WALNY baner

 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na niezwykły spektakl TEATRU WALNY pt” Opowieści znad Wisły, Przemszy i innych rzek.”
Już w najbliższy piątek 29 września 2023, MOKSiR, Plac Kilińskiego 3, wstęp wolny:)
Adam Walny – absolwent Wydziału Reżyserii Teatru lalek Akademii Teatralnej w Warszawie, dyplomowany snycerz. Od 1995 roku prowadzi autorski teatr przedmiotu Walny-Teatr. W 2007 roku założył Instytut Teatru Przedmiotu – objazdowy zespół edukacji teatralnej. W 2012 roku otwierał swoim Hamletem scenę lalkową na Zamku Elsynor w Danii.
Od kwietnia do końca października gra na festiwalach w kraju i za granicami.
Od listopada do marca prowadzi warsztaty pisania scenariusza, adaptacji tekstu, budowy i animacji tradycyjnych i autorskich technik teatru lalek oraz gry aktora przedmiotem, itp.
Wielokrotnie nagradzany na festiwalach oraz doceniany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendiami i odznaczeniami.
Walny-Teatr działa od 1995 roku. W tym czasie zagrał na ponad 300 festiwalach w kraju i na świecie. Zrealizował 18 autorskich spektakli w pionierskich technikach teatru przedmiotu: marionety podwodne, pałuby, kino manualne, figury-instrumenty, nadmarionety klawiszowe, obiekty wielofunkcyjne. Teatr działa zarówno w warunkach studyjnych jak plenerowych. W instytucjach oraz niezależnie. Prowadzi działalność zarówno laboratoryjną jak edukacyjną. W 2012 roku spektaklem Opus Hamlet otwierał scenę lalkową Zamku Elsynor. Spektakle z udziałem rozwiązań lalkowych teatru Walnego grają zarówno teatry dramatyczne, muzyczne, teatry tańca i pantomimy oraz tradycyjne teatry lalkowe.
Wydarzenie w ramach operacji "Gmina Chełmek - dziedzictwo buduje przyszłość",
Autorski projekt MOKSiR w Chełmku, dofinansowany z programu„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 
WALNY male