Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zapraszają na VII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego 13 grudnia (czwartek) 2018 r. godz.18.00. MOKSiR w Chełmku. Wstęp wolny.

biennale 2018a

VII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to inicjatywa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zorganizowania w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata. Spotkała się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. „Twórczo dla praw człowieka” – myśl przewodnia, koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau. Podczas sympozjum Akademii Oświęcimskiej w Domu Spotkań w styczniu 2010 r. profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: Cywilizacja praw człowieka potrzebuje oparcia w kulturze, tworzonej w respekcie dla godności człowieka, jego przyrodzonej wolności, a w przestrzeni publicznej – państwowej i międzynarodowej – z poszanowaniem zasady solidarności. Słowa te w pełni wyrażają ideę biennale plakatu. Aktualność przesłania z Auschwitz pozwala prowadzić publiczny dyskurs w obszarach, w których prawa człowieka są łamane. Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości.
W przekonaniu, że „głos z Oświęcimia” jest lepiej słyszalny i skuteczniej przebija się w dzisiejszym szumie informacyjnym do świadomości społecznej, wierzymy, że wiele palących problemów można rozwiązać dzięki obywatelskiej reakcji na zagrożenia. Naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami są artyści, których talent, wrażliwość i zmysł obserwacji pozwalają w sposób wyjątkowy zdiagnozować otaczającą rzeczywistość. W tym kontekście plakat wydaje się tą formą, która najwyraźniej artykułuje komentarz twórcy i równocześnie pozwala dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

W konkursie wzięło udział 394 artystów z 38 krajów (Afganistan, Arabia Saudyjska, Austria, Białoruś, Bośnia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Ekwador, Filipiny, Finlandia, Grecja, Iran, Irlandia, Kanada, Korea Południowa, Kuba, Litwa, Makau, Meksyk Niemcy, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zimbabwe). Spośród nadesłanych 758 plakatów, do wystawy zakwalifikowano 73.

W wyniku dwuetapowej kwalifikacji, międzynarodowe jury w składzie:

Jérôme Déodat, Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, Berlin / MDSM Oświęcim, Francja;
Krzysztof Dydo, Galeria Plakatu w Krakowie, Polska;
Peter Grohmann, Fundacja AnStifter, Stuttgart, Niemcy;
Joanna Klęczar, MDSM Oświęcim, Polska;
dr hab. Sebastian Kubica Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie, Polska;
Bernd Oertwig, Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, Berlin, Niemcy;
Prof. Władysław Pluta, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Polska - przewodniczacy;
Leszek Szuster, dyrektor MDSM, Oświęcim, Polska;
dr Paweł Warchoł, Kurator Biennale, Oświęcim, Polska;
Li Xu, Instytut Komunikacji Graficznej, Pekin, Chiny

przyznało następujące nagrody:

I nagroda - Jouri Toreev (Białoruś) „Censorship”
II nagroda - Patrycja Longawa (Polska) „Tłum”
III nagroda - Justyna Jędrysek (Polska) „Hollywood”

Nagroda Prezydenta Miasta Oświęcim - Filip Zbrzeźniak (Polska)
„Rzeczpospolita = Rzecz Wspólna”
Nagroda Starosty Oświęcimskiego - India Penny (Wielka Brytania) „Plastic Planet”
Nagroda Prezydenta Miasta Dachau - Grzegorz Myćka (Polska) „Rasizm”
Nagroda Fundacji AnStifter - Patryk Krygowski (Polska) „Military Parade”
Nagroda im. prof. Józefa Hołarda ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Witold Michorzewski (Polska) „Konstytucja”
Nagroda Rektora ASP Kraków - Vladimir Tsesler (Białoruś) „Ministry of Culture”
Nagroda Rektora ASP Katowice - Eli Filipova (Bułgaria) „A weapon of War”
Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków - Violetta Pryba-Hadaś (Polska)
„Zrozumieć autyzm”

Plakaty zakwalifikowane do wystawy:

21 xdesign (Irlandia/USA) „Orlando”
Mirosław Adamczyk (Polska) „Mądra wrażliwość”
Wen Aiwei (Chiny) „Buddha’s Tear”
Yasmeen Alomair (Arabia Saudyjska) „Say no to segregation”
Ioannis Anastasiou (Grecja) „Omonia - Pistis - Ergasia”
Szymon Banek (Polska) „Hate”
Edi Berk (Słowenia) „Ashes to Ashes, War to Dust”
Rafał Bogusławski (Polska) „Freedom of speech”
Vitaly Bondar (Białoruś) „Right to free movement”
Filip Ciślak (Polska) „Still There”
Kaja Depta-Kleśta (Polska) „Unity”
Virag Doczi (Austria) „Ohne ein Wort”
Lex Drewinski (Niemcy / Polska) „Freedom of movement”
Lex Drewinski (Niemcy / Polska) „Witold Pilecki 13.05.1901-25.05.1948”
Anthony Dunnigan (USA) „Compassionate Conservatism”
Weronika Fajerska (Polska) „Wolność słowa”
Faldin Family (Rosja) „1917-2017”
Mario Fuentes (Ekwador) „In Decrescendo”
Stanisław Gajewski (Polska) „Respect all Being”
Yu Han (Chiny) „Natural law”
Breech Asher Harani (Filipiny) „Children are not for sale”
Grzegorz Izdebski (Polska) „3x Nie / Widzieć / Wiedzieć / Słyszeć”
Peter Javorik (Słowacja) „1917-2017”
Ryszard Kajzer (Polska) „ Polska warcząca”
Andrzej Karbinski (Austria) „god or not god”
Maryia Koshaleva (Białoruś) „Płonie stodoła”
Patryk Krygowski (Polska) „Future”
Zbigniew Latała (Polska) „Smog attack”
Mingliang Li (Chiny) „European refugee crisis”
Izabela Lichwiarska (Polska) „Corruption”
Patrycja Longawa (Polska) „Tolerance”
Zongli LV (Chiny) „One”
Małgorzata Łodygowska (Polska) „Solidarity”
Mohadesh Maleki (Iran) „Refugee”
Michalina Małolepsza (Polska) „Migration – Trips Insight Humanisty”
Elias Marques & Sérgio Correia (Portugalia) „This Is Not Angola / This Is Not Brazil / This Is Not Panama”
Alireza Nosrati (Iran) „Terrorism”
Anna Orlova (Rosja) „Freedom of speech”
Marek Osman (Polska) „Kto mieczem wojuje…”
Wojciech Osuchowski (Polska) „Myśl!”
Wojciech Osuchowski (Polska) „Ślepcy”
Agata Pełechaty (Polska) „Rzecz wspólna”
Yifan Qu (Chiny) „Freedom of Speech”
Marcelina Rydelek (Polska) „Car free day”
Zhanmeihui Shen (Chiny) „Fair”
Max Skorwider (Polska) „CO2”
Artur Skowroński (Polska) „Bialowieza forest”
Michał Stachacz (Polska) „Made in Asia”
Donqlin Sui (Chiny) „An imprisoned childhood”
Szymon Szymankiewicz (Polska) „Godło”
Nicos Terzis (Grecja) „Olive branch”
Vladimir Tsesler (Białoruś) „The Great Wall”
Ruifeng Wang (Chiny) „Freedom”
Shirui Wang (Chiny) „Future”
Junzhu Wei (Chiny) „Freedom of Speech”
Valeria Weisz (Rosja) „Terror”
Robert Widomski (Polska) „Przemoc. Twoja sprawa”
Hang Yu (Chiny) „Erase”
Zhang Yulian (Chiny) „Caring for autism”
Hui Zhang (Chiny) „Human Rights”
Maxim Zimin (Rosja) „Love”
Leszek Żebrowski (Polska) „Czysty Polak”