babinski modul 10 19

 

Spotkanie będzie miało charakter wykładu, w którym
dr Aleksander Babiński ukaże stan aktualnych badań dotyczących mniejszości żydowskiej. Równolegle prowadzona będzie kwarenda pod kierunkiem dr Babińskiego, mająca na celu
opracowanie w miarę pełnej listy imion i nazwisk społeczności żydowskiej z lat 30- tych ubiegłego wieku. Zebrany materiał zostanie wykorzystany w publikacji broszury "Nieobecnym sąsiadom - wspomnienie o żydowskich mieszkańcach Chełmka" realizowanego wg pomysłu Ewy Gajdy w ramach "Chełmek, kierunek kultura - nowe spojrzenie" II cz. dofinansowanego ze środków z Narodowym Centrum Kultury w ramach program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.

babinski 10 19