akademia pamieci

W ramach programu 'Akademii Dziedzictwa Pamięci",14 marca 2024 roku, odwiedzili nasz ośrodek nauczyciele z Krakowa oraz Powiatu Oświęcimskiego. Tego dnia, mieliśmy okazję prowadzić gości, śladami batowskiego dziedzictwa, jednocześnie ukazać współczesne oblicze Chełmka. Dzięki uprzejmości kierownictwa oraz załogi ENWOS, uczestnicy poznali industrialne przestrzenie i historie dawnej fabryki obuwia. W trakcie spaceru prezentowaliśmy batowską wizję miasta, opartą na wyraźnie określonych jego funkcjach i przestrzeniach. Spotkanie zakończyliśmy zwiedzaniem dawnej willi prezesa Alojzego Gabesama oraz dyskusją o szansach zachowania i kultywowania unikalnego dziedzictwa.

Twórcami i realizatorami programu są: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświecimskiej.