stawy male

 Stawy w Chełmku – nowa odsłona

Już 21 marca do użytku po gruntownej przebudowie zostaną oddane chełmeckie Stawy. Prace budowlane trwały dwa lata ale przyniosły oszałamiające efekty.

Zadanie które nosiło nazwę „Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia” zostało zrealizowane przez Gminę Chełmek przy udziale finansowym środków pochodzących z programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap VI 2021–2025”.

Wartość prac budowlanych wyniosła: 7 242 818,84 zł – gdzie wkład własny Gminy Chełmek wyniósł 3 402 818,84 zł a dofinansowanie ze środków OSPR 3 840 000,00 zł.

W ramach prac na chełmeckich stawach powstał m .in. nowy budynek tzw. „Rybakówki”, budowy ścieżek pieszo-rowerowych , oświetlenia, wybudowany został parterowy budynk z zapleczem sanitarno-gastronomicznym, parking o nawierzchni z betonowej kostki brukowej a także powstał budynk muzeum z wykonaną ekspozycją „Skała i woda” upamiętniająca wydarzenia i historię z okresu II Wojny Światowej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca „Kompleks Stawy” w kontekście istnienia podobozu „Aussenkommando Chelmek” .

stawy plakat male

bieg plakat mala