LGD modul 09 19

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

zaprasza

• przedstawicieli podmiotów publicznych,
• osoby fizycznie nie wykonujące działalności gospodarczej
• organizacje pozarządowe
• przedsiębiorców

z obszaru gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz

na spotkanie nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe operacji z zakresów:  
• Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego
• Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
• Utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości
• Wzmocnienie oddolnych inicjatyw lokalnych propagujących OZE
które odbędzie się

w dniu 17. 09. 2019 r. o godz. 10.00 oraz
w dniu 24.09.2019 o godz. 10.00
w siedzibie Stowarzyszenia LGD Dolina Soły”
Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
Zgłoszenia pod nr tel. 33 843 60 28 Liczba miejsc ograniczona