czysta rzeak 2023

 

Obywatelska Akcja Sprzątania Rzeki Przemszy jest kontynuacją wcześniejszych działań mających na celu przywracanie godności rzece i naturalnemu środowisku. Po raz kolejny przyłączamy się do akcji Operacja Czysta Rzeka mając nadzieję, że wspólne działanie przyczyniać się będzie do zmiany mentalności i postawy wobec przyrody. W miejscu, w którym planujemy sprzątanie, rozpoczyna się „Szlak Dawnych Galarów”. Znajduje się tam tablica informacyjna oraz zejście nad rzekę i mini plaża. Chcemy by to piękne miejsce służyło spacerom i kontemplacji nadrzecznego krajobrazu. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji sprzątania w piątek 28 kwietnia 2023 w godzinach 10:00-18:00. Miejsce spotkania: Kładka na Przemszy.

Zachęcamy do przyłączania się do akcji i rejestracji internetowej: Nasz sztab to : MOKSIR CZYSTA PRZE
MSZA https://system.operacjarzeka.pl/?actionId=675&actionSlug=moksir-czysta-przemsza

 

Dokumenty do pobrania:

>>oświadczenie opiekuna uczestnika niepełnoletniego<<

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

>>regulamin<<

prosimy o zapoznaniem się z poradnikiem uczestnika akcji:

>>poradnik<<

 

rzeka