strach i nedza

 
fot. Teatr Łaźnia Nowa
 
 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału w 118 wyjeździe studyjnym z cyklu "Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopolski". Tym razem głównym punktem naszego programu, będzie wizyta w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie i udział w spektaklu pt.: „Strach i nędza 2022” w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Performance inspirowany jest filmem Felliniego pt.: „Osiem i pół” z 1963r. Mamy tu do czynienia z ciekawą konwencją teatru w teatrze, bowiem głównymi postaciami są reżyser, jego żona, pisarz i młoda aktorka. Jest to splot wydarzeń bohaterów, którzy muszą stworzyć sztukę, jednak każdy z nich boryka się z własnymi problemami, nie do końca odnajdując się w obecnej sytuacji. Reżyser bezsilnie usiłuje znaleźć drogę wyjścia z apatii, jego żona (jak na żonę reżysera przystało) koniecznie musi zagrać w nowym dziele współmałżonka, pisarz zupełnie nie czuje wizji twórcy, na to wszystko dochodzi młoda aktorka pełna hurraoptymizmu. Jak piszą autorzy - opowieść (pomimo tytułu) "...daje nadzieję i zapala światełko w tunelu, bo teatr to miejsce, z którego chcemy wciąż wychodzić lepsi." Lecz to nie jedyny punkt programu. Źródło i energia Teatru Łaźnia Nowa tkwi w Nowej Hucie, zatem z pewnością znajdziemy chwilę, aby odwiedzić tę część Krakowa. Wyjazd planujemy w poniedziałek 19 lutego 2024r. o godz. 16:00 spod siedziby MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3. Koszt eskapady wynosi 80 zł (przejazd, ubezpieczenie). Powrót do Chełmka planowany jest ok. godz. 22:00. Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr 76 1240 4155 1111 0011 0863 9965 Banku Pekao SA Odział w Oświęcimiu, z dopiskiem „Strach i nędza”. Informacje oraz zapisy pod nr tel. 601 661 771 lub 33 846 12 96. O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.