fota sakiewki

 Pracownicy i przyjeciele MOKSiR w Chełmku, wyróżnieni podczas gali Złote Sakiewki 2021-2022".

Ula Bialik, Małgorzata Szymczak, Aneta Kuras, Celina Oszkandy, Dorota Kruk, Daniel Wróbel, Kamil Wałach, Krzysztof Klewiński, Waldemar Rudyk.

 

Jesteśmy dumni i ogromie się cieszymy, że wśród wyróżnionych podczas gali „Złote Sakiewki 2021, 2022”, znaleźli się pracownicy oraz przyjaciele Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Kapituła dostrzegła ogromne bezinteresowne poświęcenie w niesieniu pomocy obywatelom Ukrainy i uhonorowała tytułem „Zwyczajny - Niezwyczajny” - Małgorzatę Szymczak, Dorotę Kruk, Celinę Oszkandy, Anetę Kuras, Paulinę Olszewską, Iwonę i Rafała Hermetów, Agnieszkę Radwańską, Jarosława Kubasa, Kamila Wałacha, Krzysztofa Klewińskiego, Rafała Stachurę, Mariusza „Lolka” Walczaka, Daniela Wróbla. Dziękując i gratulując „Zwyczajnym, niezwyczajnym” chcemy przytoczyć fragmenty tekstów laudacji.
„Pracownice MOKSiR w Chełmku, Panie - Małgorzata Szymczak, Dorota Kruk, Celina Oszkandy, Aneta Kuras, od pierwszego dnia rosyjskiej napaści, pośpieszyły z organizacją pomocy dla obywateli Ukrainy. Nie zaniedbując powinności zawodowych, często po godzinach pracy, niosły pomoc dla osób przybyłych z piekła wojny. Dzięki Ich zaangażowaniu i determinacji w siedzibie MOKSiR powstał punkt informacji i dystrybucji składanych przez mieszkańców darów. W czynnej przez cały tydzień, od rana do wieczora, placówce, znalazło wsparcie, słowa pocieszenia i nadziei dziesiątki uchodźców.
Z uśmiechem, chodź często i łzami, dodawały otuchy i wiary w elementarne ludzkie wartości. Wrażliwość i empatię łączyły z ciężką, fizyczną pracą, przenosząc i segregując tony artykułów, ubrań i leków”.
Jarosław Kubas, Kamil Wałach, Paulina Olszewska, Krzysztof Klewiński, Iwona i Rafał Hermet, Rafał Stachura, Mariusz (Lolek) Walczak, Agnieszka, Daniel Wróbel.
„Mieszkańcy naszej gminy, którzy w pierwszych dniach wojny, podjęli trud pomocy Ukraińcom, opuszczającym swoje domy i kraj. Z własnych środków oraz przekazywanych przez darczyńców, organizowali transporty koniecznych artykułów, wyposażenia i leków dla walczących i okupowanych, przywożąc w drodze powrotnej, uchodzących przed rosyjskim terrorem. Wykazując się najwyższym poświęceniem i talentem kwatermistrzowskim, organizowali dla zagubionych i pogrążonych w apatii, mieszkania, pracę, podstawowe środki do życia, godziwą rozrywkę i chwile wytchnienia. Wreszcie obdarowywali najcenniejszym – nadzieją, że świat może lepszy”.
Laurem „Lidera 2022” została nagrodzona praca i dokonania Pani Urszuli Bialik.
Kierowniczka Biblioteki Publicznej MOKSiR w spektakularny sposób otworzyła nowy rozdział w dziejach lokalnego bibliotekarstwa i czytelnictwa. Kierując zespołem animatorów, oddanych kulturze i społecznikowskiej pasji, wytyczyła nowy kierunek działania. Dzięki niej, biblioteka stała się wszechnicą współczesnej edukacji, komunikacji i miejscem spotkań mieszkańców. Wszechstronne, wzorowe oblicze placówki, jest wizytówką Gminy Chełmek.
Wśród laureatów „Lidera 2022” znalazł się również przyjaciel naszego ośrodka – Mirek Saternus. Mirosław Saternus. By oddać jego zasługi, przytoczymy fragment laudacji.
Mieszkaniec Chełmka, nigdy nierozstający się aparatem fotograficznym. Tak jednym zdaniem można scharakteryzować znaną w naszym środowisku postać. Od wielu lat jest wytrwałym i wnikliwym obserwatorem i dokumentalistą wszelkich gminnych wydarzeń.
Zasługi i dokonania Agnieszki Radwańskiej, zastały zwieńczone wspomnianym wcześniej
tytułem „Zwyczajny - Niezwyczajny” oraz tytułem „Lider 2022”. Laur Lidera, cytując słowa laudacji, Pani Agnieszka uzyskała „za inicjatywę powołania w naszym mieście Małopolskiej Akademii Tenisowej. Projekt został zrealizowany w 2022 roku ze środków finansowych Województwa Małopolskiego, w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Dzięki Jej inicjatywie, przy wsparciu KS Chełmek i grona współpracowników, ponad setka dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Oświęcimskiego, miała szansę poznać tajniki gry w tenisa ziemnego i czerpać radość z uprawiania sportu".