daniel ludwiczuk camera obscura widok terenu przed MOKSiR

W sierpniu ubiegłego roku gościem, rezydentem Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku był Daniel Ludwiczuk.

Rzeźbiarz, ceramik i fotografik podjął się realizacji projektu pt. "Mowa miejsca". W trakcie tygodniowego pobytu artysta poznawał nasze miasto, jego energię i aurę. Ważną częścią rezydencji były rozmowy i spotkania z mieszkańcami. Materialnym świadectwem wizyty jest plenerowy obiekt ze stali i kamienia, usytuowany w zielonej strefie MOKSiR. Uroczystemu powitaniu pracy zatytułowanej "Mowa miejsca" 28 sierpnia 2020 roku, towarzyszył fotograficzny performance, zakończony 22 maja 2021 roku. Brzmi tajemniczo? Przybliżmy jego założenia i przebieg. Artysta przed wyjazdem z Chełmka, rozmieścił w przestrzeniach fabryki i jej przedpolu czarne, metalowe skrzynki. Kilkanaście kamer solarygraficznych wykonał własnoręcznie ze zużytych opakowań, pojemników i pudełek. Funkcję obiektywu pełnił otwór o średnicy szpilki, a wpadające przez niego światło rzutowało obraz na umieszczony we wnętrzu papier fotograficzny. Po dziewięciomiesięcznym seansie, kamery zostały wydobyte z różnych zakątków i zakamarków, a efekt ich pracy prezentują poniższe fotogramy. Istotnym elementem projektu jest czas, zdarzenia losowe i szereg zachodzących zmian. W naszym przypadku radykalną zmianą było utracenie dziesięciu kamer w wyniku wyburzenia hal fabrycznych po dawnej Gumowni. Technika fotograficzna oparta na naturalnych prawach optyki, przemijaniu, czasie, dynamice, ruchu, sprawia, że obraz staje się metafizycznym zapisem miejsca.

ludwiczuk net 08 20