ceramika modul 10 22

Zapraszamy na warsztaty ceramiczne w MOKSiR w Chełmku
Warsztaty odbywać się będą dwa razy w  miesiącu.

Koszt pojedynczych zajęć 40 zł
6 i 20 października (czwartek) 2022
godz. 16:30-18:00
Zajęcia w siedzibie MOKSiR, Pl. Kilińskiego 3

ZAPISY tel 33 846 12 96

Warsztaty poprowadzi Karolina Gorczyńska-Jarek

Preferowana płatność przelewem
Bank Pekao SA Oddział w Oświęcimiu
nr konta: 76 1240 4155 1111 0011 0863 9965
w tytule: imię i nazwisko - Ceramika

ceramika plakat net 10 22