nieokreślona
30. Zyzek Roman 1910 nieokreślona
31. Syska Melchior nieokreślona
 
Mieszkańcy Chełmka pochodzenia żydowskiego zamordowani w okresie okupacji: 
Wykaz obejmuje następujące rodziny i osoby indywidualne: 
1) Leib Markus z żoną - 2 Osoby
2) Katz Schneider z żoną - 2 Osoby
3) Adolf Mehl - 1 Osoba
4)Hamek imienia brak widziany w grupie więżniów Aussenkommando - 1 Osoba
5)Kochen Zudyk z żoną i dwojgiem dzieci razem - 4 Osoby
6)Anna Krakauer - 1 Osoba
7)Igra imię nieznane z żoną, synem i synową - 4 Osoby
8)Mandelbaumow Samuel i jego brat Dawid, ich siostra z mężem i dwojgiem dzieci - 6 Osób 9)Wulkan z żoną i dwojgiem dzieci - 4 Osoby
10) Ring imię nieznane z żoną - 2 Osoby
11) Reiferowie, dwóch braci imiona nieznane - 2 Osoby
12) Hinda Haber z mężem - 2 Osoby
13) Goldberg imię nieznane pracownik fabryki - 1 Osoba
14) Burakowski imię nieznane - 1 Osoba
---------------------------------- Razem 33 Osoby
 
W ramach niemieckiego programu EUTANAZJI zamordowani zostali chorzy niezdolni do pracy dla rzeszy niemieckiej mieszkańcy Chełmka:
1.Synowiec Maria 1907 1942r Oświęcim
2.Niemczyk Emil 1903 1945r Oświęcim
3.Opitek Jan 1924 1942r Oświęcim
4.Szopa Wacław 1913r 1941r Oświęcim
Kilkanaście osób ( brak dokładnych danych} wyjechało nielegalnie lub nie wracało do Chełmka po ucieczce z początkiem września 1939r do GG i tam się ukrywało. Groziło im za działalność polityczną lub społeczną w Polsce do 1939r aresztowanie i więzienie do obozów koncentracyjnych

 

Wykaz mieszkańców gminy represjonowanych w okresie okupacji.

 

World Wars - war losses

We present to you the statistical data covering the losses and destruction of Chełmek’s residents' possessions during the German occupation.

The materials were borrowed from the study by Tadeusz Sawka - ‘Straty i zniszczenia w Chełmku…’.

List of residents of Chełmek conscripted into the army during the 1939 mobilization. 

Name                                 Date of birth

1) Biel Marian                         1911

2) Kulczyk Franciszek            1909

3) Nawrocki Karol                   1911

4) Fidyt Władysław                 1914

5) Remsak Piotr                     1914

6) Patyk Julian                       1913

7) Piwowarczyk Józef             1913

8) Piwowarczyk Stanisław       1902

9) Piwowarczyk Julian             1914

10) Zydzik Franciszek             1910

11) Ptasiński Jan                    1913

12) Kuglin Józef                      1912

13) Dzwigoński Władysław      1914

14) Szyjka Stefan                   1913

15) Sworzeń Ludwik                1912

16) Dłubisz Władysław            1912

17) Palka Jan                         1915

18) Leśniak Antoni                  1910

19) Stępa Emil

20) Konior Karol

21) Wala Jan                          1911

22) Szymutko Stefan              1912

23) Balon Franciszek              1909

24) Kaczor Józef                     1908

25) Kozłowski Józef                1915

26) Klimczak Józef                 1915

27) Zajas Józef                       1911

28) Węglarz Alojzy                 1909

29) Cyganik Jan                     1916

30) Wadas Aleksander           1914

31) Szymutko Sylwester

32) Latko Antoni

33) Łukaszek Jan

34) Zamarlik Antoni                1910

35) Martyka Antoni                1915

36) Korab

37) Nowak Julian                   1912

38) Matysik Kazimierz           1913

39) Firek Alojzy                     1911

40) Zamarlik Franciszek         1909

41) Smalcerz Jan

42) Kliumczak Roman

43) Zbucki Stanisław

 

Out 56 residents of Chełmek taking part in direct combat, during the fighting with Germans following have fallen:  

1.Szymutko Józef

2.Kulczyk Franciszek

3.Ptasiński Jan

4.Szymutko Sylwester

5.Łukaszak Jan

During the escape eastwards, to avoid the German Army which was entering Chełmek, the following perished:

1.Kocajda Jan

2.Kulczyk Marcin

3.Niemczyk Marian

4.Buzdygan Franciszek

5.Buzdygan Maria

Those residents were the first from our town who perished at the beginning of the long and tragic war, during which 6 million Poles died. The Polish Army units retreating eastwards left 17 dead soldiers in Chełmek. They were buried in the local cemetery. After the war, the bodies were exhumed and then transported to the cemetery in Chrzanów.

Thirteen of those who fought during the Defensive War were taken as prisoners and spent the rest of the war in POW camps.

1.Sitko Marcin

2.Dzwigoński Władysław

3.Firek Wojciech

4.Cyganik Jan

5.Rybak Andrzej

6.Ledwoń Stanisław

7.Patyk Julian

8.Szyjka Stefan

9.Szymutko Stefan

10. Zamarlik Franciszek

11. Rusin Tomasz

12. Martyka Antoni

13. Niemczyk Stanisław

Those who took part in the fighting against Germans in the Polish Armed Forces in the West are as follows:

1.Palka Jan

2.Leśniak Antoni

3.Wanat Teofil

4.Syska Stanisław

5.Niemczyk Stanisław

Due to the enemy's pointless artillery shelling, 28 residential houses and 20 farm buildings were destroyed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surname and first name     Address            What has burnt        Date

1.Korycik Franciszek           Z. Starego                   barn                  1939

2.Opitek Helena                Jagiellońska 2        house and barn          1939

3.Dudzik Walerian            Jagiellońska 3              house                  1939

4.Opitek Jan                     Z. Starego 4           house and barn         1939

5.Waliczek Piotr               Chrobrego 26                house                 1939

6.Dolej Marian                  Chrobrego 34                house                 1939

7.Korycik Anna                A, Fredry 30                  barn                   1939

8.Sitek Anna                    A. Fredry                     house                  1939

9.Wałach Antoni               A. Fredry                      barn                   1939

10. Bulińska Anna           Jaworznicka             house and barn         1939

11. Zydzik Salomea         Chrobrego 72           house and barn          1939

12. Remsak Franciszek                                 house and barn          1939

13. Kiera Bronisław          Chrobrego 68                  barn                  1939

14. Kobyłczyk Emilia        Słowackiego                  barn                  1939

15.Waligóra Maria             Jagiellońska                  barn                  1939

16. Pactwa Józef               Chrobrego             house and barn          1939

17. Bebak Józef                 Chrobrego             house and barn         1939

18. Opitek Franciszek         Chrobrego                  house                 1939

19. Ganobis Franciszek      Chrobrego                   house                1939

20. Wesecki Roman          Chrobrego            house and barn           1939

21. Pactwa Franciszek                                 house and barn           1939

22. Fidyt Józef                  Chrobrego            house and barn           1939

23. Nawrocki Jan               Chrobrego            house and barn 

24. Nowak Wawrzyniec      Chrobrego            house and barn          1939

25. Syska Melchior            Chrobrego            house and barn          1939

26. Smalcerz Jan               No. 129                     house                  1939

27. Zajas Jan                     No. 16                house and barn           1939

28. Baran Marian               No. 127                     house                  1939

29. Dąbrowska Maria                                         house                   1939

30. Matyja Jan                   No. 25                      barn                     1939

31. Rusiński Józef             Słowackiego              house                  1939

32. Słoński Krzysztof         Chrobrego 24            house                  1939

33. Plewniak Amalia           Chrobrego 34            house                  1939

34. Głogowski Mikołaj          Z. Starego               house                  1945

35. Janiga Stanisław             Kościuszki 3          house                  1945

36. Elementary School No. 1     Chrobrego          building                1945

The shoe factory did not suffer major damage.

On September 3rd, 1939, Marian Niemczyk, the first resident of Chełmek was arrested by the German Army under the charge of espionage. He was killed in Buchenwald on October 2nd, 1939. During the next years of occupation, the following numbers of our town’s residents were arrested, imprisoned or transported to concentration camps:

Date of Arrest                Number of Arrested

1940                                        3

1941                                        6

1942                                       15

1943                                       15

1944                                        8

No accurate data                      8

In total                                    55

 

The list of the residents of Chełmek arrested and imprisoned in concentration camps and prisons. Many of those mentioned in the list never saw their home and family again. They were murdered by the Germans:  

Surname and first name    Date of birth     Date of death     Place of death 

1.Rejdych Mieczysław          1921              undefined         Mauthausen

2.Cholewa Maria                   1911              undefined         Auschwitz

3.Kała Stanisław                  1904              undefined         Mauthausen

4.Niemczyk Franciszek        1910              undefined         Auschwitz

5.Knapek Stanisław             1911                IV.1942           Auschwitz

6.Rybak Jan                        1903                II.1942            undefined 

7.Bożek Władysław             1910              undefined         Auschwitz

8.Pawela Józef                    1914              undefined         Auschwitz

9.Sitek Wawrzyniec             1904              9.III.1943          Dortmund

10. Szyjka Piotr                   1908               III.1944           Auschwitz

11. Madejczyk Franciszek    1889               X.1943           Fürstengrube

12. Palka Paweł                   1911                1943            Sosnowiec

13. Potocki Józef                 1900             2.VII.1943        near Byczyna

14. Laska Emilia                  1890             undefined        Fürstengrube

15. Niemczyk Maria             1882              VII.1943         Auschwitz

16. Niemczyk Edward          1922             2.VII.1943        Auschwitz

17. Niemczyk Franciszek     1916               1944            Groß-Rosen

18. Knapik Stanisław           1913               1943             Auschwitz

19. Pawela Jan                   1918             undefined        Groß-Rosen

20. Dudzik Władysław         1907               1943             Chełmek

21. Sitek Roman                 1907               1942             Sosnowiec

22. Wałach Antoni               1912              1943              Kattowitz

23. Korycik Franciszek        1910              1943              Fürstengrube

24. Proksa Jan                   1915               1941              Auschwitz

25. Kasperczyk Władysław  1913              1945             Groß-Rosen

26. Kobyłczyk Emil             1922              1943             Fürstengrube

27. Leja Stanisław               1928             undefined 

28. Wojdyło Jan               undefined 

29. Pokutyński Marian        1918              undefined 

30. Zazyk Roman               1910              undefined 

31. Syska Melchior           undefined 

 

Residents of Chełmek of Jewish descent murdered by the Germans during the period of the occupation: 

The list consists of the following families and persons:

1) Leib Markus and wife                                       - 2 People

2) Katz Schneider and wife                                  - 2 People

3) Adolf Mehl                                                      - 1 Person

4) Hamek - first name unknown, seen among a group of Aussenkommando prisoners

                                                                        - 1 Person

5) Kochen Zudyk with wife and two children          - 4 People

6) Anna Krakauer                                              - 1 Person

7) Igra, first name unknown with wife, son and son’s wife

                                                                       - 4 People

8)Samuel Mandelbaum and his brother Dawid, their sister with husband and two children                               
                                                                     
                                                                       - 6 People 

9)Wulkan with wife with two children                   - 4 People

10) Ring - first name unknown with wife               - 2 People

11) Reifer, two brothers, first names unknown      - 2 People

12) Hinda Haber with husband                           - 2 People

13) Goldberg, first name unknown, factory worker  - 1 Person

14) Burakowski, first name unknown                    - 1 Person

------------------------------------------------------In total      33 People

As the part of the German EUTHANASIA program, the sick residents of Chełmek who were unable to work for the German Reich were murdered:

 

1.Synowiec Maria           1907             1942            Auschwitz

2.Niemczyk Emil           1903              1945            Auschwitz

3.Opitek Jan                  1924             1942            Auschwitz

4.Szopa Wacław           1913r             1941            Auschwitz

 

Several people (no accurate data) illegally fled to the Generalgouvernement and hid there, or did not return to Chełmek, after their escape in September 1939. For their pre-war political and social involvement, they were threatened with imprisonment in the concentration camp.

List of municipality’ residents repressed during the period of German occupation.

 

historia chelmek straty wojenne01

 

historia chelmek straty wojenne02