mikrokosmos07 21

 mikrokosmosplakat 07 21

Lato w Mieście Future Artist dla MOKSiR Chełmek
Future Artist – Konstelacje
PRACOWNIA MIKROKOSMOSU I MAKROKOSMOSU
15-30 lipca 2021 r.
Zajęcia dla uczestników warsztatów letnich (dzieci, młodzież, opiekunowie) realizowanych
w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
Prowadzenie: Waldemar Rudyk wraz z grupą animatorów MOKSiR.
Współpraca merytoryczna: Ewa Kokot
Lokalizacja: MOKSiR Chełmek, pobliskie tereny leśne, okolice rzeki Przemszy
PRACOWNIA MIKROKOSMOSU I MAKROKOSMOSU to spotkania łączące tematykę sztuki
z obserwacjami mikro i makrokosmosu w naturze jako przestrzeni, w których zaczynają się i kończą najważniejsze i konstytutywne dla życia procesy.
Wyposażeni w lupy uczestnicy będą prowadzić w naturze obserwacje mikrokosmosu (świata roślin
i zwierząt) oraz podziwiać makrokosmos czyli prowadzić dzienne i nocne obserwacje nieba
i koniunkcji planet z leśnej polany .
Na bazie tych obserwacji, podczas warsztatów twórczych, powstaną kroniki artystyczne w formie rysunków, collage’y, wycinanek oddających świat mikro i makrokosmosu na małych formatach
z ekopapieru oraz obiekty artystyczne z biodegradowalnych materiałów (glina, patyki, sznurki konopne, kamyki) pokazywane w lesie (z poszanowaniem przyrody).
Efekty działań będą pokazywane w formie podcastów na stronie www instytucji. Zrealizowane w lesie obiekty artystyczne pozostaną tam i będą dostępne dla turystów i mieszkańców Chełmka.
Spotkania odbędą się w następujących terminach:

15.07 – godz. 20:00- „Nocne motyle-doświadczanie kosmosu”- Dom Rencisty, skwer
20.07 – godz. 16:00 - Warsztaty twórcze- mikrokosmos - MOKSiR Plac Kilińskiego 3
22.07 – godz. 16:00 - Warsztaty twórcze- mikrokosmos - MOKSiR Plac Kilińskiego 3
24.07 – godz. 20:00 - Makrokosmos - wieczorne obserwacje nieba i ziemi - Dom Ludowy, ul. Chrobrego 77
27.07 – godz. 16:00 - Warsztaty twórcze- makrokosmos - MOKSiR Plac Kilińskiego 3
29.07 – godz. 16:00 - Warsztaty twórcze- makrokosmos - MOKSiR Plac Kilińskiego 3
30.07 – godz. 16:00 - Warsztaty, podsumowanie działań, wystawa, prezentacja, MOKSiR Plac Kilińskiego 3

Zapisy oraz szczegółowe informacje dot. przebiegu i programu zajęć w biurze MOKSiR w Chełmku
Plac Kilińskiego 3 oraz tel. 601661771.
Uwaga – pierwsze spotkanie uczestników wraz z dorosłymi opiekunami 15.07 – godz. 20:00
nad brzegiem Przemszy, tuż przy kładce pieszej przy ul. Chrobrego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.