baner spacer sladami male

"Historie(nie)codzienne". Autor - Filip Rudyk, aktywista, społecznik w zakresie ochrony dóbr kultury. To cykl czterech wydarzeń artystycznych podejmujących próbę połączenia miejscowych tradycji artystycznych ze sztuką i literaturą współczesną. Będzie to przywołanie pamięci i twórczości osób związanych
z Chełmkiem - Tadeusza Staicha, Anny Micińskiej, Juliusza Krzyżewskiego oraz Włodzimierza Czerwa. Te znakomite postaci po części zostały zapomniane w rodzimym środowisku, a ich życie i twórczość warte są naszej pamięci. Program przewiduje przeprowadzenie dwóch spacerów poznawczych prowadzonych przez Waldemara Rudyka. Pierwszy powiedzie śladami literatów, wspomnianych wcześniej Staicha, Micińskiej
i Krzyżowskiego.

 

 

 spacery plakat maly