repertuar czerwiec 06 20

 

Procedury bezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Chełmku na czas epidemii Covid-19 - KINO

1. Widzowie wpuszczani będą do budynku MOKSiR na 30 minut przed seansem – podczas trwania seansu budynek będzie zamknięty.

2. Pomiędzy seansami przewidziane zostały dłuższe przerwy, aby umożliwić widzom bezpieczne opuszczenie budynku po seansie oraz zapewnić wietrzenie sali.

3. Należy zachować wymagany przepisami prawa, bezpieczny odstęp między widzami przy kasie
oraz przy wejściu i wyjściu z sali kinowej oraz z budynku MOKSiR.

4. Podczas zakupu biletów, osoby posiadające karty upoważniające do zniżek, proszone są
o okazywanie ich w bezpieczny sposób bez przekazywania do rąk kasjerki.

5. Podczas dokonywania transakcji preferowane są płatności bezgotówkowe.

6. Ograniczeniu ulega liczba osób na seansie filmowym. Bilety sprzedawane będą z zachowaniem zasady naprzemienności rzędów oraz odstępu pomiędzy widzami – obowiązek zachowania 2 wolnych miejsca między widzami nie dotyczy:
- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
- widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

7. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc widniejących na bilecie wstępu.
Niedopuszczalne jest zajmowanie innych – wolnych miejsc – które przeznaczone są dla widzów kolejnych seansów.

8. Przy wejściu do budynku w którym mieści się kino, należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, a podczas seansu należy zakrywać usta i nos.

9. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali widowiskowej pokarmów i napojów.
10. Zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych fotelach.