poranki ze sztuka modul 11 22

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
serdeczne zaprasza do udziału w cyklicznym projekcie:

„Poranki ze sztuką”


Projekt adresowany jest do przedszkoli oraz uczniów klas I-III, IV-VIII. Spotkania mają na celu popularyzację sztuki poprzez bezpośredni kontakt z twórcami i ich pracami. Każdego miesiąca w Galerii Epicentrum odbywać się będą warsztaty związane tematyką z bieżącą ekspozycją, połączone
z kuratorskim oprowadzaniem po wystawie.
Zajęcia w galerii będą trwały 60 minut, udział jest bezpłatny.

W listopadzie 2022 zapraszamy:

- przedszkola/klasy I-III
w terminach 9, 30 listopada 2022 o godz. 10:00

- klasy IV-VIII 23 listopada 2022 o godz. 10:00


Wszelkie pytania i ewentualne rezerwacje terminów proszę kierować pod nr telefonu
33 846 12 96 . Kolejność zgłoszeń decyduje o udziale w projekcie.

poranki ze sztuka 11 22