grupa ludzi zgromadzona na placu obok bloku

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku miał przyjemność brać udział w projekcie „Podwórko tuż za rogiem”, inicjatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmku.
W realizację przedsięwzięcia zaangażowane były: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Kreacja oraz grupa nieformalna „Krok ku lepszemu”, pomysłowi partnerowali Biblioteka Publiczna oraz Dom Kultury w Chełmku.

Projekt zjednoczył ludzi, którym na sercu leży wspólne dobro, a który bez udziału i pomocy mieszkańców nie miałby szans na powodzenie. Owocem działań jest odnowione, barwne podwórko, które daje wiele radości i satysfakcji.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Współfinansowano ze środków Miasta Krakowa i Powiatu Oświęcimskiego.