zamek w ogrodzienc widok na skały

73 RAJD NORDIC WALKING
„Szlakami Orlich Gniazd ”
I etap

1.Termin wędrówki: 26.09.2021 r. / niedziela /
2. Wyjazd uczestników wycieczki busem spod siedziby Moksir
Pl. Kilińskiego 3 w Chełmku o godz. 7.00
3. Koszt wycieczki 40 zł ( przejazd + ubezpieczenie)
4. Przejazd busem: Chełmek – Zamek Rabsztyn – Zamek Bydlin – Chełmek
5. Łączny czas przejścia: około 5 godz / 17 km.
6. Planowany powrót do Chełmka około godz. 16.00 .
7. Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr: 50811010232006031765900001
w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem
„ Szlakami Orlich gniazd” I etap
8. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym uczestnictwa
w wyjazdach organizowanych przez MOKSiR W Chełmku
9. Zapisy Agnieszka tel. 509 934 789

 

 

 CCF24082021 0001 11