Przemsza baner male

Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zapraszają do udziału w "XXV Folklorystycznych Spotkaniach nad Przemszą". W naturalnej scenerii Parku Rodzinnego w niedzielę 24 września 2023 roku prezentować będziemy bogaty dorobek kultury ludowej regionów Ślaska i Małopolski. Nad Przemszą, tradycje sasiedzkich spotkań, kontaktów handlowych, gospodarczych przenikań i rodzinnych powiązań, siegają niepamietnych czasów. We wspólnej historii również nie zabrakło niechlubnych waśni i sporów. Te na szczęście odchodzą w zapomnienie, a codzienna współpraca, kontakty, przyjaźnie, tworzą klimat wspólnego zrozumienia i uznania. Mamy nadzieję, że Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz budowania przyszłości, opartej na poszanowaniu rodzimej tradycji. W przyjacielskiej atmosferze, wolnej od wspołzawodnictwa, będziemy prezentować sceniczny dorobek zespołów śpiewaczych oraz twórczość artystów, rękodzielników i rzemieślników. Gościem specjalnym programy będzie mistrz ślaskiego humoru, aktor, dziennikarz i niezrownany instruktor nauki jazdy – Grzegorz Stasiak.

Serdecznie zapraszamy zespoły śpiewacze, twórców ludowych, rzemieślników oraz rękodzielników
do udziału XXV Folklorystycznych Spotkaniach nad Przemszą,

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w siedzibie MOKSiR, Plac Kilińskiego 3 ? lub tutaj:

>>deklaracja rodo<<

>>zespoły śpiewacze zgłoszenie<<


>>twórcy ludowi zgłoszenie<<

PRZEMSZA SPOTKANIA male1