kokot kus 02 21

Nasz ośrodek odwiedzili uznani artyści i animatorzy kultury - Ewa Kokot oraz Marek Kuś.
Zwiedzili galerię "Epicentrum", zapoznali się z misją i działalnością MOKSiR oraz
zachwycili przestrzeniami nowej biblioteki. Cenne dla nas spotkanie w dniu 4 lutego 2021
roku, było wynikiem podjętej wcześniej współpracy przy realizacji programu
"Ogród o rozwidlających sie ścieżkach - banery artystyczne". Mamy nadzieję, że podjęte
rozmowy w przyszłości zaowocują kolejnymi wspólnymi realizacjami i inspiracjami.
http://moksir.chelmek.pl/aktualnosci/684-ogrod-o-rozwidlajacych-sie-sciezkach-banery-
artystyczne
Ewa Kokot - edukatorka sztuki, animatorka. Z wykształcenia pedagog i historyk sztuki.
Od 1989 roku prowadzi autorskie projekty DZIECKO — SZTUKA — KONTAKT.
Zrealizowała około 1600 warsztatów twórczych i akcji w przestrzeni miejskiej.
Pomysłodawczyni zrealizowanych trzech międzynarodowych konferencji poświęconych
wychowaniu przez sztukę. Autorka akcji: UTOPIA, PUSTKA, CIAŁO, LABORATORIUM
MIASTA, POEZJA ULICY i DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ. Prowadzi działalność
wykładową, publikuje. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest
kuratorem projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Od 2012
kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej. Inicjatorka projektu „Badania nad
zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz
z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury” oraz powołania Forum Animatorów
Sztuki Najnowszej. Z-ca Przewodniczącej P. K. Wychowania Przez Sztukę InSEA.
Stypendystka MKiDN. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury
w 2016 r. W sferze jej zainteresowań jest wspólny obszar dla pedagogiki, psychologii i sztuki
wizualnej. Tekst ze strony http://miasto-ogrodow.eu/strona/future_artist/mid/90
Marek Kuś -artysta wizualny, rysownik, rzeźbiarz, autor akcji, instalacji i obiektów,
performer. Dyplom uzyskał na Wydziale Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie. Jest współzałożycielem Galerii Kronika w Bytomiu, a od 2006 roku dyrektorem
Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Brał udział w  ponad osiemdziesięciu
wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w: Galerii Uniwersyteckiej BWA, Cieszyn
(1988); Galerii Dziekanka, Warszawa (1990); Galerii Miejskiej, Wrocław (1994); CSW
Kronika, Bytom (1995); Teatrze Bukleina, Kraków (1997); Galerii Otwartej, Kraków (1997),
Starmach Gallery, Kraków (1997); Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki, Zielona Góra (2006);
Galerii Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej w  Orońsku (2007); Galerii Kameralnej, Słupsk
(2008—-09); Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań (2011); Atelier 34zero, Bruksela (2014_-
2015). Do najważniejszych realizacji w przestrzeni należą rzeźby: MMAC Festival in Tokyo
(1997); Centrum Aktywności Twórczej, Ustka (2009); Strach przed ciemnością, Katowice
(2011); Miasto — przestrzeń dla sztuki, Katowice (2013).
Tekst ze strony
http://bwa.katowice.pl/wystawy-i-wydarzenia/sztuka_w_przestrzeni-odslona-5-marek-kus/