Drzeworytnicy
Zdjęcia


   

Drzeworyty z Bobrku

Jako pierwszy o drzeworytach z Bobrka wspominał Ambroży Grabowski w 1841 roku: „Teraz jeszcze włościanie we wsi Bobrek koło Krakowa trudnią się tą robotą (wytwarzaniem kołtryn) i sam artysta wyrzyna, wytłacza, koloruje i na sprzedaż po jarmarkach i odpustach roznosi grubo wyrobione obrazki świętych” (Ambroży Grabowski, Ojczyste spominki, s. 266). Póżniej we swoich Wspomnieniach autor opisał spotkanie pod Pałacem Spiskim w Krakowie ze sprzedawcą odbitek drzeworytniczych, z którym wdał się w rozmowę. W niej rozmówca wspomniał, że w Bobrku działają dwaj drzeworytnicy – Wojciech Sagan i Piotr Bryndza. O samym Wojciechu Bryndzy wiadomo, że był malarzem, który przybył do Bobrka z nieustalonej miejscowości.

Niektórzy badacze drzeworytów ludowych wnioskowali stąd, że w Bobrku znajdował się ośrodek drzeworytnictwa ludowego. Jednak wydaje mi się, że były to zbyt pochopne, nie potwierdzone dotąd opinie. Do podobnej oceny skłania się zresztą Józef Grabowski ( J Grabowski, Ludowe obrazy drzeworytnicze. Warszawa 1970, str. 28 i dalsze).

O drzeworytach z Bobrka piszą również inni autorzy:

·        Ignacy Trybowski, Zbiór drzeworytów ludowych (W:) „Rocznik Krakowski”, t. XL:1970 r.

tenże autor wiąże drzeworyt znajdujący się w zbiorach MEK przedstawiający Chrystusa Frasobliwego, a sygnowany inicjałami P.S. z  Piotrem Saganem

·        J.S.Bystroń, Polskie drzeworyty ludowe (W:) Sztuki Piękne, R.V, styczeń 1929 r.

W większości innych wzmianek nt. drzeworytów z Bobrka autorzy zwykle powołują się na relacje Ambrożego Grabowskiego.


Źródło:Beata Skoczeń-Marchewka

            kustosz Działu Sztuki

            Etnograficzne w Krakowie

Drzeworyt, technika graficzna druku wypukłego i nazwa odbitki uzyskanej tą techniką. Rysunek wykonuje się wprost na gładkiej powierzchni klocka lub nałożonej nań warstwie gruntu. Następnie metalowymi dłutami, rylcami lub nożami wybiera się tło rysunku (które nie drukując na odbitce pozostanie białe), na klocku zaś pozostaje wypukły rysunek, który zatrzymując farbę będzie elementem drukującym. Przygotowaną formę powleka się farbą (często czarną) i ręcznie odbija bezpośrednio na kartach papieru otrzymując rysunek na białym tle.

 link do  wirtualnego muzeum drzeworytów ludowych: http://www.drzeworyty.pl/

Źródło: Wiem.Onet.pl

 
Created by: Maciek | powered by Joomla