cela baner male

„Mury nie milkną”
Napisy i inskrypcje zostały odnalezione w dawnej celi policyjnego aresztu, w budynku przy ul. Głogowej
2 w Chełmku. Na terenie Starej Kolonii mieścił się w latach trzydziestych XX wieku posterunek Policji
Państwowej. W okresie okupacji stacjonowała w nim niemiecka żandarmeria,
a po wojnie Milicja Obywatelska. O piwnicznej celi i posterunku wiedzieli nieliczni mieszkańcy oraz
sąsiedzi z okolicznych budynków. Jej ponowne odkrycie, może przyczynić się do zachowania pamięci o
tragicznej przeszłości naszych okolic.
Fotograficzna dokumentacja została wykonana w 2022 roku przez animatorów MOKSiR
w Chełmku – Martynę Paluchiewicz – Łabaj, Ewę Foltyn, Monikę Madejczyk, Pawła Waligórę
i Piotra „Ivo” Cebrata, w ramach I edycji powiatowego projektu historycznego dla nauczycieli
„USŁYSZEĆ ZAPOMNIANE GŁOSY - losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX w. ”,
organizowanego przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
Inskrypcje i napisy są autentycznymi, wymownymi świadectwami ludzkich dramatów. Wierzymy, że ich
udokumentowanie może przyczynić się do bliższego poznania lokalnej historii i zachowania pamięci o
ofiarach totalitaryzmu. Dziś takie odkrycia budzą szczególne refleksje nad niekończącym się zmaganiem
z widmem wojny i ludzkiego cierpienia.

film MURY NIE MILKNĄ https://www.youtube.com/watch?v=tBiEbb7xDd4

 cela plakat male