rajd nw 09 19

64 RAJD NORDIC WALKING "Szczyrk”

Termin wędrówki: 15.09.2019 r. / niedziela /
Wyjazd uczestników wycieczki busem spod siedziby Moksir Pl. Kilińskiego 3 w Chełmku o godz. 7.00

Koszt wycieczki 25 zł

Wpłaty można dokonywać na konto nr: 50811010232006031765900001
w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem
„ Szczyrk”

Dzwońcie tel. 509 934 789

>>trasa<<