konwent modul 10 19

Z przyjemnością informujemy, że 29 października 2019 nasz ośrodek będzie gościł uczestników konwentu beneficjentów
ogólnopolskiego programu "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne".
Bierzemy udział w tegorocznej edycji programu "Chełmek, kierunek kultura - nowe spojrzenie", byliśmy również uczestnikami DK+ w 2015 roku.
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie dostrzegło nasze działania a przyjazd gości traktujemy jako wyróżnienie dla ośrodka i Chełmka. 
Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz do uczestnictwa w spotkaniu.

konwent1 10 19
konwent2 10 11


Jesień 2019 roku pozostanie w historii Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chełmku jako czas wyjątkowego ożywienia kulturalnego. Ilość oraz doniosłość koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów, prezentacji, spacerów edukacyjnych i wystaw, daleko przekroczyły ogólną skalę. Zaangażowanie oraz merytoryczny poziom załogi ośrodka i społecznych animatorów pozwoliły z powodzeniem uczestniczyć w programach pomocowych
i aktywizujących. W ostatnim dniu października zakończyliśmy dwumiesięczny cykl wydarzeń  i działań prowadzonych pod wspólnym tytułem „Chełmek, kierunek kultura - nowe spojrzenie” realizowanych w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019”. Ogromnym ale i bardzo miłym dla nas zaskoczeniem był wybór Chełmka oraz MOKSiR jako miejsca i gospodarza Konwentu Domów Kultury uczestniczących oraz zainteresowanych udziałem w programie "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne". Inicjatorem spotkania było Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, wspomagane przez Centrum Wspierania Animacji Lokalnej CAL. Organizatorzy reprezentowani byli przez Panie: Annę Pasznik, Teresę Jankowską, Małgorzatę Wójcik, Annę Miodyńską oraz Iwonę Kusak.
29 października odwiedziło nas liczne grono gości. Kto próbował dotrzeć do naszego miasteczka komunikacją publiczną, w pełni doceni poświęcenie i determinację podróżujących. Spotkaliśmy najbliższych sąsiadów ze Śląska i Małopolski jak i koleżanki i kolegów z województw: kujawsko - pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, opolskiego, dolnośląskiego. Ramy spotkania wyznaczał blok pięciu wystąpień oraz przewodni wykład dr Antoniego Bartosza dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pt. "Kultura w czasach chaosu. Siedem słów, które mi pomagają". Wystąpienie uznanego mediewisty, doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Pius IV na Sorbonie, literaturoznawcy, tłumacza, pracownika naukowego, koordynatora programowego Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie, byłego dyrektora Małopolskiego Instytutu Kultury, było dla słuchaczy prawdziwą ucztą intelektualną. Dr Bartosz, odnosząc się do osobistych doświadczeń zarządzającego instytucją kultury, nakreślił mało optymistyczne studium rzeczywistości. Analiza zjawisk frustracji, jej rozpoznanie, definiowanie, wreszcie oswajanie i zarządzanie, była wsparta licznymi odniesieniami do filozofii, socjologii, literatury, sztuk wizualnych. Los twórczej, otwartej jednostki w obliczu i bezpośrednim otoczeniu świata chaosu, zdaje się być podstawowym wyzwaniem naszej cywilizacji. Idee humanizmu, ciągłości budowania kulturowego dziedzictwa, ekologii, zrównoważonego rozwoju pozostają w ciągłym i narastającym starciu z filozofią zysku, niepohamowanego postępu, chciwości, wreszcie pospolitej głupoty. Jak w bieżącym wirze zdarzeń odnaleźć właściwą drogę, zachowując równowagę i źródło energii do pracy i godnego życia? Czy postrzegać świat, jako wycinkowy widok z okna, czy dochodzić do neuronów jego złożoności, wzorem artystki sztuk wizualnych  Margot Sputo, wychylać się poza skalę empatii. Wzruszającym momentem wykładu, było wspomnienie z dzieciństwa, oddające symbolikę przejścia, przejęcia odpowiedzialności za swój los. Ojciec przekazujący lejce i uchwyty pługa małoletniemu synowi. Kto doświadczył takiej inicjacji, poczuł moc pociągowego zwierzęcia, bezmiar roli, opór narzędzia i jednocześnie doznał własnej słabości, jej wspomnienie zachowa do końca życia. Ilość otwartych tematycznych ścieżek, wątków i śladów, wyzwoliła w słuchaczach twórczą energię własnych poszukiwań. Na długo w naszej pamięci pozostanie wyrazisty i uniwersalny przekaz dr Bartosza, wsparty ogromną wiedzą, erudycją, dystansem i skromnością. Kolejne wystąpienie poświęcone było wystawie unikatowego porcelanowego serwisu Carnalla. Beata Kiszel, dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach ukazała rolę i znaczenie muzeum w kształtowaniu życia kulturalnego miejscowości. Monika Kaczmarczyk, animatorka MOK w Sławkowie ukazała proces przekształcania tradycyjnego ośrodka kultury w tętniący życiem kreator społecznych inicjatyw. Anna Siekiewicz z MOK w Żorach i Monika Kustra z GOK w Pilchowicach przedstawiły dwugłos
o oczekiwaniach, szansach, efektach i obawach wynikających z uczestnictwa ich placówek