PRZEMSZA modul nowy 09 22

UWAGA!
Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne impreza odbędzie się w MOKSiR w Chełmku - Pl. Kilińskiego 3

Zapraszamy do udziału
XXIV Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą ?

W Programie:

17 września 2022 , godz. 18:00
- Koncert "Struny duszy".
Wystąpi przed Państwem Chrystyna Mychajłyszyn na bandurze oraz Ariadna Perunova -recytacja poezji.

Scena MOKSiR, Plac Kilińskiego 3

wstęp wolny!

18 września 2022, od godz. 14:00
MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3

-WARSZTATY CERAMICZNE GODZ. 14:00
/PROWADZENIE: KAROLINA GORCZYŃSKA-JAREK/

-POKAZY SZTUKI I KIERMASZ RĘKODZIEŁA LUDOWEGO


-STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”

/PROMOCJA GEOCASHINGU. PROJEKT. „GEOTROP- GEOGRAFICZNE ELEMENTY  ORAZ TURYSTYCZNE REGIONY ODKRYWAMY (Z) PASJĄ”

-AKCJA EDUKACYJN0-EKOLOGICZNA 
URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU
I STAROSTWA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU

-„MAŁE OJCZYZNY. KOBIECE OPOWIEŚCI  Z LANCKORONY I RABKI”
- PROJEKCJA FILMU

od godz. 15.00

-WYSTĘPY SCENICZNE ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
Z TERENU ŚLĄSKA I MAŁOPOLSK
I

Serdecznie zapraszamy zespoły śpiewacze, twórców ludowych, rzemieślników oraz rękodzielników
do udziału XXIV Folklorystycznych Spotkaniach nad Przemszą,
dn. 18 września 2022r w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
Formularz zgłoszeniowy do pobrania w siedzibie MOKSiR, Plac Kilińskiego 3 ? lub tutaj:

>>deklaracja rodo<<

>>zespoły śpiewacze zgłoszenie<<


>>twórcy ludowi zgłoszenie<<

przemsza nowa net 09 22

eco przemsza net nowy 09 22

STRUNY DUSZY plakat

malee ojczyzny 09 22

„Małe Ojczyzny. Kobiece opowieści z Lankorony i Rabki” - film
18 września godz. 14:50
MOKSiR w Chełmku

Z radością informujemy, że w styczniu 2022 r. miał swoją premierę film “Małe Ojczyzny. Kobiece opowieści z Lankorony i Rabki“. Bohaterkami filmu są lokalne liderki, animatorki, edukatorki i aktywistki działające na rzecz społeczności lokalnych, kobiety, które swojej codziennej pracy i aktywności inicjują ważne oraz aktualne tematy związane ze wzmacnianiem potencjału swojej małej ojczyzny. W filmie wystąpiły: Małgorzata Chyczyńska (Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony), Anna Ciecieręga (Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Na Bursztynowym Szlaku”), Małgorzata Rybińska (Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar), Monika Rzonca (Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar), Marta Skrocka (Stowarzyszenie Chrząszcz w Trzcinie), Katarzyna Szczęśniak (animatorka kultury), Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka (Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdrój), Dominika Zaręba (Fundusz Partnerstwa). Narrację filmu zbudowano wokół wartości, które towarzyszą Bohaterkom w pracy w organizacjach pozarządowych: współpraca i tworzenie wspólnie, organizacje społeczne, relacje i więzi, uważność na otoczenie i społeczność lokalną, więzi między pokoleniami, wrażliwość, mała ojczyzna, harmonia natury i kultury. Film dostępny jest na stronie Fundacji Fundusz Partnerstwa pod adresem www.funduszpartnerstwa.pl/ oraz na kanale YT www.youtube.com/watch?v=Xy0Maf4CAaU&t=493s
Film „Małe Ojczyzny. Kobiece opowieści z Lankorony i Rabki” powstał w ramach działań związanych z Akademią Partnerstwa. To inicjatywa skierowana do lokalnych liderów/ek i aktywistów/ek działających na rzecz społeczności lokalnych. Uczestnicy/czki będą zdobywają wiedzę i kompetencje, przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych narzędzi, nowych metod działań lokalnych budujących więzi i odpowiedzialność za wspólne dobro. Ważnymi elementami Akademii Partnerstwa są: interaktywność, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja zjazdów w różnych miejscach i kontekstach na terenie Polski, dostęp do wiedzy wypracowanej przez międzynarodowy zespół z Europy Środkowej i Norwegii. Koncepcja Akademii oparta jest o wielowymiarowe znaczenie słowa partnerstwo w przestrzeni działań obywatelskich. Partnerstwo to współpraca, budowanie więzi między ludźmi i pokoleniami, empatia wobec drugiego człowieka, jego poglądów i priorytetów. Partnerstwo to także uważność na otoczenie i społeczność lokalną w całej jej różnorodności. To wrażliwość i szacunek dla człowieka i przyrody. Wprowadzając zmiany na lepsze wokół siebie, małymi krokami zmieniamy cały świat.
Zdjęcia do filmu wykonano w Lanckoronie i Rabce-Zdroju w okresie sierpień-wrzesień 2021. Autorem zdjęć i reżyserem jest Sebastian Strama.
Akademia Partnerstwa jest realizowana w ramach międzynarodowego projektu pt. “Reclaim Our Civic Space”/„Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzystającego z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR ze środków EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. więcej informacji o projekcie: www.eeagrants.org
_________________________
Więcej informacji: https://civilspace.eu/en