akademia pol i lasow modul 08 22

"Akademia pól i lasów - cykl spacerów ornitologiczno - przyrodniczych"

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku był w 2022 roku pomysłodawcą oraz realizatorem programu edukacyjno-profilaktycznego pt. "Akademia Pól i Lasów".
Celami projektu było:
- kształtowanie właściwych postaw spoŁecznych i wychowawczych, poprzez obcowanie z przyrodą,
- przeciwdziałanie zagrożeniom uzależnień od nośników cyfrowych oraz pospolitych patologii,
- upowszechnianie udukacji przyrodniczej i ekologicznej poprzez bezposredni kontakt z naturą.
Do realizacji programu, na który składało się pięć mikrowypraw terenowych, zaprosiliśmy Szymona Kusia. Botanik, ornitolog i historyk, jest znanym na Śląsku aktywistą, edukatorem i popularyzatorem wiedzy przyrodniczej.
Jego zajęcia warsztatowe opierają się na idei budowania równowagi miedzy życiem blisko natury i cywilizacyjnymi wymogami.

Dzięki uzyskaniu wsparcia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urzedu Miejskiego w Chełmku, możliwa była organizacja pięciu terenowych spotkań – spacerów edukacyjnych na terenie gminy Chełmek.
9 czerwca – spacer przyrodniczo-ornitologiczny Dolina Przemszy, Chelmek – Gorzów.
6 lipca – spacer przyrodniczo-ornitologiczny Dolina Przemszy, Chełmek – Gorzów.
17 sierpnia – przyroda w mieście, spacer botaniczno-ornitologiczny po Chełmku.
7 września – spacer kulturowo -przyrodniczy szlakiem dawnej Kolei Północnej. Chełmek-Bobrek.
12 października - spacer botaniczno-ornitologiczny w obrębie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Bobrku.

Ogółem w zajęciach uczestniczyło 130 osób – dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Udział w spotkaniach był bezpłatny. W trakcie zajęć, uczestnicy spędzili w terenie łacznie ok. 15 godzin.
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili merytorykę oraz sposób prowadzenia spotkań.

 akademia pol i lasow net 06 22 akademia pol i lasow 07 22


 akademiaaa pol i lasow net 08 22

 akademia1 pol i lasow net 09 22 akademia pol net 10 22