chwasty modul 01 23

 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
zaprasza na pokaz zdjęć:

"Chwasty i..."
Mikroświat w makrofotografii
Lecha Olejniczaka


27 stycznia (piątek) 2023 r.
godz. 17:00
Kino Iluzja w Chełmku
WSTĘP WOLNY

Lech Olejniczak o sobie:
Z Chełmkiem związany jestem od 1977 roku. Moją największą pasją była zawsze piłka nożna.

W Klubie Sportowym „Chełmek” grałem do 1988 roku, ale jego zagorzałym sympatykiem jestem do dziś.

Od 1988 roku pracuję w Niemczech, przy pracach antykorozyjnych masztów wysokiego napięcia, początkowo jako pracownik, później mistrz, a od wielu lat jako kierownik budowy. W związku z tą pracą przemierzyłem teren całych Niemiec, od Bawarii po wybrzeże Morza Północnego i Bałtyku.

Duża część masztów położona była na odludnych terenach, zainteresowała mnie wówczas miejscowa roślinność. Zachwyciła mnie jej rozmaitość, barwy, kształty, w każdym najmniejszym nawet egzemplarzu. Tak zrodziła się pasja fotografowania roślin. Ogromną satysfakcję sprawiało mi dostrzeganie piękna w maleńkich, niedocenianych roślinkach, uważanych na ogół za chwasty. Wielokrotne powiększenie zdjęcia pozwoliło dostrzec ogromne bogactwo form, ubarwienia i złożonej konstrukcji kwiatów, mierzących zaledwie kilka milimetrów. Zacząłem w ten powiększony sposób patrzyć również na liście, suche rośliny, gałązki i inne elementy natury. Uderzyło mnie, jak wiele piękna pozostaje niezauważone i pomijane przez człowieka, bowiem ludzkie oko nie jest w stanie go zobaczyć. W ciągu ośmiu ostatnich lat wykonałem ponad 40 tys. zdjęć, do prezentacji wybrałem ok. 500, choć chętnie pokazałbym je wszystkie.